Hopp til innhold

Scenekunst

Kulturdirektoratet legger til rette for eksperimentering, utforsking og samarbeid på tvers av uttrykksformer og sjangre på scenekunstfeltet.

Scenekunsten er en kollektiv kunstart som involverer mange ulike profesjoner, og preges ofte av tverrfaglighet i kunstprosessen. For å bidra til nytenkning og utvikling av det frie scenekunstfeltet, gir Kulturdirektoratet ulike former for tilskudd fra Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og stipender gjennom Statens kunstnerstipend. Gjennom støtteordninger som støtter scenekunst, dans og dramatikk i ulike faser, fra forprosjekt til produksjon og formidling, skal Kulturdirektoratet stimulere aktiviteten og mangfoldet i norsk scenekunst generelt og bedre betingelsene for scenekunsten utenfor institusjonene spesielt.

Søk støtte

Se hva som har fått støtte