Hopp til innhold
Veiledning

Se på - ta på - høre på

ABM-skrift #54: Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen byarkiv.

Se på - ta på - høre på

Denne publikasjonen er delt i tre deler. Den første delen er en generell veiledning i tilgjengelighetsarbeid for arkiver. Den andre delen tar for seg hva en skal tenke på fra smått til stort når en skal i gang med utstilling som skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. Den tredje delen er en gjennomgang av selve utstillingen, og vurderer de tiltakene som ble gjort hos Bergen byarkiv.

Om publikasjonen

Se på - ta på - høre på

Kulturrådet

2009