Hopp til innhold
Vedtaksliste

Utstyrs­støtte til felles­verksteder og gjestekunstordninger

Søk støtte

Om søknadsrunden

Utstyrs­støtte til felles­verksteder og gjestekunstordninger er viktig for utviklingen av profesjonelle produksjonsmuligheter i det visuelle kunstfeltet hva gjelder billedkunst, kunsthåndverk, fotografi og andre uttrykksformer. Ordningen har søknadsfrist en gang i året i juni.

Antall søknader: 27

Søknadssum: 4 482 203

Antall tildelinger: 17

Sum tildelinger: 1 560 000 kr

Til den årlige fristen 5. juni kom det inn 28 søknader og 17 av disse mottok støtte. Det var en økning på syv søknader og to tildelinger fra 2022. Gjennomsnittlig tildelingssum var 91 765 kr. Søknadsbunken var variert og viste god spredning i forhold til kunstnerisk uttrykksform og teknikk. Det ble gitt støtte til utstyr for produksjon og behandling av tre, metall, keramikk, fotografi, film, grafikk, tekstil og glass. Utvalget bemerket at søknadsbunken var preget av prekære tiltak som ødelagte støpe- og keramikkovner, fotografiske printere eller grafisk valser.

Det ble mottatt søknader fra ni av landets fylker og syv ble tilgodesett. Det var økning i antall søknader fra Troms og Finnmark samt Agder og det var flest søknader fra Oslo og Vestland.

Tre av ni nye søkere mottok støtte. Rokvam Keramikk Verksted i Risør mottok midler til bygging av en vedfyrt utendørs keramikkovn Girel 3E til felles benyttelse av flere keramikere rundt om i landet. Prosjektet er et forskningstiltak hvor miljø og bærekraft står sentralt og involverer mange aktører i det keramiske feltet. Fokus på miljø og bærekraft dukket opp i mange søknader. Tilleggsbevilgning ble gitt til Aldea senter for samtidskunst, design og teknologi i Bergen for innkjøp av CNC- metallfres. Maskinen kan blant annet brukes til produksjon av støpeformer som muliggjør gjenbruk av plast som råvare.

Tre av søkerne i bunken hadde arrangørstøtte og alle mottok støtte. Største tildeling gikk til SA Steinskulptur - Norsk billedhoggerforenings atelierer som tilleggsbevilgning for innkjøp av ny vokssmeltingsovn fra Tyskland til bruk i bronsestøperiet. Verkstedet er det eneste som tilbyr kunststøperi for monumentalskulpturer i Norge. Utvalget bemerket at det er essensielt å ivareta denne kompetansen og fagkunnskapen og gav substansiell støtte.

To av søkerne hadde statstilskudd og begge mottok støtte. Troms fylkeskultursenter i Tromsø mottok tilskudd til innkjøp av utstyr til oppgradering av fellesverksted for tekstil, grafikk og publisering. Verkstedet skal hete Keviselie etter Keviselie/Hans Ragnar Mathisen som tidligere hadde atelier i bygget. Grafikksteiner fra Keviselies atelier skal også ivaretas og brukes i produksjonen. Utvalget bemerket at alle fylker i Norge burde ha slike fellesverksteder. Fellesverkstedet til Forbundet for Frie Fotografer i Oslo mottok også midler til innkjøp av storformatprinter for produksjon av fotografier i høy kvalitet.

De fleste av tiltakene og tildelingene i runden muliggjør utleie av utstyr eller leie av produksjonsmuligheter til eksterne brukere i tillegg til kunstnerne i atelierfelleskapene eller gjestekunstordningene. I Trøndelag ble det gitt tilskudd til Rake Arbeidsfellesskap for innkjøp av profesjonelt foto- og filmkamera Canon R5C samt prosjektor og i Møre og Romsdal ble det tildelt midler til Aggregat Kunstnerfelleskap i Ålesund.

