Hopp til innhold
Vedtaksliste

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Søk støtte

Om søknadsrunden

Bakgrunn

Publiseringsstøtten har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser. Ordningen skal altså bidra til at musikk av høy kvalitet blir utgitt, dokumentert, tilgjengeliggjort og formidlet. Fra ordningen kan det søkes om tilskudd til nye musikkutgivelser i alle sjangre. Det søkes støtte på bakgrunn av nye utgivelser, med musikere og/eller opphavsmenn som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Utgivelsene må være utgitt (i digitale og/eller fysiske format) og finnes alminnelig tilgjengelig. Tilskudd som gis fra ordningen er fastsatt til kr 90 000 per utgivelse, og er øremerket den aktuelle utgivelsen. Utgiver er ansvarlig for håndtering av tilskudd og rapportering, i samarbeid med mastereier og artist.

1.tildelingsrunde 2019

I denne tildelingsrunden ble 128 søknader behandlet, og 63 av utgivelsene ble prioritert.

Tildelingene

Det ble gitt tilskudd til 49 % av søknadene. Søknader og tilskudd fordelte seg slik:

Sjanger Søknader Tilskudd % tilskudd innenfor sjanger Andel av søknader Andel av totalt antall tilskudd
Folkemusikk/tradisjonsmusikk 5 3 60 % 4 % 5 %
Jazz/improvisasjonsmusikk 32 18 56 % 25 % 29 %
Klassisk/samtidsmusikk 12 7 58 % 9 % 11 %
Populærmusikk 77 33 43 % 60 % 52 %
Verdensmusikk 2 2 100 % 2 % 3 %
Totalsum 128 63 49 % 100 %

 

Populærmusikken representer den største andelen, både når det gjelder søknader og tildelinger. Kategorien samler svært mange ulike musikalske uttrykk og er i så måte den bredeste sjangerkategorien. De gangene det søkes på bakgrunn av amatørprosjekter gjelder det som regel utgivelser innenfor populærmusikken, hvilket er en av forklaringene på forskjellen i andel søknader og andel tildelinger. Få søknader innenfor enkelte sjangre gir utslag i beregningene, enkelttilskudd vil være avgjørende for tildelingsprosent innenfor kategorien. Dette vil imidlertid variere fra runde til runde, og følges over tid.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingene av søknadene la utvalget vekt på kunstnerisk kvalitet, teknisk- og produksjonsmessig kvalitet og profesjonalitet i innspilling, utgivelse og formidling. I den samlede vurdering av søknadene vektla utvalget mangfold i sjanger og uttrykk samt bredde blant utgiverne. Utgivelser fra norske utgivere ble prioritert.

Utvalget så etter mangfold ikke bare på overordnet sjangernivå men også innenfor hver enkelt hovedsjanger. Utvalget forsøkte gjennomgående å vurdere og prioritere bredt innenfor sjangrene, og ikke overse enkeltuttrykk.

Det var få søknader som ikke kvalifiserte til støtte sett opp mot ordningens retningslinjer og begrensninger. I utgangspunktet skal utgivelsene som omfattes av ordningen ha en varighet på minimum 25 minutter for å kunne søke. Det kan imidlertid søkes på bakgrunn av utgivelser med kortere varighet dersom det gis en særskilt begrunnelse. Utvalget vurderer deretter hvorvidt det er godt nok begrunnet og hvorfor det eventuelt bør gjøres unntak fra varighetskriteriet. Det gis eksempelvis ikke unntak for «ordinære» EP’er med fire låter og varighet på 15 minutter.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 128

Søknadssum: 11 520 000

Antall tildelinger: 63

Tildelingssum: 5 670 000

 

