Hopp til innhold
Evaluering

Historien om en budsjettpost

En evaluering av statsbudsjettets kapittel 320, post 74. Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd.

Evalueringsrapporten bygger blant annet på delutredninger gjort om de enkelte tiltakene på post 74. Disse er også tilgjengelige for nedlasting.

Delutredninger

Om publikasjonen

Historien om en budsjettpost

Kulturrådet

Mie Berg Simonsen
2005
82-7081-128-9