Hopp til innhold
Bokserien

Kvalitetsforhandlinger

Boken presenterer et bredt spekter av perspektiver på samtidens diskusjoner om kunst, kultur og kvalitet.

$imageText.getData()

Hva er kvalitet? Hvilke forståelser av kvalitet preger kunsten og kulturen i samtiden? Og på hvilket grunnlag feller vi våre kvalitetsdommer? Dette er noen av spørsmålene denne boken bidrar til å besvare.

Kvalitetsbegreper er ikke statiske. En rekke av artiklene i denne boken undersøker situasjoner hvor ulike - ofte motstridende - oppfatninger om kunst og kultur støter sammen og inngår i det man kan kalle "kvalitetsforhandlinger". Slike forhandlinger synes å være en forutsetning for et vitalt kunst- og kulturliv. Det er nettopp i den kritiske samtalen om kunstneriske og kulturelle uttrykksformer at ulike forståelser av kvalitet etablerer seg og tar form.

Kvalitetsforhandlinger presenterer et bredt spekter av perspektiver på samtidens diskusjoner om kunst, kultur og kvalitet. Det handler blant annet om kvalitet i kunstneriske arbeidsprosesser, om kvalitetsforståelser i kritikerstanden og i kulturpolitiske dokumenter, og om betingelsene for gyldige kvalitetsdommer. Artiklene diskuterer kvalitet i et historisk perspektiv og i relasjon til nye medier, og de ser på hvilke utfordringer spørsmålet om kvalitet står overfor i dag. Boken springer ut av Kulturrådets forskningssatsing "Kunst, kultur og kvalitet", og videreutvikler viktige tema for boken Kvalitetsforståelser som kom i 2016.

Om publikasjonen

Kvalitetsforhandlinger

Fagbokforlaget

Jan Fredrik Hovden og Øyvind Prytz (red.)
2018
978-82-450-2376-3