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ArtistAlbumtittelUtgiverSjangerSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Adrian Løseth Waade Kitchen Music Nakama Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Alpaca Ensemble og Unni Løvlid Synden & Gleden Particular Recordings Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Amund Enger Halldis Way of Listening Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Action & Tension & Space Skåredalen Funhouse Action & Tension & Space og Kapitän Platte Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Advanced Language Second Language Blanca Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Arvid Engegård, Håvard Svendsrud og Svein Haugen Rosen - Tonestykker i klassisk stil av Per Bolstad Aksent Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Arcane Station I Am Arcane Station daWorks Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Alibiet Lyset der eg bor ETI-CAT Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Al DeLoner Snowdrift Byström Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 August Kann How Did All These People Get into My Room MTG Music Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Aurora Infections Of A Different Kind Step 1 Petroleum Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Alwanzatar Fangarmer gjennom tid og rom Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Alwanzatar Helsfyr Terminal Express Apollon Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 AURORA A Different Kind Of Human Petroleum Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Bangkok Lingo smells / colours / noise Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Anders Kjerland Helsing med tonefylgje Aksent Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Anders Lønne Grønseth Multiverse Theory of Anything Pling Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Azusa Heavy Yoke Indie Recordings Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Beaten to Death Agronomicon Mas - Kina Recordings Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 André Borgen Hands and Feet Sheep Chase Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ánnásuolo Muohtacalmmit / Snowflakes Ponca Jazz Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Bare Egil Band Null Duplex Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Bendik Giske Surrender Smalltown Supersound Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Arabs In Aspic Live at Avantgarden Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Arne Sølvberg Fjellmann Lærdal Musikkproduksjon Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Bendik Baksaas og Fredrik Høyer Til alt ute Dugnad rec Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Black Debbath Norsk Barsk Metal Duplex Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Art of Deception Path of Trees Rob Mules Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bergen Barokk Telemann the Chameleon LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Asbjørn Ribe blått & grønt & gult SkiPop Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Bigbang Glory Chord Petroleum Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 BRIDGES with Seamus Blake Continuum AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Bergen ImproStorband Bergen ImproStorband m/ Knut Vaage og Per Zanussi Bergen ImproStorband Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Aslak Brimi & Knut Anders Vestad Det er så fagert i fylgja gå Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Bilayer Bilayer Va Fongool Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Camilla Granlien & Georg Buljo Børli Ballader Duippidit Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Bjørn Marius Hegge Creator Has a Bachelor Plan Particular Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Audun Aschim Steffensen Mythos Smeik Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Billy Meier Sounds From Erra Øra Musikk Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Chain Wallet No Ritual Jansen Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Diverse artister KuToppen Egmont Kids Media Nordic Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Benedicte Maurseth Benedicte Maurseth Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Bjørn Riis A storm is coming Karisma Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 David Stackenäs/Klaus Ellerhusen Holm Daytons Bluff Particular Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Drittmaskin Sosial Prolaps Flue Plateproduksjon Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Benedikt Communal Work Fashion Moves Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Cecilie Grundt Quintet Contemporary Old School AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 dePresno Technicolor Sony Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Dylan Mondegreen A Place In The Sun Saiko/SkiPop Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Benny Borg En dag på jorden Lydbroderiet Plateselskap Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Christian Meaas Svendsen / Nakama / Rinzai zen-senter Oslo New Rituals Nakama Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Det Norske Fløyte Ensemble Symphony for Flute Ensemble Ein Mangfaldig Kar Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Einar Flaa Silent String Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Berit Norbakken Solset, Gro Bergrabb Gebete für Mitgefangene LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Dangerface Get Loud! Big Day Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Eldbjørg Hemsing, Tan Dun, Oslo Filharmonien Fire Ritual BIS Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ellen Miles Glow Grammofon Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 BIT20 strykekvartett m.fl. Rebecka Sofia Ahvenniemi: Tacit-Citat-Ion Parma Recordings Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Deathcrush Megazone Apollon Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Engegårdkvartetten Mozart: String Quartets, Dedicated to Haydn, K. 421, K. 428 & K. 465 LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 England Brooks Orchestra The Greatest Gift Ponca Jazz Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bjokib Extrasolar Bjørnar Kibsgaard Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Earlybird Stringband ...the walls are in your mind Voices of Wonder Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Ensemble neoN, Heather Roche, Ole Martin Huser-Olsen Martin Rane Bauck: Through a network of illuminated streets LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Espen T. Hangård Primær Galleberg forlag Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bjølsen Valsemølle Sanger om kjærlighet Grappa Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Endolith Chicxulub - The Fossil Record Rob Mules Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Farao Pure-O Su Tissue Records / Testpress Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Exo Kids Hæ Hæ Hæ Miniselskapet/Out of the city records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bjørn Aslaksen & Ellen Halvorsen Lervold On The Other Side Mudi Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Ensemble Ernst, Thomas Rimul Xtended Hearts and Unheard Herds LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Fay Wildhagen Borders Warner Music Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Fauna Vokalkvintett LJOS 2L Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bjørn Marius Hegge Ideas for Axel Dörner, Rudi Mahall, Hans Hulbækmo and Håvard Wiik Particular Recordings Collective Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Ensemble neoN Niblock/Lamb Hubro Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Finity We are the granddaughters of the witches you didn't´t