Hopp til innhold
Vedtaksliste

Utstyrs­støtte til felles­verksteder og gjestekunstordninger

Søk støtte

Om søknadsrunden

Utstyrsstøtte fellesverksteder og gjestekunstnerordninger har som formål å gi fellesverksteder for billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer, samt gjestekunstnerordninger med samme målgruppe, tilskudd til anskaffelse av felles produksjonsutstyr. Ordningen er sentral for utviklingen av profesjonelle produksjonsmuligheter for det visuelle feltet.

Søknadsbunken viste god spredning i forhold til kunstnerisk uttrykksform og teknikk. Utstyr eller ovner til keramisk produksjon var fremtredende, samt maskiner og printere til digital bearbeidelse av lyd og bilde. Det ble også søkt om generell oppgradering av utstyrspark og etablering av HMS godkjente avtrekk ved sveising og lakkering. Risotrykk og utstyr til grafisk produksjon og silketrykk var også et tydelig trekk og det ble gitt tilskudd på begge søknader om innkjøp av Risoprinter både hos Aggregat Kunstnerfellesskap i Ålesund og Pamflett i Bergen.

Det var fem nye søkere i denne runden hvorav tre ble tilgodesett. Som i tidligere år var flest søkere fra sentrale strøk og rundt de store byene, men det var en økning i tildelt sum til Innlandet, Viken og Trøndelag fra 2021. Gjennomsnittlig tildelingssum i runden var 104 000 kr. Det var en søker, Troms fylkeskultursenter, som hadde fast statstilskudd og tre andre som hadde aktiv arrangørstøtte i fondet. Alle mottok støtte.

Geografisk kom Vestland best ut med tilslag på fire av seks søknader, etterfulgt av Oslo med tildeling på tre av fire prosjekter hvorav to var nye på ordningen. Hulias fellesverksted og atelierfelleskap fikk midler til innstallering av punktavsug for avgasser og Fellesverkstedet Romsli Vev og Fargeri mottok midler til opprettelse av eget fargeri for tekstil.

Ny på ordningen var også Wergelandshaugen Salonger på Eidsvoll som fikk støtte til å utbedre fellesverkstedet. I Viken ble det også tildelt midler til KunstSkansen Fellesverksteder for tre og keramikk på Blaker og i Innlandet til Monumentalverkstedet Senter for keramisk kunst. I Trondheimsområdet ble Rotvoll Kunstnerkollektiv og Lademoen Kunstnerverksteder tilgodesett.

Det var ingen søknader fra Vestfold og Telemark, Nordland og Agder i runden.

Tall fra søknadsrunden 2022

Antall søknader: 21

Søknadssum: 4 418 272

Antall tildelinger: 15

Tildelingsprosent (antall): 71%

Tildelingssum: 1 560 000

Tildelingsprosent (kroner): 35 %

Prosess:

Søknadsfrist: 02.06.2022 kl. 13:00

Vedtak i fagutvalg: 07.09.2022

Vedtak i rådsmøte: 22.09.2022

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2022 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Stiftelsen Tou Trykk - 2022 Billedkunst Rogaland 2022 136000 7.9.2022 Bevilget 120000 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - 2022 Billedkunst Vestland 2022 120000 7.9.2022 Bevilget 70000 KUNSTSKANSEN KunstSkansen Fellesverksteder for tre og keramikk - 2022 Visuell kunst annet Viken 2022 417848 7.9.2022 Bevilget 120000 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER Stiftelsen Lademoen Kunstnerversteder - 2022 Visuell kunst annet Trøndelag 2022 110000 7.9.2022 Bevilget 110000 FELLESVERKSTEDET Fellesverkstedet - 2022 Visuell kunst annet Oslo 2022 168703 7.9.2022 Bevilget 120000 CONE 7- CERAMICS WORKSHOP AS Cone 7 - Ceramic Workshop AS - 2022 Kunsthåndverk Vestland 2022 118000 7.9.2022 Bevilget 50000 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Aggregat Kunstnerfellesskap - 2022 Visuell kunst annet Møre og Romsdal 2022 598227 7.9.2022 Bevilget 150000 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE KULTUR Troms fylkeskultursenter - 2022 Visuell kunst annet Troms og Finnmark 2022 80000 7.9.2022 Bevilget 80000 HULIAS DA Hulias - 2022 Billedkunst Oslo 2022 93600 7.9.2022 Bevilget 80000 WERGELANDSHAUGEN SALONGER Wergelandshaugen - 2022 Visuell kunst annet Viken 2022 127846 7.9.2022 Bevilget 70000 ALDEA AS Aldea - Center for Contempoary Art, Design and Technology - 2022 Billedkunst Vestland 2022 200000 7.9.2022 Bevilget 170000 ROTVOLL KUNSTNERKOLLEKTIV SA Rotvoll Kunstnerkollektiv SA - 2022 Visuell kunst annet Trøndelag 2022 140000 7.9.2022 Bevilget 70000 SENTER FOR KERAMISK KUNST AS Monumentalverkstedet, Senter for keramisk kunst - 2022 Kunsthåndverk Innlandet 2022 160000 7.9.2022 Bevilget 160000 PAMFLETT Pamflett - 2022 Visuell kunst annet Vestland 2022 300000 7.9.2022 Bevilget 150000 ROSANNA VIBE Romsli Vev og Fargeri - 2022 Billedkunst Oslo 2022 56851 7.9.2022 Bevilget 40000 ISOTOP FELLESATELIER Isotop Fellesatelier - 2022 Visuell kunst annet Vestland 2022 89756 7.9.2022 Avslått 0 FORMBAR GLASSVERKSTED AS Formbar Glassverksted  - 2022 Kunsthåndverk Rogaland 2022 442250 7.9.2022 Avslått 0 FORENINGEN KROLOFTET Keramikk Verkstedet på Kroloftet - 2022 Kunsthåndverk Oslo 2022 240928 7.9.2022 Avslått 0 HISTORY DISPOSAL UNIT WRAP - 2022 Visuell kunst annet Vestland 2022 89173 22.9.2022 Avslått 0 FOREININGA LEVELD KUNSTNARTUN Leveld Kunstnartun - 2023 Billedkunst Viken 2022 499000 7.9.2022 Avslått 0 ATELIER ILSVIKA SA Atelier Ilsvika - 2022 Visuell kunst annet Trøndelag 2022 230090 7.9.2022 Avslått 0