Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Fagutvalg for scene

Fagutvalg for scene behandler søknader til Prosjektstøtte scene i Fond for lyd og bilde. Ordningen gjelder tilskudd til produksjon av nye scenekunstforestillinger.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 19.01.2024

Fagutvalg for scene er oppnevnt for to år og gjelder for perioden fra høst 2022 til og med vår 2024.

Medlemmer

  • Guro Rimeslåtten, Bergen/Vestland (Norske dansekunstnere). Utvalgsleder.
  • Tor Christian Bleikli, Bergen/Vestland (Danse- og teatersentrum)
  • Tony Tran, Oslo (Danse- og teatersentrum). 
  • Nina Wester, Oslo (Norske dramatikeres forbund). 

Varamedlemmer

  • Erikk Mckenzie, Hurdal/Viken (Norske dansekunstnere)
  • Idun Vik, Bergen/Vestland (Norsk Skuespillerforbund)
  • Ibrahim Fazlic, Oslo (Danse- og teatersentrum)
  • Mari Hesjedal, Voss/Vestland (Norske scenografer i CREO)

Utvalget behandler søknader til: 

Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

Styringsdokumenter for utvalget:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

Habilitetsbestemmelser for Kulturdirektoratet

Vedtekter for Fond for lyd og bilde (PDF)

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde