Hopp til innhold

Ikke tilgjengelig - vi jobber med saken

Mange museer i Norge er lite tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser. Vi jobber for å sikre at kunsten og kulturen er åpen for alle.

Personer med funksjonsnedsettelser er Norges største minoritet og har rett på tilgjengelige museer. Det gjør også museene bedre. En ny rapport fra BUFDIR  viser at mange museer i Norge ikke er universelt utformet, og at de ønsker kunnskap om hvordan de kan øke tilgjengeligheten. 

Årets museumskonferanse følger opp og har tilgjengelighet som tema. De fleste museer ønsker å være tilgjengelige og det jobbes flere steder for å bedre både fysiske rom, formidling og kommunikasjon. 

Med denne kampanjen ønsker vi å anerkjenne at det fremdeles er en vei å gå, men at det er museer som jobber godt med saken og kan dele av sin kompetanse. Gjennom arbeidet håper vi å både synliggjøre hvor viktig dette er for å sikre at kunsten og kulturen er åpen for alle, og å inspirere til økt satsing på tilgjengelighet. Med andre ord: museene er ikke tilgjenglig for alle, men jobber med saken!

Som Nasjonal koordinator for mangfold mener Kulturdirektoratet at mangfold er en forutsetning for et rikt kulturliv som skapes, brukes og elskes av alle. Dersom du som museum ønsker å ta del i kampanjen kan du kontakte Eva Marie Sund på eva.marie.sund@kulturdirektoratet.no

Her kan du lese om hvordan flere museer jobber for å bli mer tilgjengelige :