Hopp til innhold

Kunst, kultur og kvalitet

Kunst, kultur og kvalitet er et forskningsprogram fra Norsk kulturråd i perioden 2014 - 2018 som skal gi kunnskap om og bidra til refleksjon rundt kvalitet, kvalitetsforståelser og det grunnlaget kvalitetsdommer felles på i samtiden.

Se utlysning og grunnlagsdokumenter for forskningsprogrammet

Resultater fra prosjektet er utgitt i bokform:

Contested Qualities (2018)

Når kunsten tar form (2018)

Kvalitetsforhandlinger (2018)

Kvalitetsforståelser (2016)

På denne siden finner du alle essay i Kulturrådets essayserie om kvalitetsbegrepet.