Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak, og institusjoner. Utstillinger og diverse tiltak behandles av faglig utvalg for visuell kunst. Søknader fra institusjoner behandles i arrangørutvalget for visuell kunst.

Utstillinger

Kategorien utstillinger omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper.
Antall søknader: 160     
Søknadssum: kr 16 648 997       
Antall tildelinger: 67    
Vedtakssum: kr 3 840 000

Søknadene til denne ordningen kjennetegnes av et stort mangfold i kunstneriske uttrykk, teknikker og avsendere. Det er blant annet gitt tilskudd til installasjon, grafikk, tekstil, fotografi, tegning, skulptur, lydkunst, kunstnerbok, performance, kunstnerisk film, maleri og keramikk. 

I årets siste søknadsrunde kan utstillingsprosjekter som springer ut av et kunstnerarkiv, trekkes frem. Bokkunstner Vibeke Luther O’Rourke skal eksempelvis utføre et prosjekt ved Guttormsgaards arkiv på Blaker som kulminerer i en soloutstilling, workshops og en kunstnerbok høsten 2025. Det er også bevilget midler til en retrospektiv over konseptkunstner og arkitekt Kalle Grude ved Kunstnerforbundet i Oslo høsten 2024. 

Tematisk er det flere kunstnere som uttrykker opplevelser av diaspora, på ulikt vis. Kunstner og forfatter Amber Simone Ablett er tildelt tilskudd til et poetisk, sonisk essay som tematiserer farskap sett fra perspektivet til barn fra den afrikanske diaspora. Lydinstallasjonen finner sted under Borealis, festival for eksperimentell musikk i Bergen i mars 2024. Jumana Manna er bevilget midler til en midt-karriere presentasjon av installasjon, skulptur og film ved Kunsthall Stavanger våren 2024. Den berlinbaserte, palestinske kunstneren undersøker hvordan ujevne sivilisatoriske maktforhold kommer til syne gjennom kropp, materialitet og i forvaltning av landskap og planter. 

Fortellinger og erfaringer fra de nordligste fylkene satte også sitt preg på runden. Toril Johannessen er invitert som festspillutstiller ved Bergen kunsthall i 2024 med en omfattende installasjon av silketrykk og tekstil. Kunstneren problematiserer nordområdene i lys av sikkerhetspolitikk og militær tilstedeværelse. Liv Bangsund Jacobsens stedspesifikke installasjon Mi kvenske historie - Minun kvääni muistelus, som skal vises på Bangsundhuset på Hella i Tromsø i juni 2024, retter søkelys på kvensk kamp for rettigheter og status i det norske samfunnet.  

44 av 67 tildelte prosjekter finner sted utenfor Oslo. I tillegg til Oslo, Bergen og Trondheim finansierer Kulturfondet utstillinger i Tromsø, Stavanger, Arendal, Asker, Kristiansand, Sandnes, Skien, Kirkenes, Ålesund, Fredrikstad, Drammen, Svolvær, Porsgrunn, Bodø, Mosjøen, Sandefjord, Kongsberg samt på Eidsvoll, Blaker og Stamsund i Lofoten. 

Diverse tiltak

Kategorien diverse tiltak omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. Porteføljen omfatter ymse tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordningene på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m. 

Antall søknader: 16     
Søknadssum: kr 1 922 500       
Antall tildelinger: 1    
Vedtakssum: kr 24 000

Mekdes W Shebeta får støtte til et kunstprosjekt kalt Tseteta 2023-2034. Skulpturen består av ulike arkitektoniske strukturer som arbeides fram av eldre håndverksteknikker i leire, kokosnøtt-fiber, papir og glass. På et gjestekunstneropphold på S12 i Bergen er det glassmaleriet som skal utforskes, der man setter sammen stykker av farget glass avgrenset av bly eller maler på klart glass. 

Institusjoner

Kategorien institusjoner omfatter søknader fra kunstnerdrevne visningssteder, prosjektrom, gallerier, kunsthaller, biennaler, festivaler, kunstforeninger og museer landet over. Det søkes hovedsakelig om støtte til utstillingsprogrammering, formidling og andre tiltak.

Antall søknader: 75
Søknadssum: kr 29 995 996
Antall tildelinger: 29
Vedtakssum: kr 3 000 000

Det er tildelt støtte til prosjekter i landets fylker. Kunstnerdrevne NŌUA i Bodø mottok midler til årsprogram i 2024. Institusjonen har som mål å utvikle ny infrastruktur for visuell kunst i Bodø og gjennomføre et ambisiøst utstillingsprogram med internasjonale kunstnere. Det samarbeides med Bodø2024. Kongsberg kunstforening fikk tilskudd til et gjennomarbeidet utstillingsprogram og til Kunstspiren – et medskapende formidlingsprogram for ungdommer. 

Tre av syv nye søkere mottok støtte. Borgenheim Rosenhoff, et kunstnerdrevet visningssted i Oslo, fikk tilskudd til programmering av soloutstillinger i 2023-24. Fluxworks, som jobber med tilgjengelighet og produksjon av kunst for synshemmede, skal gjennomføre en mini-festival med panelsamtale, foredrag, workshop og utstilling på Sentralen i Oslo. Det ble også tildelt midler til det samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállus 10-års jubileumsprosjekt på Samisk Senter for Samtidskunst i Karasjok.
 
To søknader fra statsstøttede institusjoner ble tilgodesett. Norsk Billedhoggerforening mottok støtte til gjennomføring av Marit Benthe Norheims prosjekt Mitt skip er lastet med omsorg. Samhandling skal brukes som metode både i produksjon og formidling av kunstnerens retrospektive utstilling av skulpturer. Pikene på Broen mottok også støtte til programmering på visningsstedet Terminal B i Kirkenes.

Trøndelag senter for samtidskunst mottok midler til seminaret Kunsthåndverk NÅ i februar 2024. Her vil status for kunsthåndverk diskuteres, nasjonalt og internasjonalt, i lys av det voksende materialbaserte feltet og mot grenseovergangene til billedkunst. 

Flere søknader omhandlet prosessuelt arbeid over tid, både når det gjelder utviklingen av kunst og kunstnerskap. House of Foundation i Moss mottok midler til Prosessuell utstilling Fall (2024) med Trude Johansen. Prosjektet vil fremme kunstnerisk fordypning og kontakt med publikum gjennom et helt år. Tre andre kunstnere inviteres inn. 

Barn og unge

I Innlandet ble det tildelt midler til prosjektet 10 år på Heidal skule 2018 - 2028. Skolen inviterer kunstnere til å følge en skoleklasse gjennom hele grunnskolen. Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen skal jobbe med elevene i 6. klasse. Prosjektet utforsker kunsten som en del av læringsprosessen, med samhandling og medskaping over flere år. Kulturtanken ved forskningsavdelingen følger prosjektet. Gisle Harr, Anna Daniell og Anna Sigmond Gudmundsdottir har arbeidet med elevene fra 2018-2023.

