Hopp til innhold

Kulturvern

Kulturvernet skal gi økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge.

Formålet med Norsk kulturfonds avsetning til kulturvern er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av materiale som utgjør grunnlaget for økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge. I tillegg til de frie prosjektmidlene, gir Kulturrådet driftsstøtte til landsdekkende organisasjoner med viktige funksjoner for lokalt, regionalt og nasjonalt forankret arbeid med kulturvern.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene speiler en stor aktørbredde der både frivillige lag og organisasjoner, museer, arkiv, kommuner, fylkeskommuner, dokumentarfilmskapere og forlag er representert. Prosjektene viser en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til formidling i form av f.eks. utstillinger, faglitteratur og dokumentarfilm.

Prosjektmidlene retter seg i hovedsak mot det frivillige kulturvernet. En stor del av støtten går til dokumentasjon og formidling. Det gis også støtte til bevaring og fysisk sikring av spesielt utsatt materiale, slik som fotografi og lydopptak. En viktig oppgave for å styrke kulturvernet som helhet, er også å stimulere til samhandling mellom institusjonene og et sammensatt landskap av andre aktører.

Kulturrådet er opptatt av at kulturvernet representerer bredden av kulturuttrykk i samfunnet, og at det har en lav terskel for deltakelse. Nye aktører og stemmer bidrar til å styrke feltet som helhet, og gjør det mer relevant i en flerkulturell samfunnskontekst. Alle må få anledning til å definere fortidens og samtidens kulturuttrykk, og mangfoldet av erfaringer må nå ut til så mange som mulig.
 

Søk støtte

Se hva som har fått støtte

Se medlemmer i faglig utvalg for kulturvern