Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Underutvalg for Markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm

Underutvalget av styret behandler søknader til Markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm. Ordningen gjelder markedsføringstiltak for allerede ferdig produsert kortfilm og dokumentarfilm. Det gis ikke tilskudd til lansering av spill. Underutvalg av styret er oppnevnt for perioden fra høst 2022 til og med høst 2023.

Publisert 27.10.2017
Sist endret 16.02.2024

Medlemmer

  • Torstein Parelius, Vanvikan/Trøndelag (styremedlem) 
  • Jarle Bjørknes, Sandnes/Rogaland (Virke produsentforeningen) 
  • Ingrid Liavaag, Oslo (Norsk skuespillerforbund) 

Varamedlemmer

  • Trude Refsahl, Bergen/Vestland (varamedlem i styret) 
  • Torfinn Iversen, Oslo (styremedlem) 
  • Aleksander Johan Andreassen, Oslo (Norske billedkunstnere) 

Markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm

Styringsdokumenter for utvalget:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

Habilitetsbestemmelser for Kulturdirektoratet

Vedtekter for Fond for lyd og bilde (PDF)

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde