Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak, og institusjoner. Utstillinger og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst. Søknader fra institusjoner behandles i Arrangørutvalget for visuell kunst.

---

Utstillinger

Kategorien utstillinger omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper.

Antall søknader: 146
Søknadssum: kr 13 137 978
Antall tildelinger: 65
Vedtakssum: 3 079 000

Uttrykksmessig favner søknadene et bredt spekter av kunstneriske uttrykk, teknikker og metoder. Tildelingene til produksjon av utstillinger i denne søknadsrunden innbefatter flermediale installasjoner, maleri, fotografi, skulptur, collage, installasjon, tekstil, grafikk, performance, lydkunst, kunstfilm, video, tekst og tegning. Spennvidden i tildelingene kan eksemplifiseres ved følgende tilskudd:

Jelsen Lee Innocent har mottatt tilskudd til et kunstsosialt prosjekt som tematiserer identitet, nasjonalitet og tilhørighet knyttet til norsk-afrikanske erfaringer gjennom installasjon, publikasjon og samtaler. Prosjektet vil foregå som en del av Jessica Williams ettårige prosessuelle utstilling ved House of Foundation i Moss våren/sommeren 2023. Aslaug Magdalena Juliussen har fått tilskudd til tekstile arbeider i vevd og sydd tekstil, fiber og hud som betoner samisk håndverk og materialkunnskap til separatutstillinger ved Kunstnerforbundet i Oslo våren 2023 og ved Galleri Fjordheim på Gjøvik. Grafiker Lars Erik Karlsen har mottatt midler til å realisere en retrospektiv ved Bodøgaard kunst & kultur i Bodø senhøsten 2023. Det vil vises fargetresnitt og collage med motiver fra dyreliv, kystlandskap og fiskeri i nord.

Et direkte politisk engasjement kommer frem i mange av søknadene, gjerne kombinert med tematikk som berører menneskelig subjektiv sansning, bearbeidelser av minner og psykologiske prosesser. Palestina-konflikten og den norske involveringen i den via Oslo-avtalen, historiefortelling, offentlige versus personlige narrativer og representasjon av traumer adresseres av Ayman Alazraq i en kommende flermedial installasjon på Fotogalleriet i Oslo våren 2023. Ane Hjort Guttu problematiserer utdanningspolitikk og autonomi i den essayistiske dokumentarfilmen «Om ti år» som bygger videre på filmen «Frihet forutsetter at noen er fri» (2012) der kunstneren fulgte en ung gutt i skolesystemet. Prosjektet reiser viktige spørsmål om frihet og selvbestemmelse i et samfunn preget av økende usynlig kontroll. Filmen vises først ved det polske nasjonalgalleriet for kunst og så ved Stavanger kunstmuseum høsten/vinteren 2023.

Geografi
106 av 146 tildelinger til utstillinger i denne søknadsrunden finner sted utenfor de største byene. I denne runden finansierte Kulturfondet utstillinger på Lillehammer, Hå og Blaker, i Harstad, Horten, Arendal, Kirkenes, Moss, Eidfjord i Hardanger, Bodø, Molde, Stavanger, Drammen, Tønsberg, Kristiansand, Stavanger, Øystese og Sandnes i tillegg til Oslo, Bergen og Trondheim.

---

Diverse tiltak

Kategorien diverse tiltak omfatter omfatter ulike tiltak fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordningene på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Antall søknader: 33
Søknadssum: kr 6 586 980
Antall tildelinger: 5
Vedtakssum: 250 000

Søknadene representerte stor variasjon i format, tema, prosess, uttrykk og formidlingsstrategier. Her var kunstprosjekter som tar opp arenautvikling i lokalsamfunn, politisk aktivisme, alternativ landbruksmetodikk, rasisme og diskriminering og klima og miljø.

Karoline Tampere fikk tilskudd til en nomadisk workshop i området Treriksrøysa i Sápmi. Prosjektet involverer forskere, musikere og naturforvaltere og setter søkelys på økosystemer og klima, med spesiell interesse for myrområders ressurser. Kunstfilm var også representert i denne søknadsrunden, og blant tilskuddsmottakerne var Knut Åsdam som mottok støtte til sitt pågående filmprosjekt Oslo; Work, Speech, Living, Sexualities, Struggle.

Barn og unge
Det var fire søknader som spesielt rettet seg mot barn og unge. Av disse ble Wisam Alsamad tildelt støtte til workshops i leire og keramikk for barn og unge i tre asylmottak i Viken fylkeskommune.

---

Institusjoner

Prosjektstøtte visuell kunst institusjoner omfatter søknader fra kunstnerdrevne visningssteder, prosjektrom, gallerier, kunsthaller, biennaler, festivaler, kunstforeninger og museer landet over. Ordningen er sentral for utviklingen av det visuelle kunstfeltet på institusjonsnivå i Norge og Sápmi.