Praksis Teen Advisory Board (PTAB) ble også gitt støtte. PTAB er et aktivt læringsprogram for unge i alderen 16-21 år, etablert i 2018. Det skal jobbes med formidling av kunst for og med unge gjennom workshops og møter med aktører og institusjoner. Det planlegges også internasjonale symposier med svenske Index Teen Advisory Board og finske PUBLICS Youth Board.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
KONGSBERG KUNSTFORENING Kongsberg kunstforening - Utstillingsprogram og verkstedserien Kunstspiren 2024 Viken 2024 150000 16.11.2023 Bevilget 100000 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud Kunstsenter - Utstillingsprogram og workshops 2024 Viken 2024 190000 16.11.2023 Avslått 0 LAND ART HESTØYA Forening Land Art Hestøya - Land Art Museum, 2023 Trøndelag 2024 500000 16.11.2023 Avslått 0 LAND ART HESTØYA Forening Land Art Hestøya - Land Art Museum, 2023 Trøndelag 2025 500000 16.11.2023 Avslått 0 LAND ART HESTØYA Forening Land Art Hestøya - Land Art Museum, 2023 Trøndelag 2026 500000 16.11.2023 Avslått 0 ELIN BRISSMAN Elin Brissman - soloutställning på Hamar Kunstforening 2024 Vestland 2024 40000 16.11.2023 Avslått 0 Eskil Halfdan Von Hanno Sørum Bast Eskil Bast - Utstilling 2024 Vestfold og Telemark 2024 43060 16.11.2023 Avslått 0 Marit Følstad 222T - HØSTPROGRAM (INDEX) 2023 Oslo 2023 0 16.11.2023 Bevilget 40000 Marit Følstad 222T - HØSTPROGRAM (INDEX) 2023 Oslo 2024 65000 16.11.2023 Avslått 0 SONICA MUSIC SONIA LOINSWORTH Sonia Loinsworth - ETHOS 2050, 2023 Viken 2024 504000 16.11.2023 Avslått 0 MARTIN WHITE Martin White - 'Big Science: Volume 1' KHÅK Kunsthall Ålesund 2024 Oslo 2024 30000 16.11.2023 Bevilget 30000 Ole Brodersen Ole Brodersen - Sjøbåren 2025 Agder 2024 125000 16.11.2023 Avslått 0 Ole Brodersen Ole Brodersen - Sjøbåren 2025 Agder 2025 125000 16.11.2023 Avslått 0 BRYNHILD WINTHER Brynhild Grødeland Winther - Separatutstilling i Kabuso 2023-2024 Vestland 2024 140509 16.11.2023 Avslått 0 Sissel Marianne Aurland SEFF! art group - Core 2.0 2024 Viken 2024 75000 16.11.2023 Avslått 0 MOIMOI Ingvar Moi Ingvar Moi - Ror og retning Viken 2024 300000 16.11.2023 Avslått 0 HOVEDØYA KUNSTSAL Hovedøya Kunstsal - Utstillingene "Malt i Oslo" og Delte Landskap" 2024 Oslo 2024 365000 Avvist 0 Rina Charlott Lindgren Rina Charlott Lindgren - Dada Dag Sureal Nat Nordland 2024 50000 16.11.2023 Bevilget 50000 Andrea Bakketun Andrea Bakketun - Compound eyes Viken 2024 55000 16.11.2023 Bevilget 40000 Sigbjørn Ingar Hverven Bratlie Sigbjørn Bratlie - Non Compos Mentis, 2024 Oslo 2024 20000 16.11.2023 Bevilget 20000 Katharina Barbosa Blad Katharina Barbosa Blad - After Democracy Oslo 2024 130000 Avvist 0 Enrique Eduardo Roura Perez Enrique Roura - Our common shapes 2024 Oslo 2024 35000 16.11.2023 Bevilget 35000 Ellinor Aurora Aasgaard Ellinor Aurora Aasgaard, Zayne Armstrong - The Factory, 2024 Agder 2024 100000 16.11.2023 Bevilget 70000 Anthony Charles Morton Anthony Morton - The Place of Shade (Artistic Research: VISjournal #11) Vestland 2024 80000 16.11.2023 Avslått 0 Rina Charlott Lindgren Rina Charlott Lindgren - Utstilling Kunstgarasjen 2024 Nordland 2024 43000 16.11.2023 Bevilget 40000 Kristina Austi Kristina Austi - Hybridvev I og II Vestland 2024 75000 16.11.2023 Bevilget 75000 DES CLOTHING AS Des Clothing - Our parents journeys, and their childrens paths Oslo 2024 110000 16.11.2023 Avslått 0 DES CLOTHING AS Des Clothing - Our parents journeys, and their childrens paths Oslo 2025 170000 16.11.2023 Avslått 0 DES CLOTHING AS Des Clothing - Our parents journeys, and their childrens paths Oslo 2026 200000 16.11.2023 Avslått 0 Andre Kamran Tehrani André Kamran Tehrani - "Monolog" - separatutstilling ved Galleri Haaken i 2024 Oslo 2024 90000 16.11.2023 Bevilget 60000 ÅLESUND KUNSTFORENING Calina Pandele Yttredal - Dreams, Illusions and other Realities, 2024 Møre og Romsdal 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST Trøndelag senter for samtidskunst - Seminaret "Kunsthåndverk NÅ 2024" Trøndelag 2024 50000 16.11.2023 Bevilget 50000 AUDIATUR BOKHANDEL AS Prosessuell utstilling, Trude Johansen - Fall (2024) Viken 2024 180000 16.11.2023 Bevilget 100000 Brit Bøhme Brit Bøhme - Urban Cover 2024 Vestland 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 PATRIK ENTIAN Patrik Entian - Dagens väder över Habsburgerriket (foreløpig arbeidstittel) Viken 2023 50000 16.11.2023 Bevilget 30000 HOVEDØYA KUNSTSAL Hovedøya Kunstsal - Utstillingene "Malt i Oslo" og On Lanscape" 2024 Oslo 2024 365000 16.11.2023 Avslått 0 Joel Arantes Correia Joel Arantes Correia - Prosjektrom Carl Berner 2024 Oslo 2024 50000 16.11.2023 Bevilget 40000 Torill Nøst Torill Nøst - Ashes to Ashes 2023 Vestland 2024 35000 16.11.2023 Avslått 0 Damir Avdagic Damir Avdagic - Soloutstilling, UKS Feb.2024 Oslo 2024 85000 16.11.2023 Bevilget 60000 Stine Gonsholt Stine Gonsholt  - Fluvial Deposits (arbeidstittel) 2024 Vestfold og Telemark 2024 40000 16.11.2023 Bevilget 40000 Jorunn Kjær Jorunn Kjær - Adventutstilling 2024 Vestfold og Telemark 2024 15000 16.11.2023 Avslått 0 Martine Løvland Linge Linge_og_Linge - Vanitas 2023 Oslo 2024 80000 16.11.2023 Avslått 0 Anne-Lise Stenseth Anne-Lise Stenseth - "Torvmyra" 2024-2025 Oslo 2024 60000 16.11.2023 Bevilget 60000 Siv Bugge Vatne Siv Bugge Vatne - Rosettekartet 2024 Oslo 2024 80000 16.11.2023 Bevilget 50000 Ingrid Johanne Linn Torvund Ingrid Torvund og Jonas Mailand - Separatutstilling Dikemark kunstarena Oslo 2024 121200 16.11.2023 Bevilget 60000 GRETHE UNSTAD Grethe Unstad m fl - Resepectare V 2024 Vestland 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 Beatrice Guttormsen Beatrice Guttormsen - Minnefragmenter 2023 Vestfold og Telemark 2024 90000 16.11.2023 Bevilget 40000 Amber Simone Veronica Ablett Amber Simone Veronica Ablett - My Fathers Left, Borealis 2024 Vestland 2023 0 16.11.2023 Bevilget 60000 Amber Simone Veronica Ablett Amber Simone Veronica Ablett - My Fathers Left, Borealis 2024 Vestland 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 Hanne Tyrmi Hanne Tyrmi - Den upålitelige fortelleren 2024 Oslo 2024 100000 16.11.2023 Bevilget 70000 KUNSTBOKHANDELEN AS Torpedo - Torpedo Vitrine 2024 Oslo 2024 100000 16.11.2023 Avslått 0 Geir Morten Brungot Geir M. Brungot - "Nye bileter Paris" 2024 Møre og Romsdal 2024 70000 16.11.2023 Avslått 0 SKIEN KOMMUNE Spriten Kunsthall - Innholdsutvikling 2024 Vestfold og Telemark 2024 350000 16.11.2023 Bevilget 150000 Fredrik Alden Thorsen Anja Tveiterås og Fredrik Alden Thorsen - Deltagelse på Vestlandsustillingen 2024 Vestland 2023 50000 16.11.2023 Avslått 0 Fredrik Alden Thorsen Anja Tveiterås og Fredrik Alden Thorsen - Deltagelse på Vestlandsustillingen 2024 Vestland 2024 50000 16.11.2023 Bevilget 50000 Apichaya Wanthiang Apichaya Wanthiang - weaving, cutting, tying, dyeing (working title) 2023 Oslo 2024 40000 16.11.2023 Bevilget 40000 Ole Martin Lund Bø Ole Martin Lund Bø - Separatutstilling Kösk 2024 Oslo 2024 79000 16.11.2023 Avslått 0 Simon Tessem Wågsholm Simon Wågsholm - Tegning i tid 2024 Møre og Romsdal 2024 150000 16.11.2023 Avslått 0 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkemusikksenter nord - STI PATH 2024 Nordland 2024 400000 16.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN VERDENSTEATRET Verdensteatret - Flat Sun 2024 Oslo 2024 150000 16.11.2023 Avslått 0 Stefano Faoro Caravan - Student Utlandet 2023 0 16.11.2023 Bevilget 35000 Stefano Faoro Caravan - Student Utlandet 2024 35000 16.11.2023 Avslått 0 JENNY KINGE Femtensesse - Program 2024-2026 Oslo 2024 850000 16.11.2023 Bevilget 100000 JENNY KINGE Femtensesse - Program 2024-2026 Oslo 2025 850000 16.11.2023 Avslått 0 JENNY KINGE Femtensesse - Program 2024-2026 Oslo 2026 850000 16.11.2023 Avslått 0 MONIKA MØRCK Monika Mørck - Arbeidstittel: "Blomstrende gardiner", 2024 Trøndelag 2024 43000 16.11.2023 Bevilget 40000 Martin Sæther Martin Sæther - Template, 2023 Oslo 2024 80000 16.11.2023 Avslått 0 NOEMATA Noemata - Kunst for folk flest med ni auge 2024 Viken 2024 22000 16.11.2023 Avslått 0 Tomofumi Yamasaki Tomofumi Yamasaki - You Are My Northern Lights Vestland 2024 75000 Avvist 0 Vilde Beatrix Danevig Rudjord Polina Chernitskaya og Vilde Rudjord - The Consequence of becoming a Witch, 2023 Viken 2024 34500 16.11.2023 Avslått 0 Rudi Jozef Maria Caeyers Rudi Caeyers - Tidevannsdans, 2024 Troms og Finnmark 2024 124850 16.11.2023 Avslått 0 POLINA MEDVEDEVA Polina Medvedeva - Soloutstilling hos Lydgalleriet 2023 Troms og Finnmark 2024 47300 16.11.2023 Bevilget 40000 SILJE ALMÅS Silje Almås - Havet 2 2024 Vestfold og Telemark 2024 61440 16.11.2023 Avslått 0 Charlotte Thiis-Evensen charlotte - Memories Oslo 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 Freja Christina Grace Burgess Freja Burgess - Against the Current, 2024 Oslo 2024 65000 16.11.2023 Bevilget 40000 Elisabet Norseng Elisabet Norseng -Emily Harvey fondation - "La Notte" 2024 Innlandet 2024 50000 Avvist 0 LORIE BALLAGE Lorie Ballage - 2024 Exhibitions Vestland 2024 67000 16.11.2023 Avslått 0 NATTHAGEN Robert Ibrahim Khoury Natthagen R Khoury - Matchbox biennalen 2024 Innlandet 2024 104000 16.11.2023 Avslått 0 Johan Söderström Johan Söderström - Murder And Betrayal 2023 Oslo 2024 100000 16.11.2023 Avslått 0 FLUXWORK COMPANY FRODE RASMUSSEN Fluxwork - Kunstspor 2024 Oslo 2024 204000 16.11.2023 Bevilget 50000 KUNSTHÅNDVERKER LILLIAN DAHLE Lillian Dahle og Jørgen Blitzner - Kunstnerne på Verftet 40 år, minst. 