Prosess:

Søknadsfrist: 02.06.2023 kl. 13:00

Vedtak i fagutvalg: 30.08.2023

Vedtak i rådsmøte: 21.09.2023

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2023 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
LARS JOHANNES RISAN SANDÅS Norske Grafikeres Verksted - 2023 Fellesverksted Oslo 2023 51000 30.8.2023 Bevilget 50000 LAVANGSNES WUNDERKAMMER AS Lavangsnes Wunderkammer - 2023 Kunstnerresidensy Troms og Finnmark 2023 120276 30.8.2023 Bevilget 80000 ALNA KUNSTNERFORBUND Alna Kunstnerforbund - 2023 Fellesverksted Oslo 2023 100000 30.8.2023 Bevilget 50000 ISOTOP FELLESATELIER Isotop Fellesatelier Workshops - 2023 Fellesatelier Vestland 2023 40000 30.8.2023 Bevilget 33000 OLE MORTEN ROKVAM Rokvam Keramikk Verksted - 2023 Fellesverksted/privat verksted Agder 2023 288800 30.8.2023 Bevilget 150000 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) - 2023 Fellesverksted Trøndelag 2023 150000 30.8.2023 Avslått 0 ARBEIDSFELLESSKAPET RAKE Arbeidsfellesskap - 2023 Fellesverksted Trøndelag 2023 221678 30.8.2023 Bevilget 150000 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Aggregat Kunstnerfelleskap - 2023 Fellesverksted Møre og Romsdal 2023 233075 30.8.2023 Bevilget 80000 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - 2023 Fellesverksted Vestland 2023 120000 30.8.2023 Bevilget 60000 KUNSTKVARTERIET LOFOTEN SA KK-trykk Lofoten (Kunstkvarteret trykk) - 2023 Fellesverksted Nordland 2023 140000 30.8.2023 Avslått 0 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE KULTUR Troms fylkeskultursenter - 2023 Fellesverksted Troms og Finnmark 2023 200000 30.8.2023 Bevilget 100000 HVITSTEN SALONG Hvitsten Salong - 2023 Fellesverksted/gjestekunstnerordning Viken 2023 185802 30.8.2023 Avslått 0 STIGEN KERAMIKK Tromsø Keramikkverksted - 2023 Fellesverksted Troms og Finnmark 2023 310000 30.8.2023 Avslått 0 JULIE JACOBSEN AS Sjøholmen 2.etage - 2023 Fellesverksted Viken 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 AASE XYZ OD30 fellesatelier - 2023 Fellesverksted Oslo 2023 40158 30.8.2023 Avslått 0 FORENINGEN UBÅT PRESS Foreningen Ubåt Press - 2023 Fellesverksted Vestland 2023 130000 30.8.2023 Avslått 0 S12 GALLERI OG VERKSTED AS S12 Galleri og Verksted - 2023 gjestekunstnerordning/fellesverksted Vestland 2023 170000 30.8.2023 Bevilget 100000 CORRINA THORNTON Kunstparken Risør - 2023 Fellesverksted Agder 2023 337064 30.8.2023 Bevilget 80000 STIFTELSEN BJØRKA Stiftelsen Bjørka - 2023 Fellesverksted Oslo 2023 105267 30.8.2023 Avslått 0 BERGEN FELLESVERKSTED Bergen Fellesverksted - 2023 Fellesverksted Vestland 2023 191341 30.8.2023 Avslått 0 HISTORY DISPOSAL UNIT WRAP - 2023 Fellesverksted Vestland 2023 124472 30.8.2023 Bevilget 80000 KLUMPEN KERAMIKKSTUDIO Klumpen keramikkstudio - 2023 Fellesverksted Oslo 2023 109095 30.8.2023 Avslått 0 ROMSLI VEV OG FARGERI Romsli Vev og fargeri - 2023 Fellesverksted Oslo 2023 27759 30.8.2023 Bevilget 27000 FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER FFF Fellesverksted - 2023 Fellesverksted Oslo 2023 125000 30.8.2023 Bevilget 80000 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER STEINSKULPTUR - 2023 Fellesverksted Oslo 2023 400000 30.8.2023 Bevilget 270000 CONE 7- CERAMICS WORKSHOP AS Cone 7-Ceramic workshop AS - 2023 SFU/Fellesverksted Vestland 2023 9141652 30.8.2023 Under behandling -1 ALDEA AS Aldea senter for samtidskunst, design og teknologi - 2023 Fellesverksted Vestland 2023 170000 30.8.2023 Bevilget 170000 TOU ATELIERHUS Tou Felles Treverksted - 2023 Fellesverksted Rogaland 2023 200000 30.8.2023 Avslått 0