burn Jazzland recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Halcyon Days Rain Soaked Pavements & Fresh Cut Grass Indie Recordings Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Blomst Blomst IL Name Music & Publishing Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Erlend Trio Apneseth Salika, Molika Hubro Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Friends & Neighbors What's Next? Clean Feed Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Heidi Lambach & John Vegard Schow Sommerfugl (Sanger basert på dikt av Lillian Ueland) Make Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bokassa Crimson Riders Kings of Stonerpunk Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Exoterm Exits Into A Corridor Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Gatas Parlament EFIL4SATAG RAR (Rhythm And Rhymes) Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Holum Trio Borte AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bushman's Revenge Et hån mot overklassen Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Harald Rise Organ miniatures 2 Sonor Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Hajk Drama Jansen Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ida & Gutta Pitstop Ida & Gutta Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Byting Din stasjon Grammofon Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Hasse Farmen Minnefelt Farmen Gramofon Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Hans Fredrik Jacobsen Øre Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ísa Ska te å bynne AMP Music & Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Camilla Lou Om me reise Grammofon Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Helge Lien Trio 10 Ozella Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Hekla Stålstrenga Elske og ære Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ivan Mazuze Moya Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Carl Petter Opsahl og Jo Asgeir Lie No. 23 Kvarts Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Henrik Munkeby Nørstebø/Daniel Lercher/Julie Rokseth Off the Coast Sofa Music Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Henning Sommerro/Sigurd Greve/Ådne Stålsett/Uno Alexander Vesje Håpet er ei stjerne - Truede instrumenter Kirkelig Kulturverksted Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Jan Gunnar Hoff Group Featuring Mike Stern Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Carmen Villain Both Lines Will Be Blue Smalltown Supersound Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Jack Stillwater Norwegicana Inner East Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Highasakite Uranium Heart Propeller Recordings Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Janove Spindelvevriff Petroleum Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Chinatown Bluesband Silvertones Drabant Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Jodski Glasshuset Knirckefritt Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Hollow Hearts Travelling Songs Blues For The Red Sun/Westergaard Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Juicer Mach IV All Good Clean Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Daniel Herskedal Voyage Edition Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Juhani Silvola Post-biological wildlife Dell Daisy Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 hubbabubbaklubb Drømmen Drømmerne Drømmer Snorkel Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Kaja Eidé Noréna Kaja Eidé Noréna. Selected Recordings 1911-1937 Nordic Sound Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Dark Side Of The Force Dark Side Of The Force C+C Records / Falck Forlag AS Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Kakkmaddafakka Diplomacy Bergen Mafia Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 I Was a King Slow Century Coastal Town Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Karl Strømme Quintet Dynalyd Riverboat Records/World Music Network Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Diverse artister Buen: Vandraren - Slåttar for klaver Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Karoline Wallace Lang vinter Øra Musikk Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Jo David Meyer Lysne Henger i Luften Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ketil Bjørnstad Rainbow Sessions Grappa Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 D'Sound Unicorn daWorks Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Kongle Skogen Blanca Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Karl Bjorå’s Aperture The Most Obvious Solution Øra Fonogram Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ketil Bjørnstad & Eva Bjerga Haugen,Kjersti Annesdatter Skomsvold Hun som kjenner tristheten ved ting Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Einar Stenseng "Stenseng" Safe & Sound Recordings Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Kristian Kristensen Kor vi end Warner Music Norway Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 KongSverre Kongerekka Roger Sunshine Rec Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Kim Myhr/Quatuor Bozzini/Caroline Bergvall/Ingar Zach pressing clouds passing crowds Hubro Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Eirik Hegdal Musical Balloon Particular Recordings Collective Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Kristina Vårlid An Idea Simax Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Larsiveli Tvilling Oslo Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Kjetil Jerve Tokyo Improvisations Dugnad rec Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Eldbjørg Raknes Bumblebee MYrecordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Linda Kvam Between A Rock and A Hard Place FAJO Music Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Linni Silkesvarten YGMG Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Listen to Girl Long-term World Earthly Habit Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Kåre Indrehus Livet på landet Taktløs musikk Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Elias Akselsen Ved Leirbålet Grammofon Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Marianne Beate Kielland, Nils Anders Mortensen Eivind Groven Songs LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Louam Wreckless Love daWorks Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Label Mates, diverse artister Live at Notodden Bluesfestival 2017 Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Eline Hellerud Åsbakk Av eller på Finito Bacalao Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Mats Eilertsen Reveries And Revelations Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Magnus Murphy Joelson Skandinavia Smeik Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Lana trio With Sofia Jernberg Clean Feed Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ellis Hverdag&Fest Sellout! Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Megalodon Collective The Triumph Jazzland Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Maja Ratkje Sult Rune Grammofon Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Le Corbeau IV - Spider Bridge Handmade Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Erik Wøllo Sources Smalltown Supersound Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Moenje Klarvær Kirkelig Kulturverksted Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Mats Eilertsen Trio And Then Comes The Night ECM records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Le Corbeau V - C's Theme Handmade Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Erling Ramskjell Kaospraksis Clearpass Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Morgonrode Morgonrode Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Mattis Kleppen & Resjemheia Bullinn Crispin Glover Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Leonov Wake Fysisk Format Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Espen Berg Trio Free To Play Odin Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Nils Anders Mortensen Bach: Ouvertüre nach Französischer Art; Sarabande con Partite; Englische Suite Nr. 6 d-Moll LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Mean Steel Zwei-Mann-Orchester Finito Bacalao Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Line & The Lions Mountain Solitude Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Espen T. Hangård Elementær Galleberg Forlag Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Nora Konstanse Words Left To Say Nabolaget / Nora Konstanse Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Mighty Magnolias Unknown Skyline Snaxville Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ljungblut Villa Carlotta 5959 Karisma Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Even Jenssen Over byen Diket Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Norwegian Radio Orchestra og Marianne B. Kielland Iberg:Songs from the Planet of Life Aurora Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 MoE/Mette Rasmussen Tolerancia Picante ConradSound Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Louis Jacoby Litt gammal Morild Forlag Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Eyolf Dale & André Roligheten Departure Edition Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Obliteration Cenotaph Obscure Indie Recordings Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Mosambique Big City Moves Jazzland recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Luftforsvarets musikkorps, Leif Arne Pedersen Våre favorittmarsjer LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Flere artister Old Norwegian Accordion Tunes, Recordings 1904-1919 Nordic Sound Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Of Grace And Hatred Toxic Vows Loyal Blood Records / Edda Music Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Motorpsycho The Crucible Rune Grammofon Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Michael Krohn Søvnløse netter Drabant Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Follow That Dream Follow That Dream Drabant Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Ole Nilssen & Bjørn Kåre Odde Hand Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 NML (Nils Martin Larsen) Comforting Sounds ACT Entertainment Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 MoE Oslo Janus (IV) ConradSound Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Fredfades & Jawn Rice Jacuzzi Boys Mutual Intentions Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Oriental Winds of the Baroque Oriental Winds of the Baroque Simax Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Orango Evergreens Division Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Moonpedro & The Goldfish The Beatles Revisited Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Gamlebanken Spelemanslag Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Oslo Kammerkor, Håkon Daniel Nysted og Ørjan Matre Veneliti 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Ottar Big Hand Johansen Big Hand-70-Fra Sulis Til Nashville New Cut Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Niilas Naste Vibbefanger/Niilas Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Gard Nilsen Acoustic Unity To Whom Who Buys A Record Odin Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Pristine Road Back To Ruin Nuclear Blast Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Paal Nilssen-Love New Brazilian Funk PNL Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Oscar A Er vi Oscar A Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Geir Kåre Kvalevaag Alt det go´e dagen bringe Spellemannplassen Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Raabygg Ein etter mor Etnisk Musikklubb Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Per Arne Glorvigen/Andreas Brantelid/Norwegian Chamber Orchestra Buenos Aires · Paris · Chicago Aurora Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Oslo Domkor, Tord Gustavsen og Kåre Nordstoga Sæle Kirkelig Kulturverksted Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Geir Otnæs Lystrup på trekkspill Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Rymden Reflections and Odysseys Jazzland Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Pom Poko Birthday Bella Union Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Outer Limit Lotus Lotus Eaters Sheep Chase Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Glutton Eating Music Apollon Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Sandra Kolstad Burning Love Nordic Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Prins Thomas The Movement Of The Free Spirit Smalltown Supersound Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 ProgAtom Spiral Mjelva Musikk Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Gunnar Sama SKAZKI 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Sarah-Jane Summers Kalopsia Dell Daisy Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Queendom MamaLove daWorks Records Verdensmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Pymlico Nightscape Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Hanne Hukkelberg Birthmark Hukkelberg Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Schola Cantorum, Tone Bianca Sparre Dahl, Bjørn Kåre Odde og Frøy Aagre Trachea 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Rasmus Rohde Rasmus Rohde Grappa Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Saluki Amazing Games Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Helgeland 8-bit Squad Mat Førr Hjernen Stundom Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Spacemusic Ensemble IS OKAY OKAY IS CERTIFIED Motvind Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 RSP & Thomax Ti Runda Rundt Sola Siste Steg Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Sepulcher Panoptic Horror Edged Circle Productions Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Hvoslef Chamber Music Project Hvoslef Chamber Works No. VI LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 The Devil And The Almighty Blues TRE Blues for the red sun Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Rydvall/Mjelva Vårvindar Friska NFB Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Sigrun Loe Sparboe Labyrint Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ida Jenshus From This Day On Drabant Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 The Dogs Before Brutality Drabant Music Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Sigrid Sucker Punch Petroleum Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Sipher Atlas Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Inculter Fatal Visions Edged Circle Productions Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 The Tronosonic Experience II: The Big Blow Apollon Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Snowflake Trio Sun Dogs Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Slegest Introvert Dark Essence Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Izakaya Heartbeat Subterranean Sunset Handmade Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Thea Hjelmeland KULLA THEAH music Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Thomas Dahl Quilter Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Spidergawd Spidergawd V Crispin Glover Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Splash Bros. (Oral Bee og Chris Lie) Splash Bros. Oslo Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Jan Erik Kongshaug The Other World/All These Years C+C Records / Falck Forlag AS Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 TORA Tora Touchdown Music Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Ståle Kleiberg Do You Believe in Heather? 