2024 Vestland 2024 155000 16.11.2023 Bevilget 50000 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - ILLEGAL TENDER, NORGE Oslo 2024 149000 16.11.2023 Avslått 0 MATILDE WESTAVIK GAUSTAD Matilde Westavik Gaustad - Separatutstilling på RAM Galleri 2024 Trøndelag 2024 70000 16.11.2023 Bevilget 50000 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - Formidlingprogram 2024 Agder 2024 242000 16.11.2023 Bevilget 50000 VERKSTAD MICHIEL JANSEN Michiel Jansen - Where I meet the mountain and it shows me directions. Oslo 2024 40000 16.11.2023 Avslått 0 SKIENS KUNSTFORENING Greenlight - The Curse of an Unstoppable Appetite, 2024 Vestfold og Telemark 2024 1000000 16.11.2023 Avslått 0 ANNEX ANNEX kunstnergruppe - It´s good to have friends, 2024 Oslo 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM for kunst og arkitektur - Soloutstilling FAT 2024 Oslo 2024 300000 16.11.2023 Avslått 0 Morten Torgersrud Morten Torgersrud - Virvel 2024 Troms og Finnmark 2024 70000 16.11.2023 Bevilget 60000 SAMAN KAMYAB Caravan - Separatutstilling, 2023 Oslo 2023 28000 16.11.2023 Avslått 0 KAREN KVILTU LIDAL Karen Kviltu Lidal - Separatutstilling i Sandnes kunstforening 2024 Viken 2024 65000 16.11.2023 Bevilget 40000 FLUXWORK COMPANY FRODE RASMUSSEN Fluxwork - "Følbar kulturarv" 2023-2024 Oslo 2024 315000 16.11.2023 Avslått 0 KUNSTNARHUSET MESSEN Kunstnarhuset Messen - Messen Kunstpark 2024 Vestland 2024 70000 16.11.2023 Avslått 0 MARIE VALLESTAD Marie Vallestad og Matias Grøttum - Tag Team Radio 2024 Vestland 2024 70000 16.11.2023 Bevilget 50000 Linda Karin Lamignan Larsen Linda Lamignan - 2000-tallet og fremtiden, 2024 Utlandet 2024 50000 16.11.2023 Bevilget 40000 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Samisk Senter for Samtidskunst - DÁIDDÁLLU 10 ÅRS JUBILEUM, 2024 Troms og Finnmark 2024 150000 16.11.2023 Bevilget 100000 KIOSKENSTUDIO Kiosken - KIOSKEN 2024 PROGRAM 2024 Vestland 2024 400000 16.11.2023 Bevilget 200000 KIOSKENSTUDIO Kiosken - KIOSKEN 2024 PROGRAM 2024 Vestland 2025 400000 16.11.2023 Avslått 0 KIOSKENSTUDIO Kiosken - KIOSKEN 2024 PROGRAM 2024 Vestland 2026 400000 16.11.2023 Avslått 0 Jenny Hallre Trømborg Kalle Grude - Kunstnerforbundet - Kalle Grude - retrospektive utstilling (2024) Oslo 2024 35000 16.11.2023 Bevilget 35000 Arild Tveito Jurgen Ots - The Autobiography of a Flea Viken 2024 200000 16.11.2023 Avslått 0 Jenny Ueland Jenny Ueland - Sva Marga 2024 Oslo 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 TENTHAUS Tenthaus - Daddy’s dinners Oslo 2024 150000 16.11.2023 Avslått 0 CARLOS ALBERTO CORREIA BUTCHER og CORREIA - Just This And Only That, 2023 Trøndelag 2024 40000 16.11.2023 Avslått 0 ANETTE FRIEDRICH JOHANNESSEN Anette Friedrich Johannessen - Threnody 2023 Vestland 2024 40000 16.11.2023 Avslått 0 Marius Mathisrud Marius Mathisrud - Separatutstilling Kunstnerforbunde 2024 Oslo 2024 80000 16.11.2023 Avslått 0 CHRISTINE HANSEN CHRISTINE HANSEN - Nedsenket natur 2024 Rogaland 2024 70000 16.11.2023 Avslått 0 ANN BEATE TEMPELHAUG Ann Beate Tempelhaug - Umbra Agder 2024 200000 16.11.2023 Bevilget 80000 Valgerdur Yr Walderhaug Valgerdur Walderhaug, Camilla Reuter - Euthymia 2024 Oslo 2024 73000 16.11.2023 Avslått 0 Monika Sokol-Rudowska Monika Sokol-Rudowska - Ufullkommen perfeksjon 2023-2024 Innlandet 2024 39500 16.11.2023 Avslått 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN UrbanSoundArt - Konferanse-festival Viken 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 Anna Aurora Bentedatter Passero Aurora Passero - Separatutstilling Galleri Haaken 2023 Oslo 2023 156000 16.11.2023 Avslått 0 Emilija Skarnulyte Emilija Škarnulyte - Sounds of The Desert, 2024 Troms og Finnmark 2023 50000 16.11.2023 Avslått 0 Emilija Skarnulyte Emilija Škarnulyte - Sounds of The Desert, 2024 Troms og Finnmark 2024 180000 16.11.2023 Avslått 0 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP - Moving 2025 Møre og Romsdal 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP - Moving 2025 Møre og Romsdal 2025 200000 16.11.2023 Avslått 0 GJEDREM EIRIK Eirik Gjedrem - Bølgelengde 2024 Agder 2024 100000 16.11.2023 Avslått 0 Anne Mai Urstad Maia Urstad  - Separatutstilling på Kunstnernes Hus 2024 Vestland 2024 220000 16.11.2023 Bevilget 130000 Mikkel Wettre Mikkel Wettre - Separatutstilling 2024 Vestland 2023 0 16.11.2023 Bevilget 60000 Mikkel Wettre Mikkel Wettre - Separatutstilling 2024 Vestland 2024 175000 16.11.2023 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter - Exhibition by Chioma Ebinama 2024 Vestland 2024 400000 16.11.2023 Avslått 0 Jørgen Herleiksplass Lie Jørgen Herleiksplass Lie - å forbinne pupillene til hodets innside 2 utstillinger 2024 Oslo 2024 40000 16.11.2023 Avslått 0 Cecilie Marie Lind Hansen Cecilie Lind - Sutur 2024 Oslo 2023 17871 16.11.2023 Bevilget 15000 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP - 5-årskavalkade i Mottaket Møre og Romsdal 2024 100000 16.11.2023 Avslått 0 Hedda Kristine Bremseth Hedda Kristine Bremseth - Hvorfor knuser folk busskur? 