Hopp til innhold
Evaluering

Evaluering av Kritikerakademiet

Arbeidsnotat nr. 38. Evaluering av Kritikerakademiet ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad.

Norges byggforskningsinstitutt har evaluert den treårige forsøksdriften av Kritikerakademiet ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Kritikerakademiet har gjennomført kurs og seminarer for kritikere av de ulike kunstartene. Kursene er primært rettet mot etablerte kritikere og kulturjournalister som arbeider i dagspressen og andre massemedier.

Evalueringen har fulgt prosjektet over tre år. Delrapport ble levert høsten 1998.

Om publikasjonen

Evaluering av Kritikerakademiet

Kulturrådet

Lars Marius Ulfrstad
2000
82-7081-085-1