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Superbarna Statsminister Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Jens Carelius OPSI Jansen Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Vassvik Gákti Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Ståle Storløkken The Haze of Sleeplessness Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Tonic Breed Install Memory Rob Mules Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 JOESTONE Legacy daWorks Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Vidar Busk, Daniel Eriksen & Stig Sjøstrøm Hustle & Flow Blue Mood Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Susanna & the Brotherhood of Our Lady Garden of Earthly Delights SusannaSonata Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Trygve Seim Helsinki Songs ECM Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Johan Lindvall No City, No Tree, No Lake Jazzland Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Wet Dreams Wet Dreams Jansen Records/Black Pop Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Bevilget 90000 Svartevja Svartevja Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Urban Gardening Utban Gardening Oslo Session Recordings Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Johan Sara jr Electronic yoik Stierdna Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 35 Tapes Lost & Found Apollon Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Tantara Sum of Forces Indie Recordings Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Uros Spasojevic & Bojan Marjanovic V AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Kaptein Sabeltann Grusomme Gabriels Skatt (jubileumsutgave) Kaptein Sabeltann Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Adam Douglas The Beatuy & The Brawn Compro Artists Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Teddy And The Love Gang The Tale Of Kid Forest Nordic Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Virginia Hill Makin`Our Bones Voices Music Publishing Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Karin Hellqvist Flock LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Alf Cranner & Knut Reiersrud Band Presang Grappa Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Terje Nohr Tvers Igjenna Pott og Panne Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Adama Barry Lembi Jazzland Recordings/OK World Verdensmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Kjetil Mulelid Trio What You Thought Was Home Rune Grammofon Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Ann-Iren Hansen Ikkje lukk hjertet igjen Ann-Iren Hansen Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 The Cruel Intentions No Sign Of Relief Indie Recordings Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Alan Walker Different World MER Recordings Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Krokofant Q Rune Grammofon Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Arashi Jikan PNL Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Tonje Unstad Musling med melk Novise Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Amgala Temple Invisible Airships Pekula Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Kåre Virud & Jan Erik Vold Tolv blå Grappa Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Arvid Pettersen Give Thanks Mudi Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Trondheim Jazz Orchestra & Ole Morten Vågan Happy Endlings Odin Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Anders Lønne Grønseth Multiverse Pling Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Lars Vaular Flere Steder Alltid Sony Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Audun Trio Elegy AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Trygve K. Vågen På Møsstrond Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Atomic Pet Variations Odin Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Legs 11 The Colour Of My Heart Beatservice Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Bendik HK Depot Mutual Intentions Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Øyvind Torvund The Exotica Album Hubro Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Attan End of. Fysisk Format Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Lewi Bergrud Mellom øss to Grammofon Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Local Store Magpie and the Moon BJK Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Bernt Moen Sunhill BAM Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Ånon Egeland, Mats Edén, Mikael Marin Egeland/Edén/Marin, Vol. 1 5B.no Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Barokkanerne, Alfredo Bernardini Er Heißet Wunderbar! LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Lyder Øvreås Røed The Moon Doesn't Drink Jazzland Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Bjørn Berge Who Else? Blue Mood Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Adventure New Horizon Apollon Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Bendik Baksaas og Kristoffer Eikrem Duets Mutual Intentions Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Magic Pie Fragments of the 5th element Karisma Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Brother Savannah About Time daWorks Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Alexander Pettersen The Letter Crispin Glover Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Building Instrument Mangelen Min Hubro Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Maraton Meta Indie Recordings Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Buen og Svendsruds kvartett Gamle dansar frå Telemark Aksent Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Anders Lillebo Homecoming Just For The Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Caroline Eidsten Dahl, Ensemble Freithoff Sonata Norwegica LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Mari Midtli Dalen Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Buicken Priser Veiene Rockdrop Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Andreas Haddeland Trio Nyskudd Tare records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Cikada, Kenneth Karlsson, Bjørn Rabben Cikada: Parmerud LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Maria Kannegaard Nådeslås Jazzland Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Diverse artister Metronomicon Audio 9.0 Metronomicon Audio Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Arild Hoksnes, Jonas J. Hoksnes, Øyvind Sandum, Øystein Sandbukt Kjøkenslåttar Corum Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Dumdum Boys Armer & Bein Oh Yeah! Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Maroder Skjør anledning Duplex Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Diverse artister Slåttespel frå Dovre, Lesja og Sel Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Barn på Granly Skole Høyt og lavt, før og nå Fonogram Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Eberson Empathy Jazzland Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Martin Nodeland Debut Smeik Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Edvard Grieg Kor Edvard Grieg kor Sings Grieg Chandos / Naxos Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 BISÅN Became Mountain Voices of Wonder Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 EMIR Mer av deg Sony Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Mira Craig O2 Mira Craig Homemade Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Edvard Hoem og Hilde Brunsvik Edvard Hoems LIVET NORCD Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Bjørn Willberg Andersen Engler Over Møhlenpris Apollon Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Erik Andresen Quartet GIP/COINTREAU Jazzaggression Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Mo Ayn Alltid