2024 Trøndelag 2024 40000 16.11.2023 Avslått 0 Ayatgali Tuleubek Ayatgali Tuleubek - Soloutstilling i Billedhoggerforeningen 2023 Oslo 2024 40000 16.11.2023 Bevilget 40000 Marius Mathisrud Isak Wisløff og Marius Mathisrud - Emojination: En kommodifisering av følelser -2024 Oslo 2024 86000 16.11.2023 Avslått 0 KEVISELIE Hans R Mathisen Hans Ragnar Mathisen og Lin Pei Han  - Fellesutstilling 2024 Troms og Finnmark 2024 45000 16.11.2023 Bevilget 45000 Marius Engh Chloe Elgie, Arild Tveito, Marius Engh - Alfred Jarry - Arne Eggum 2024 Oslo 2024 700000 16.11.2023 Avslått 0 Eigil Forberg Eigil Forberg - Separatutstilling Norske Maleres Landsforbund 2023 Trøndelag 2024 45000 16.11.2023 Avslått 0 Jorun Larsen Jorun Larsen - Lagnadar i bilete, 2024 Vestland 2024 28500 16.11.2023 Avslått 0 HEDVIG BIONG Kaal - Ta det med det gode Viken 2024 140000 16.11.2023 Avslått 0 BORGHILD RUDJORD UNNELAND Borghild Rudjord Unneland - Bevismaterialer 2024, TSSK Vestland 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 FOTODAMA AS Ingun Alette Mæhlum - De reisende 2024 Troms og Finnmark 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - IDLE Residency 2023 Vestland 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt - ILD 2024 - JORD-LUFT-VANN-ILD 2025 Trøndelag 2024 150000 16.11.2023 Bevilget 80000 NORSK BILLEDHOGGERFORENING Marit Benthe Norheim  - Mitt skip er lastet med omsorg, 2024 Oslo 2024 300000 16.11.2023 Bevilget 100000 TRINE LISE NEDREAAS Trine Lise Nedreaas - Potential - Remembering the things we forgot (arbeidstittel) Vestland 2024 74153 16.11.2023 Bevilget 50000 BILLEDKUNSTNER OVE KVAVIK Billedkunstner Ove Kvavik - Utstilling ved Agder kunstsenter i 2024 Oslo 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 PATRICIA SICHMANOVA Patricia Sichmanova - Kunstgarasjen - Corals 2024 Vestland 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 EMILIJA SKARNULYTE Emilija Škarnulyte - Sirens, 2024 Troms og Finnmark 2024 190000 16.11.2023 Bevilget 100000 HEDVIG BIONG Hedvig Biong og Marius Moldvær - 177 måter å drepe sin elskede, 2023-2025 Viken 2024 100000 Avvist 0 CAMILLA L. HILL Camilla Løken Hill - Syklus 2023 Rogaland 2023 45000 16.11.2023 Avslått 0 Hilde Hovland Honerud Hilde Honerud - Regarding the pain of the future Viken 2024 80000 16.11.2023 Avslått 0 Andreas Meinich Andreas Meinich - Soloutstilling hos Galleri Nevven i Gøteborg, 2023 Oslo 2023 35000 Avvist 0 Marit Helen Akslen Marit Helen Akslen - Separatutstilling under Høstscena 2024, Klipra svømmehall Møre og Romsdal 2023 80000 16.11.2023 Avslått 0 KUNSTPILOTENE MARANDON kunstpilotene - Landskap, 2024 Vestland 2024 35000 16.11.2023 Avslått 0 THE FIRST SUPPER SYMPOSIUM First Supper Symposium - Documenting a Decade of Artistic Endeavor Oslo 2024 155000 16.11.2023 Avslått 0 Olav Ringdal Olav Ringdal - Retrospektiv utstilling 2025 Oslo 2024 80000 16.11.2023 Bevilget 80000 Olav Ringdal Olav Ringdal - Retrospektiv utstilling 2025 Oslo 2025 50000 16.11.2023 Avslått 0 SARA RÖNNBÄCK Sara Rönnbäck - Utställning Vestfold kunstsenter 2024 Utlandet 2024 75000 16.11.2023 Avslått 0 Kjersti Myrhagen Geir tore Holm m.fl. Heidal skule - 10 år på Heidalskule. 2018-2028 Innlandet 2023 0 13.12.2023 Bevilget 250000 Kjersti Myrhagen Geir tore Holm m.fl. Heidal skule - 10 år på Heidalskule. 2018-2028 Innlandet 2024 250000 13.12.2023 Avslått 0 Kjersti Myrhagen Geir tore Holm m.fl. Heidal skule - 10 år på Heidalskule. 2018-2028 Innlandet 2025 250000 13.12.2023 Avslått 0 Kjersti Myrhagen Geir tore Holm m.fl. Heidal skule - 10 år på Heidalskule. 2018-2028 Innlandet 2026 250000 13.12.2023 Avslått 0 Robin Anders Simon Danielsson Robin Danielsson - Another Landscape 2024 Oslo 2024 180000 16.11.2023 Avslått 0 Hennie Ann Isdahl HENNIE ANN ISDAHL - Separatutstilling 2024 Oslo 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 Roland Evenrud Goksøyr Goksøyr og Linge - Forvrengte landskap som ikke lenger finnes Oslo 2024 200000 Avvist 0 Irene Nordli Irene Nordli - Arkanium 2024 Oslo 2024 97500 16.11.2023 Bevilget 90000 NOUA AS NOUA - Årsprogram 2024 Nordland 2024 100000 16.11.2023 Bevilget 80000 Anna Elisabeth Liljekrantz P. Rognes, W. Bentsen, A. Liljekrantz - Utstilling Heimdal Kunstforening Trøndelag 2024 130800 16.11.2023 Avslått 0 Kristian Jaran Engelsen Kristian Engelsen - Solar Corpus, 2024 Oslo 2024 20000 16.11.2023 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - Drift 2024 Programmering 2025 Viken 2024 2000000 16.11.2023 Bevilget 300000 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - Galleri Blaker Skanse 2024-2026 Viken 2024 350000 16.11.2023 Bevilget 80000 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - Galleri Blaker Skanse 2024-2026 Viken 2025 350000 16.11.2023 Avslått 0 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - Galleri Blaker Skanse 2024-2026 Viken 2026 350000 16.11.2023 Avslått 0 Frido Boudewijn Jaromir Evers Frido Evers - Ashen Light, 2024 Viken 2024 50000 16.11.2023 Bevilget 40000 PRAKSIS PRAKSIS - PRAKSIS Teen Advisory Board (2024–2026) Oslo 2024 400000 16.11.2023 Bevilget 150000 PRAKSIS PRAKSIS - PRAKSIS Teen Advisory Board (2024–2026) Oslo 2025 400000 16.11.2023 Avslått 0 Georg Ghon Stavanger Secession - Stavanger Secession Programmering 2024 Rogaland 2024 500000 16.11.2023 Bevilget 100000 Ann Iren Buan Ann Iren Buan - Soloutstilling Kunstnerforbundet 2024 Oslo 2024 70000 16.11.2023 Bevilget 70000 Olav Christian Berg Gravningen Christian Berg Gravningen - Separatutstilling Oppland Kunstsenter 2024 Oslo 2024 62500 16.11.2023 Avslått 0 HEDDA ROTERUD AMUNDSEN Hedda Roterud Amundsen  - Utstilling Bærum kunsthall 2024 Oslo 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 EGON LÅSTAD Illustrerte julekort - Fribykunstnernes julehilsener Oslo 2023 40000 16.11.2023 Avslått 0 Martin Grønbakk Kolsrud Martin Kolsrud - Politisk Fargelagt 2023 Oslo 2024 30000 16.11.2023 Avslått 0 Frido Boudewijn Jaromir Evers Frido Evers - Fresh from the Sea, 2024 Viken 2024 25000 16.11.2023 Avslått 0 Astrid Borgny Mcgarrighan Astrid McGarrighan - The Seeds of Today Are the Flowers of Tomorrow 2024 Vestland 2023 50000 16.11.2023 Avslått 0 Erika Lehn Reed Erika Reed - Separatutstilling, 2024 Oslo 2024 75000 16.11.2023 Bevilget 40000 PRIDE ART Pride Art og DOGA - Wunderkammer - den skeive kunstfestivalen  Oslo 2024 600000 16.11.2023 Avslått 0 PRIDE ART Pride Art og DOGA - Wunderkammer - den skeive kunstfestivalen  Oslo 2025 600000 16.11.2023 Avslått 0 PRIDE ART Pride Art og DOGA - Wunderkammer - den skeive kunstfestivalen  Oslo 2026 600000 16.11.2023 Avslått 0 Ane Mette Hol Ane Mette Hol - Separatutstilling OSL contemporary 2023 Oslo 2023 30000 16.11.2023 Bevilget 30000 Magdalena Mikalsen Magdalena Mikalsen - Ut av kroppen-sti av energi 2023 Viken 2024 90000 Avvist 0 Wendimagegn Belete Masresha wendeimagegn Masresha - Three steps North, 2024 Oslo 2023 0 16.11.2023 Bevilget 40000 Wendimagegn Belete Masresha wendeimagegn Masresha - Three steps North, 2024 Oslo 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 Andrea Galiazzo Andrea Galiazzo - Twelve Months 2024 Oslo 2024 78000 16.11.2023 Bevilget 40000 GK LIEN AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall 2024 Vestland 2024 800000 16.11.2023 Avslått 0 GK LIEN AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall 2024 Vestland 2025 800000 16.11.2023 Avslått 0 GK LIEN AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall 2024 Vestland 2026 800000 16.11.2023 Avslått 0 HULIAS DA Hulias - Hulias Program Nov 2023- Nov 2025 Oslo 2023 116733 16.11.2023 Avslått 0 HULIAS DA Hulias - Hulias Program Nov 2023- Nov 2025 Oslo 2024 575000 16.11.2023 Avslått 0 HULIAS DA Hulias - Hulias Program Nov 2023- Nov 2025 Oslo 2025 346883 16.11.2023 Avslått 0 Kjersti Gisvold Andvig Pachinko - Hold Oktober Ren og Ryddig! (2024) Nordland 2023 90000 16.11.2023 Bevilget 60000 Samoa Daria Remy Samoa Rémy - Nearing Towards The Edge Of The World Oslo 2023 195000 16.11.2023 Bevilget 80000 ELI LEA Eli Lea - Det tredje rommet (2024) Vestland 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 Øyvind Sørfjordmo Øyvind Sørfjordmo - "01:00" 2024 Oslo 2024 130000 16.11.2023 Avslått 0 Jonas Bela Kvernmo Mailand Ingrid Torvund og Jonas Mailand - Separatutstilling 2024 Oslo 2024 101288 16.11.2023 Avslått 0 Toril Johannessen Toril Johannessen - Festspillutstillingen 2024 Vestland 2024 400000 16.11.2023 Bevilget 250000 Tage Robert Fredheim Tage Fredheim - Malerier - 2018-2023 Viken 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 K4GALLERI K4galleri - Program Vår 2024 Oslo 2024 278500 16.11.2023 Avslått 0 K4GALLERI K4galleri - Program Høst 2023 Oslo 2023 276980 16.11.2023 Avslått 0 Lars Ellefsen Nordby Lars Nordby - Blue Seat, 2024 Innlandet 2024 70000 16.11.2023 Avslått 0 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Nitja senter for samtidskunst - The Matrix of Power 2024 Viken 2024 249800 16.11.2023 Avslått 0 Hans Kristian Borchgrevink Hansen Hans Kristian Borchgrevink Hansen - Utstilling kunstgarasjen 2024 Oslo 2024 55000 16.11.2023 Avslått 0 Daina Deksne-Gundersena Daina Deksne-Gundersen - Utstillingen "Sisters" 2024 Viken 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir Anna Sigmond Gudmundsdottir - separatutstilling Kristiansand Kunsthall 2024 Innlandet 2024 167600 16.11.2023 Bevilget 100000 Hanna Fauske Hanna Fauske - Beken og præll Trøndelag 2023 74000 16.11.2023 Avslått 0 Vibeke Luther O'Rourke Guttormsgaards arkiv - Arkivverkstedet: verkstedet som kunstnerarkiv  Viken 2024 80000 16.11.2023 Bevilget 60000 AASE GULBRANDSENS STIFTELSE Aase Gulbrandsens stiftelse - 2 utstillinger 2024 Oslo 2024 100000 16.11.2023 Bevilget 50000 HORTEN KOMMUNE Galleri Ask - innholdsutvikling 2024 Vestfold og Telemark 2024 160000 16.11.2023 Bevilget 120000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Mark Fell and Rian Treanor - Geometry and Landscape 2024 Vestland 2024 75000 16.11.2023 Avslått 0 Jumana Manna Jumana Manna - Exhibition: Break, Take, Erase, Tally, 2024 Oslo 2024 200000 16.11.2023 Bevilget 100000 Hanna Fauske Hanna Fauske - Dem om det 2024 Trøndelag 2024 60000 Avvist 0 GALLERI MARIA VEIE Frido Evers - The temple and the Sea Trøndelag 2024 40000 16.11.2023 Avslått 0 IDA OLESDATTER BARLAND Ida Olesdatter Barland og Nicolai López - Kjeller´n Disco 2023-24 Oslo 2024 140000 16.11.2023 Avslått 0 Earl Stanley Javate Pascua Jet Pascua - 5 Utstillinger 2023-2024 Troms og Finnmark 2024 200000 16.11.2023 Avslått 0 ARTBASE HELGELAND 66N ArtBase Helgeland 66 - ARTICulation - Jeg går inn i landskapet nordfra 2024 Nordland 2024 150000 16.11.2023 Bevilget 100000 ALDEA AS Aldea - Utstillingsproduksjon ny gjestekunstnarordning, 2024-2026 Vestland 2024 115000 16.11.2023 Avslått 0 ALDEA AS Aldea - Utstillingsproduksjon ny