Antall søknader: 93
Søknadssum: kr. 27 633 513
Antall tildelinger: 51
Vedtakssum: kr. 4 925 000

Hovedvekten av søknadene er fra visningssteder som søker støtte til programmering og utstillinger. Det er også søknader til formidling og sideprogram og gjennomføring av festivaler, biennaler og andre visningsprosjekter. Flere søknader og tildelinger berørte Rådets satsningsområder. Seks av tyve nye søkere ble tildelt støtte, samt to av ti søkere som mottar driftsmidler over statsbudsjettet.

I denne søknadsrunden var det fjorten søknader fra Troms og Finnmark, og ti av prosjektene mottok støtte. Seks av de bevilgede prosjektene hadde et samisk hovedfokus og fire av disse var separatutstillinger med samiske kunstnere. Alta Kunstforening mottok eksempelvis midler til soloutstilling med Elle Hánsa, Keviselie/Hans Ragnar Mathisen og Nils Aslak Valkeapää/Áillohaš. Ny på ordningen var også Kvenbiennalen/ Kväänibiennaali, som fikk tilskudd til gjennomføringen av biennalens andre utgave juni 2023 i Vadsø kunstforening.

Det var tre søknader fra Møre og Romsdal. Surnadal Billag, Kristiansund Kunsthall og Møre og Romsdal Kunstsenter mottok alle støtte til programmering i 2023.

Institusjonene viser en økende innsats for å skape nye møteplasser og demokratiske arenaer, noe som speiles i søknadene til ordningen. Open Studios Stavanger mottok støtte til et årlig arrangement med det profesjonelle kunstmiljøet i Sandnes og Stavanger, og Tromsø Open mottok midler til en kunstnerdrevet festival i juni 2023.

Kunsthåndverk gjør seg tydelig gjeldene i søknadene og flere aktører arbeider i overgangene mellom visuell kunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Kiosken i Bergen mottok eksempelvis midler til et tverrfaglig studieprogram som involverer samtidskunstnere, kunsthåndverkere og designere. Det ble også gitt tilskudd til en større glassutstilling på Hå gamle prestegard på Jæren, samt Senter for keramisk kunsts 30 års-jubileumsutstilling på Ringebu.

Barn og unge
Formidling til barn og unge er en integrert del av programmeringen til mange aktører på ordningen, og det var i denne runden fem søknader med hovedfokus på barn og unge som aktive deltakere og medskapere.