på tå Mo Ayn Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Einherjer Norrøne Spor Indie Recordings Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Blodhemn Mot Ein Evig Ruin Soulseller Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Erlend Ropstad Brenn Siste Brevet Later Gator Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Moddi Like in 1968 Propeller Recordings Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Eivind Austad Trio Northbound Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Briotrio Briotrio AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Falkevik Louder Than I'm Used To Drabant Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 MoE La Bufa ConradSound Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Elephant9 Psychedelic Backfire I Rune Grammofon Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Captain Kill Monkey Metal Thunder Sweet Cherry Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Frode Johansen Ellers Så Er Alt Det Samme Her FAJo Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Mona Spigseth Piano Øra Fonogram Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Elephant9 with Reine Fiske Psychedelic Backfire II Rune Grammofon Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 DATAROCK A Fool at Forty is a Fool Indeed YAP Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Good Time Charlie Lakenskrekk Good Time Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Morten Myklebust Break Up ACT Entertainment Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Falketind Ferdaminne Vinjeproduksjoner Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 De musikalske dvergene Rolig Rock'n Roll Grappa Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Gunnar Stubseid/Hallvard T. Bjørgum Reiårsfossen/Meiserspelemannen Dreng Ose Sylvartun Folkemusikk Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Morteza Landari Flight Craze NFL Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Farda Eksperiment / SvartHvitt No Nation Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Diamusk Sleepwalkers Diamusk Records Verdensmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Gåte Svevn Drabant Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Mr Mibbler Time Is Dust Lost Boy Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Finn Harrisson & I The Carousel Keeper Blob Sculpin Productions Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Dualistic Dualistic Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Hanna Paulsberg Concept + Magnus Broo Daughter Of The Sun Odin Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Mr. E & Me New Orchestral Hits 4 Kids Naxos Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 FOAMMM FOAMMM Sheep Chase Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Dunderland Dunderland Dundermusic Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Hayden Powell Six Commissions Periskop Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 NESE Best of Nese Sound Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Folkehelsa Evig OK Plateselskapet No. 13 Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 El Muro Tango Nostálgico Galileo Music Verdensmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Hedvig Mollestad Trio Smells Funny Rune Grammofon Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Niklas Adam Undulate Sofa Music Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Fredrik Rasten Six Moving Guitars Sofa Music Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Ellen Bødtker og Sølvguttene Harpeklang i Vinternatt ESB Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Håkon Kornstad Trio Im Treibhaus Grappa Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Niko Valkeapää Gáldu Duippidit Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Geir Draugsvoll Piazolla - Time of Life Naxos Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Fervent Mind Tranquilize Karisma Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Håvard Volden Space Happy Sofa Music Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Odd Bjarne Vigre Med dine øyne Ferskvare / Odd Bjarne Vigre Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Geirr Lystrup 20 ballader Juni / Geirr Lystrup Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Fra de mollstemte skoger Sny Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Immortal Northern Chaos Gods Nuclear Blast Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Odin Landbakk Speilvendt Rocksport Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Going Up North Stealing From The Thieves Apollon Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Gribbene Megomani Voices of Wonder Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Inge Bremnes Har det no å si Drabant Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Ingeborg Oktober Skjømmingsboka Clearpass/Erling Ramskjell Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Panzerpappa Summarisk Suite Apollon Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Hans Mathisen Moving Forward Curling Legs Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Gro Marthe Dickson Uten deg / D-lovely AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Jan Eggum Alt, akkurat nå Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Past Present & Tortusa Eternal Return Jazzland Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Helheim Rignir Dark Essence Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Haley's Comet Can't Make A Living Just For The Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Jiska Huizing, Rudi Valdersnes Drum & Trails Ideophone Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Pekula Vol. 2 - Oneness Pekula Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Henry Haagenrud Innspillinger fra 1952 til 2002 Aksent Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Haley's Comet Live At Gjendesheim Just For The Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Kald Flamme Deba fint YGMG Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Pen Gutt Hold Deg I Varmen Luft Recordings Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Hjerteslag Nattseileren Eget Selskap / Edda Music Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Heidi Ruud Ellingsen m.fl. Pøbel i pels Echofisk Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Karl Seglem Nunatak NORCD Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Per Mathisen Sounds of 3 Edition 2 Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Hullyboo Farkost Øra Musikk Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Hester V75 Dolce vita Vibbefanger Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Karoline Krüger Labyrinter Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 PIP Possible Worlds Sofa Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Húm Á Meðan Borgin Sefur Littla Lirfan Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Ingvild Homme Stemme lengter Beppa Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Kasper Skullerud Værnes og Andreas Wildhagen Troposgrafien Nakama Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Posthum Like Wildfire Indie Recordings Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Ingar Zach Floating Layer Cake Sofa Music Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Iskald Innhøstinga Indie Recordings Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Kiss Kiss King Kong B/B Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Prins Thomas Ambitions Smalltown Supersound Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Jon Eberson og Sigurd Hole Jon Eberson and Sigurd Hole play ballads JEG records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Jan Erik Kongshaug All These Years C+C rec/Falck Forlag Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Knut Reiersrud & Iver Kleive