Hopp til innhold
Årsmelding

Årsmelding - Fond for lyd og bilde 2010

Årsmeldingene presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fra og med 2011 er det laget én felles årsmelding for alle Kulturrådets virksomheter og forvaltningsoppgaver.

$imageText.getData()

Om publikasjonen

Årsmelding - Fond for lyd og bilde 2010

2011