Hopp til innhold

Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak.

logo

Midlene skal fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres åndsverk som skjer i privat bruk. Det kan søkes om tilskudd til fremtidig konsertvirksomhet, komponering, tekst til musikk og manus for teater og film, produksjon og formidling av lydopptak, scenekunstforestillinger, kortfilm og dokumentarfilm, foto, videokunst og digital kunst.

Søk støtte fra Fond for lyd og bilde

Se hva som har fått støtte