Natt i desember Kirkelig Kulturverksted Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Propan Trending Sofa Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Jordsjø Nattfiolen Karisma Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Jan Erik Kongshaug The Other World C+C rec/Falck Forlag Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Lasse Marhaug / Yuen Chee Wai In Praise of Shadows Pica Disk Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Put Your Hands Up For Neo-Tokyo Karoshi Blanca Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Jørgen Skogmo / Jens Franke Jose Ferrer - Complete Guitar Duets Naxos Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Jenny Augusta E e ho som søng woho JennyBeGood Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Le Corbeau VI - Sun Creeps Up The Wall Handmade Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Ragnhild Furebotten Klopper Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Kari Iveland Ingenting Fersk Lyd Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Jon Dahl-Johansen Fri FAJo Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Linnea Dale Wait For The Morning Aftertouch Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Ribozyme Argute Indie Recordings Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Kirsti Bakken Kristiansen LINDEN NORCD Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Julie Kleive & Joachim Kwetzinsky Marcus Paus: En hellig, alminnelig lek-sanger til dikt av André Bjerke Simax Classics Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Lydia Laska Ego Death Edged Circle Productions Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Rune Alver Et kjærlighetsdikt - Catharinus Elling Works for Piano LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Knut Anders Sørum Dom vonde orda Drabant Music Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Kammerkoret NOVA, Mari Askvik, Yuval Weinberg Of Light and Dust LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Maj Britt Andersen Et stille sted Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Sail By Summer Casual Heaven Apollon Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Knut Hamre Slåttar etter Anders Bonde Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Karin Krog & Georgie Fame On A Misty Night Odin Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Masåva Masåva Øra Fonogram Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Saint Kodiak Fumes SK Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Knut Olaf Sunde Comfort Music Mere Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Knut Erik Sundquist, Nils Anders Mortensen En smuk aftensang Contrasto Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Matona´s Afdhal Group Matona´s Afdhal Group Jazzland Recordings/OK World Verdensmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Sarah-Jane Summers Owerset Eighth Nerve Audio / Dell Daisy Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 KORK, Christian Ihle Hadland, Håvard Gimse, Kåre Nordstoga, Thomas Søndergård, Peter Szilvay Poulenc Concertos LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Kristoffer Lo Trondheimsreisen Crispin Glover Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Mimi Tamba & Frank Kjosås Når sleipe slanger hvisker Kirkelig Kulturverksted Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Secret Treehouse The Big Rewind Ditto Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 KUUK Kuuk - Live fra Blitz Bangles & Brass Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Liive Milena This Is A Promise Cracker Factory Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Misty Coast Melodaze Brilliance Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Sex Magick Wizards Eroto Comatose Lucidity Finito Bacalao Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Kvarts To tiår Kvarts Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Live Foyn Friis Willow Foyn Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 NAG Nagged to death Fysisk Format Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Sidsel Walstad, Kringkastingsorkestret, Miguel Harth-Bedoya Ginastera:Harp Concerto, Op.25 / Variaciones concertantes, Op. 23 LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Leif Ove Andsnes / Matthias Goerne Schumann: Liederkreis Op.24 & Kernerlieder Op.35 Naxos Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Mads Kuraas Ljø Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Odd Nordstoga og Det Norske Kammerorkester Jul Universal Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Silje Solberg Nordhordlandsslåttar III Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Maria Due The Colour White Bored Airline Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Mahsa Vahdat, Marjan Vahdat, Kronos Quartet Placeless Kirkelig Kulturverksted Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Razika Sånn kjennes verden ut Jansen Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Simen Mitlid Neutral Koke Plate Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Marius Noss Gundersen Brazilian Guitar Music Gvito Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Maren Myrvold & Marianne Bye Granheim Bønn for drømmen Grappa Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Staut Makalaus Grammofon Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 skeetzoO My Own Galaxy LyfL Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Marte Røyeng Reach Oslo Session Recordings Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Meditations & Prayers Stabat Mater Giraffa Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Streifenjunko Like Driving Sofa Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Skogmo/Haanshus Stål og tarmer Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Miman Stora mängder rymdgrus Motvind Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Minor Majority Napkin Poetry Minor Majority Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 SVER Reverie Folkhall Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 SKRUK Taking back the Garden of Eden Kirkelig Kulturverksted Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Monograf Nadir Throne of Bone Recordings Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Molo Earthsongs Apollon Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 TeleGram The Right Song TeleGram Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Skyggekrig En garde! Skyggekrig Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Morten Joachim Fire begravelser og ett bryllup Bored Airline Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Mythopoeic Mind Mythopoetry Apollon Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Northern Belle Blinding Blue Neon Vestkyst Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Stein Urheim Simple Pieces & Cut-outs Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Moyezz TechPopJazz Pisón Records Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Nina Nielsen Travelling Without You Nina Nielsen Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Nosizwe Nosizwe / Tjore Knirckefritt Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tora Augestad, Oslo-Filharmonien, Joshua Weilerstein, Christian Eggen Portraying Passion LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Steinar Engelbrektson Ingen garanti Slager / Grammofon Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Nilsen's Southern Harmony Coastology Rambler Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Nybo/Ravn En (alle) Smeik Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tord Gustavsen Trio The Other Side ECM Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Stemmeklang Tomba sonora 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Njål Sparbo Natt og Dag Quattro Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 