gjestekunstnarordning, 2024-2026 Vestland 2025 125000 16.11.2023 Avslått 0 ALDEA AS Aldea - Utstillingsproduksjon ny gjestekunstnarordning, 2024-2026 Vestland 2026 135000 16.11.2023 Avslått 0 Cecilia Ester Jiménez Ojeda Cecilia Jiménez Ojeda - Ordbok 2023 Oslo 2024 289300 16.11.2023 Bevilget 70000 KJØPMANNSGATA UNG KUNST AS Kjøpmannsgata Ung Kunst as - The unreliable Narrator (Den upålitelige fortelleren), 2024 Trøndelag 2024 250000 16.11.2023 Bevilget 50000 FRIDO EVERS Meer Projects - Utstillingsprogram, 2024 Viken 2024 70000 16.11.2023 Avslått 0 TWENTYONE PICTURES AS THOMAS ØSTBYE - SAMFUNNET 2025 Oslo 2024 150000 16.11.2023 Bevilget 90000 STUDIO GABRIELLE PARE Gabrielle Paré - Lost for words (artwork for Tegnetriennalen 2023) Oslo 2024 35000 16.11.2023 Bevilget 30000 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim - Tongues of Fire, 2024 Trøndelag 2024 145000 16.11.2023 Avslått 0 Kathrine Lindman Kathrine Lindman H. Bjørnådal E. Bødtker - Tang transformasjoner 2024 Møre og Romsdal 2024 330000 16.11.2023 Avslått 0 UNGE KUNSTNERES SAMFUND Unge Kunstneres Samfund - UKS forum 2023-24 Oslo 2023 120000 16.11.2023 Avslått 0 PERNILLE MEIDELL Breton Cassette  - Program første halvdel 2024 Oslo 2024 128000 16.11.2023 Bevilget 100000 Christian Tunge Christian Tunge - Soloutstilling, QB Gallery, 2024 Oslo 2024 60000 16.11.2023 Bevilget 40000 Arild Tveito Centralbanken - Exhibitions 2024 Viken 2024 800000 16.11.2023 Bevilget 100000 Lissette Escobar Kristian Skårbrevik og Lissette Escobar - Hør, ta, reise, 2024 Møre og Romsdal 2024 52000 16.11.2023 Avslått 0 Alessandro Marchi Alessandro Marchi - Real Estate State - 2023-2024 Oslo 2024 115500 16.11.2023 Avslått 0 Jens Hauge Jens Hauge - Kunstnerarkiv, 2025 Vestland 2024 100000 16.11.2023 Avslått 0 KRISTIANSUND KUNSTHALL Kristiansund Kunsthall - 2024-25 Møre og Romsdal 2024 150000 16.11.2023 Bevilget 100000 C.MALLARD ELGIE C. Elgie, C. Dahl, J.Helland - Dame Allison Rose Oslo 2024 71000 16.11.2023 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K - Utstillingsprogram Studio K 2024-2026 Rogaland 2024 150000 16.11.2023 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K - Utstillingsprogram Studio K 2024-2026 Rogaland 2025 150000 16.11.2023 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K - Utstillingsprogram Studio K 2024-2026 Rogaland 2026 150000 16.11.2023 Avslått 0 Farhad Kalantary Farhad Kalantary - Cows in The Stable, 2024 Viken 2024 120000 16.11.2023 Avslått 0 Arne Skaug Olsen Arne Skaug Olsen og Anders Dahl monsen - Fermenting Subjects VdF Vestland 2024 150000 Avvist 0 Gro Lygre Petersen Gro Lygre Petersen - Punktet og strøket - tanker om fotografi Vestland 2024 70000 16.11.2023 Avslått 0 FOTOGRAF JORDAL Ingerid Jordal - She Hunts, 2024 Vestland 2024 120000 16.11.2023 Avslått 0 Christian Tony Norum Christian Tony Norum - 2025 Galleri K Viken 2024 80000 16.11.2023 Avslått 0 NORDNORSK KUNSTMUSEUM Nordnorsk Kunstmuseum - Kunstalliansen, 2024-2027 Troms og Finnmark 2024 500000 16.11.2023 Avslått 0 NORDNORSK KUNSTMUSEUM Nordnorsk Kunstmuseum - Kunstalliansen, 2024-2027 Troms og Finnmark 2025 500000 16.11.2023 Avslått 0 NORDNORSK KUNSTMUSEUM Nordnorsk Kunstmuseum - Kunstalliansen, 2024-2027 Troms og Finnmark 2026 500000 16.11.2023 Avslått 0 Ellen Karine Solberg Ellen Karien Solberg - U R O 2023-2024 Viken 2024 90000 16.11.2023 Avslått 0 MARISA FERREIRA I ART OG DESIGN Marisa Ferreira - Deep Wounds 2023 Viken 2024 150000 16.11.2023 Avslått 0 Audun Roal Sørsdal Audun Sorsdal - I framtiden, er det teknologien som vil styre oss? Oslo 2024 106000 16.11.2023 Avslått 0 PIKENE PÅ BROEN AS Terminal B - Terminal B 2024 Troms og Finnmark 2024 250000 16.11.2023 Bevilget 100000 COME BACK FILMS AS Come Back Films AS - VERK - Augmented reality 2023 - 2024 Agder 2024 250000 16.11.2023 Avslått 0 SKADE HENRIKSEN SVENNEVIG Skade Henriksen Svennevig m.fl - Solastalgia 4.0, 2024 Vestland 2024 75000 16.11.2023 Bevilget 60000 Stan James Dhaene Stan D'Haene - Beetlejuice 2023 Oslo 2024 25500 16.11.2023 Avslått 0 Lillian Marie Tørlen Lillian Tørlen - Separatutstilling  Østfold  kunstsenter Oslo 2024 104700 16.11.2023 Avslått 0 Iselin Mari Kristiansen Iselin Kristiansen - Sexarbeidere er mennesker, for faen! (2020-2024) Oslo 2024 53000 16.11.2023 Avslått 0 Gunnhild Torgersen Gunnhild Torgersen - Separatutstilling ved KRAFT 2024 Oslo 2024 60000 16.11.2023 Bevilget 60000 Amir Asgharnejad Amir Asgharnejad - "Blod Brødre- oppvekstromanen maleriene, min kamp" 2023 Oslo 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 Eleanor Rachel Johnson Eleanor Johnson - Shopping for God Oslo 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 Maria Emilie Gillebo Hotvedt Maaneskiold Maria Maaneskiold - Il mio fiorellino 2024 Oslo 2024 183875 16.11.2023 Avslått 0 HATLEHOL SAIROSI KUNST & FORMIDLING Elisabeth Hatlehol Sairosi - Skjellsord 2023 Møre og Romsdal 2024 30000 16.11.2023 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Notam  - "Samvær Under Tilsün Fritidsklup", Notam, 2024 Oslo 2024 123500 16.11.2023 