OIX Tre Bekkefall FAJo Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Torstrup/Högberg feat. John Pål Inderberg Selbu sessions Øra Fonogram Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Subshine Easy Window Apollon Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Nordic Voices Come to the Edge! Aurora Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Ola Kvernberg The Mechanical Fair Live Grappa Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tove Bøygard JORD Lucky B Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Sugarfoot In The Clearing Crispin Glover Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Oral Bee Velsignet Oslo Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Oslo Soul Children Headlights MTG Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Trygve Seim, Nidarosdomens jentekor & TrondheimSolistene LUX 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Så rart! På havets bunn Grammofon Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Oslo Philharmonic Chamber Group Clarinet Trios: Schumann/Bruch/Mozart LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Ove Berg alias AquaRex The Planets Nordic sound Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Vederkast And In The Abyss They Sleep Rob Mules Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 The Big YES! The Big YES! Nakama Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Paal Nilssen-Love og Ken Vandermark Screen Off PNL Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Paal Nilssen-Love New Japanese Noise PNL Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Veislakt Sandnes Undergrunn Circus & Kabaret Rob Mules Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 The Dogs Rid Me Of Knives Drabant Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Per Midtstigen Håslåtten 5B.no Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Paolo Vinaccia Live At Rockefeller C+C rec/Falck Forlag Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Wako Urolige Sinn Øra Fonogram Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 The Modern Times Algorhythmic Dance Music Black Pop Records / Jansen Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Professor Tip Top Hybrid Hymns Apollon Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Ragne Marie Døble Mer Salmefryd Ragne Marie Døble Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Wardruna Skald By Norse Music Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 The Needs You Need The Needs Jansen Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Soul Theory / Denmark Vessey Class Act So Real International / Knirckefritt Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Rhys Marsh October After All Karisma Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Secret Sound Klagesang Safe & Sound Recordings Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Temporary When I Leave Drabant Music Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Rikke Normann 35 RikkiLeaks Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Sleepends The Sleepends Drabant Music Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 The Loch Ness Mouse II Voices of Wonder Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Sidsel Walstad sidsel Sidsel Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Switch Birds of Paradise Bangles & Brass Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 The Violent Years Via Antarctica Apollon Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Siril Malmedal Hauge Uncharted Territory Jazzland Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Touchables (Guro Skumsnes Moe/Ole-Henrik Moe) The Noise Is Rest ConradSound Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Tiur Når tiden står stille Fig Tree Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Sofian Eyes On The Prize Sony Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Thom Hell Straight To VHS Lost Boy Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Tor Haugerud Råsane Particular Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Soup Live Cuts Crispin Glover Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tiger City Jukes Tiger City Jukes Live i Artilleriverkstedet Tiger Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Trojka Tre Ut Apollon Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Ssens Trio Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento K. 563 / Preludes and Fugues K. 404a LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Treskatresk Man in the sea Finito Bacalao Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Tsarsten and the Freudian Slippers Waterways Freudian Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Steinar Raknes Chasing The Real Things Reckless Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Vamp Brev TBC Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Bevilget 90000 Various Artists, bla. Nora Foss Al-Jabri, Amund Maarud og Sigve Bøe Gledestårer - Sangene Maverick Productions Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Steingrim Haukjem I steinen skøre Etnisk Musikklubb Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Various Artists Prima Norsk 5 Beatservice Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Vømmølbasen & Porcelen Band Vømmølbuen Porcelen Records Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Sunniva Lundh Contradictions Wingman Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Vasily Petrenko, Oslo Filharmoniske Orkester, Louisa Tuck Richard Strauss: Don Quixote, Op. 35 / Don Juan, Op. 20 Till Eulenspiegels lustige Streiche, Op. 28 LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Øksendal Stay for Dinner Arcane Collective Populærmusikk 90000 19.9.2019 Avslås 0 Superlynx New Moon Dark Essence Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Vinskvetten Dei Fem Uimotslåelige Apollon Records Populærmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Swifan Eolh & The Mudra Choir The Key Apollon Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Ytre Suløens Jass-Ensemble In the Court of King Oliver Ytre Suløens Jass - Ensemble DA Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.11.2019 Avslås 0 Tempel Tempel Jansen Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tenorane og Steffen Horn Julekveld Aasmund Kaldestad/Merlinsongs Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Brørs Pappapop Speilegg design & records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Valley Wasted Time Raindrops Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Way Ahead Bells, Ghosts and other Saints Clean Feed Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Windmill Tribus Apollon Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tonje Halbjørhus Etter Stjernene Kveldslys Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Trio Generations Unfolding Particular Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Trond Kallevåg Hansen Bedehus & Hawaii Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tusmørke Osloborgerlig Tusmørke: Vardøger og utburder Vol. 1 Karisma Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Uranienborg Vokalensemble & Kåre Nordstoga HIMMELBORGEN 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Vasily Petrenko, Oslo Filharmoniske Orkester Richard Strauss: Also sprach Zarathustra, op. 30 / Ein Heldenleben, op. 40 LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Verdsmannen Thorbjørnsen Elden inni Lærdal Musikkproduksjon Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Vöödöö Ashes Indie Recordings Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Winding Road Steady Ground TSA Music Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Yuko Inoue The Art of Emotions Simax Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Numa Norderhaug Winglyd Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0