Avslått 0 MARIANNE STRANGER Marianne Stranger - Demme Viken 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 Morten Underberg Slettemeås Morten Slettemeås - Jane Trilogy Oslo 2024 60000 16.11.2023 Bevilget 40000 CARLOS ALBERTO CORREIA BUTCHER og CORREIA - Taste of Sound, 2024 Trøndelag 2024 80000 16.11.2023 Avslått 0 Anna-Brith Arntsen Anna-Brith Arntsen - Stemmer fra Sapmi, 2023-2025 Troms og Finnmark 2024 100000 16.11.2023 Avslått 0 Anna-Brith Arntsen Anna-Brith Arntsen - Stemmer fra Sapmi, 2023-2025 Troms og Finnmark 2025 52000 16.11.2023 Avslått 0 Vilde Løwenborg Blom Vilde Løwenborg Blom - Performance under Minimunch, 2023 Oslo 2023 90000 16.11.2023 Avslått 0 Helle Siljeholm Helle Siljeholm - TMB, Delphi og Dolomittene (Arbeidstittel)2024 Oslo 2024 120000 16.11.2023 Avslått 0 Suvi Tuulikki Nieminen Suvi Nieminen - LUONNON TILA 2023 Vestland 2024 90000 16.11.2023 Avslått 0 SNORRE SJØNØST HENRIKSEN SEASIDE PICNIC - SEASIDE PICNIC 2024: Enthalpic Liminalities Vestfold og Telemark 2024 150600 16.11.2023 Avslått 0 NILIA HERSDAL NILIA - The Bedside Lamp 2024 Vestland 2024 30299 Avvist 0 Eirik Kjernlie Sæther Eirik Sæther - EN AVISAND KOMMER LYVENDE, 2024 Oslo 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 Mekdes Weldehanna Shebeta Mekdes W Shebeta - Tseteta 2023-2024 Oslo 2023 24500 16.11.2023 Bevilget 24000 Espen André Helander Pachinku, Galleri Grønland Oslo - It takes the earth to move the feather 2023-2024 Oslo 2023 34500 16.11.2023 Avslått 0 Liv Bangsund Jacobsen Liv Bangsund Jacobsen - Mi kvenske historie - Minun kvääni muistelus Troms og Finnmark 2024 100000 16.11.2023 Bevilget 60000 Jonas Greni Jonas Greni - Litografi prosjekt 2024 Oslo 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 JOACHIM AAGAARD FRIIS Sixty Eight Art Institute - I didn't think it would turn out this way...2024 Agder 2024 100000 16.11.2023 Bevilget 70000 TELEMARK KUNSTSENTER Telemark kunstsenter - Utstillingsprogram 2024 Vestfold og Telemark 2024 200000 16.11.2023 Bevilget 100000 NESODDEN KUNSTFORENING Nesodden Kunstforeninge - Kunst for ungdom 2023 Viken 2024 7000 16.11.2023 Avslått 0 NESODDEN KUNSTFORENING Nesodden Kunstforeninge - Kunst for ungdom 2023 Viken 2025 350000 16.11.2023 Avslått 0 FELLESVERKST.MYREN GRAFIKK Fellesverksted Myren Grafikk ved styret - Grafikkens År i Kristiansand 2025 Agder 2024 300000 16.11.2023 Avslått 0 FELLESVERKST.MYREN GRAFIKK Fellesverksted Myren Grafikk ved styret - Grafikkens År i Kristiansand 2025 Agder 2025 300000 16.11.2023 Avslått 0 GALLERI SAGENE KUNSTSMIE Galleri Sagene Kunstsmie - Programmering 2023 - 2024 Oslo 2024 100000 16.11.2023 Avslått 0 Hilde Kristin Grønner Flikke Hilde Grønner Flikke - Heartlands 2023 Viken 2024 11000 16.11.2023 Avslått 0 GRINDES HEST Einar Grinde - De reiser fra oss når de vet...... 2023, 2024 Trøndelag 2023 40500 16.11.2023 Avslått 0 GRINDES HEST Einar Grinde - De reiser fra oss når de vet...... 2023, 2024 Trøndelag 2024 48000 16.11.2023 Avslått 0 Grete Johanne Neseblod Grete Neseblod og Trine Krigsvoll - Grønnerøds bord 2023- 2024 Viken 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 Maria Andrea Pasenau Lyngnes Morten Andersen og Maria Pasenau - Det mørke rommet Vestland 2024 111000 16.11.2023 Bevilget 50000 Carl Mannov Carl Mannov og Melanie Kitti - Duo utstilling på Alta Art Space 2024 Utlandet 2024 87000 Avvist 0 Anja Carr Anja Carr - Separatutstilling, Buer Gallery 2023 Oslo 2024 100000 16.11.2023 Avslått 0 MIKAEL HEGNAR KUNST Mikael Øye Hegnar - Alt er klart, det er bare jeg som er grumsete. 2024 Oslo 2024 200000 16.11.2023 Bevilget 70000 YNGVILD KINGREN ROLLAND Yngvild K. Rolland - Separatutstilling på Mellomrommet i Oslo 2024 Oslo 2024 70000 16.11.2023 Bevilget 50000 Double dummy Double Dummy - Out of the Metropolis-Art exchange across borders Utlandet 2023 20000 16.11.2023 Avslått 0 Cato Lein Cato Lein - Havfolket 2023 Utlandet 2024 153051 16.11.2023 Avslått 0 Sverre Gullesen Sverre Gullesen - Strategier i betong, 2023 Viken 2023 65000 16.11.2023 Bevilget 50000 K. KARLSEN BILDER Borgenheim Rosenhoff - Programmering November 2023 - Januar 2024 Oslo 2023 85000 16.11.2023 Bevilget 50000 K. KARLSEN BILDER Borgenheim Rosenhoff - Programmering November 2023 - Januar 2024 Oslo 2024 79000 16.11.2023 Avslått 0 LØTEN KOMMUNE Løten kommune - Camp Munch 2024 Innlandet 2024 200000 16.11.2023 Avslått 0 KARIN BLOMGREN Karin Blomgren - Separatutstilling 2024, Vestfold kunstsenter Vestland 2024 60000 16.11.2023 Avslått 0 TWENTYONE PICTURES AS ELLEN UGELSTAD - KLAGEBYRÅET 2024 Oslo 2024 30000 16.11.2023 Avslått 0 Ingrid Helena Maria Van Der Drift Inge van der Drift - "I am back" og om Kunsten å leve langsomt Oslo 2024 148000 16.11.2023 Bevilget 50000 SANDRA VAKA OLSEN Sandra Vaka - Separatutstilling Vinter 2023 Rogaland 2023 70000 16.11.2023 Avslått 0 SIRI HERMANSEN Siri Hermansen - Freedom of the Seas 2024 Oslo 2024 100000 16.11.2023 Avslått 0 Ann-Cathrin November Høibo Ann Cathrin November Høibo - Separatutstilling Kristiansand Kunsthall 2023 Agder 2023 90000 Avvist 0