Ellen Karine Solberg mottok støtte til et prosjekt i Sandnes Kunstforening som fremmer dialog med ungdom gjennom utforming av leirefigurer som refererer til medias bilder av mennesker på flukt. PRAKSIS Teenage Advisory Board mottok tildeling til et læringsprogram for unge mellom 16-21 år. Hovedmålene til prosjektet er å fremme ungdommers innflytelse, organisatoriske egenskaper og kulturelle deltagelse innen kulturfeltet. Oslo Open mottok også støtte til et formidlingsprosjekt som involverer ungdom og frivillige i nærmiljøet.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2022 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ØSTLANDSUTSTILLINGEN Landsdelutstillingene i Norge - Utvikling av felles organisasjon 2023 Oslo 2023 100000 22.2.2023 Avslått 0 EIRIK BRANDAL Eirik Brandal - Utstilling Oppland kunstsenter 2023 Rogaland 2023 17500 23.2.2023 Avslått 0 SIRI SKOGSTAD BERNTSEN Siri Skogstad Berntsen - Armas, kvensk utstillingsprosjekt  Troms og Finnmark 2023 98750 23.2.2023 Avslått 0 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim - Vårsatsning på helse Trøndelag 2023 183500 22.2.2023 Avslått 0 LARS JOHANNES RISAN SANDÅS Lars Sandås - Deep fried World, 2023 Oslo 2023 51868 23.2.2023 Avslått 0 Silje Eugenie Strande Øktner Silje Eugenie Strande Øktner - Hjernepartiets valgvake 2023 Innlandet 2023 38000 23.2.2023 Avslått 0 Katie Hagen Kat Hagen - The Missing Chapter, Simply Kat 2023 Vestfold og Telemark 2023 60000 23.2.2023 Avslått 0 Brynhild Slaatto Brynhild Slaatto - Stein og åker, 2023 Oslo 2023 70000 23.2.2023 Avslått 0 JOHAN SARA JR Johan Sara jr. - Mearradoallu-dállu -2022-23 Troms og Finnmark 2023 80000 23.2.2023 Avslått 0 KREATIVTROM KreativtRom - HUMANIMAL Troms og Finnmark 2023 44500 22.2.2023 Avslått 0 FOTOGRAF ARNFINN JOHNSEN AS Fotograf Arnfinn Johnsen as - Nasjonalt æresgalleri på Bislett Innlandet 2023 350000 30.3.2023 Avslått 0 Dan Skjæveland Dan Skjæveland - Oppstart nytt arbeid 2023 Trøndelag 2023 10000 23.2.2023 Avslått 0 Vibeke Emilie Steinsholm Vibeke Emilie Steinsholm - Og havet skal myldre 2023 Nordland 2023 200000 23.2.2023 Avslått 0 HAVEN PRODUKSJONER Kaja Haven - Campfire Songs 2023 Agder 2023 200000 23.2.2023 Avslått 0 Tian Anette Miller Tian Miller og Maya Jones - The Persistence of Technology 2023 Viken 2023 123500 23.2.2023 Avslått 0 MAIA BIRKELAND Maia Birkeland og Monika Mørck - Pryd eller nytte (arb.tittel), 2023 Vestland 2023 85000 23.2.2023 Avslått 0 KUNSTSENTRALENNORD SOLSTAD Kristin Josefine Solstad - Tromsøutstillinga 2023 Troms og Finnmark 2023 185000 22.2.2023 Avslått 0 Jon Øyvind Johnsen Øyvind Johnsen - Ferd 2024 Vestland 2023 50000 23.2.2023 Avslått 0 Kari Johanne Nordheim Kari Johanne Nordheim - Abstrakt kunst møter natur og musikk 2023 Troms og Finnmark 2023 40000 23.2.2023 Avslått 0 CHARLOTTE BESUIJEN Charlotte Besuijen - Trykkeriet Print Award 2022 Vestland 2023 70000 23.2.2023 Avslått 0 Ingun Kleppan Ingun Kleppan - Smykker til unike kvinner, 2020-22 Innlandet 2023 60000 23.2.2023 Avslått 0 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Eirik Moldestad Halvorsen - Rakkestad Kunstforening 2023 Vestfold og Telemark 2023 20000 23.2.2023 Avslått 0 MELLOMROMMET K1 LANDRØ Mellomrommet K1 Landrø - Våren 2023 Mellomrommet Oslo 2023 110000 22.2.2023 Avslått 0 Behzad Farazollahi Behzad Farazollahi - Sudden urges to lose control-Bomuldsfabriken Kunsthall-2025 Oslo 2023 85000 23.2.2023 Avslått 0 Stig Marlon Weston Stig Marlon Weston - Utstilling Vadsø Kunstforening 2023 Oslo 2023 50000 23.2.2023 Avslått 0 Eigil Nordstrøm Eigil Nordstrøm - Wilderness Within 2023 Utlandet 2023 187000 23.2.2023 Avslått 0 Grethe Irene Einarsen Grethe Einarsen og Steffen Henriksen - Tidens tilstand 2023 Nordland 2023 60000 23.2.2023 Avslått 0 Elisabet Norseng Elisabet Norseng - Formidlingstiltak - Ny hjemmeside etc. 2023 Innlandet 2023 74980 23.2.2023 Avslått 0 Kristina Cepkenovic Karlsen Kristina C. Karlsen - Kunstprosjekter for barn med funksjonsnedsettelse Trøndelag 2023 100000 23.2.2023 Avslått 0 Marianne Hurum Marianne Hurum - Maleri utvidet skulpturelt 2023  Oslo 2023 142000 23.2.2023 Avslått 0 GUERRILLA PLASTIC MOVEMENT Guerrilla Plastic Movement - Plastarken 2023 Viken 2023 530000 23.2.2023 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter - Creatures by Patricia Belli, for Temautstillingen 2023 Vestland 2023 120000 22.2.2023 Avslått 0 Line Anda Dalmar Line Anda Dalmar - Samtaler med Per 2023 Trøndelag 2023 100000 23.2.2023 Avslått 0 Jiri Havran Jiri Havran • Architecura z.s - Industriell Topografi i Norden, 2023-2024 Viken 2023 85000 23.2.2023 Avslått 0 MONUMENT MUSIC AS Melissa F Larsen og Joao Pereira - Multisensoriske opplevelser: se; høre; bevegelse Oslo 2023 120000 22.2.2023 Avslått 0 VENØ GÅRD KUNST Venø Gård KUNST - Building Collective Intelligence in the Rural Dimension 2023 Vestland 2023 145000 22.2.2023 Avslått 0 Anne Marte Eidseth Rygh Anne-Marte Eidseth Rygh - 500 million years longing 2023 og 2024 Rogaland 2023 50000 23.2.2023 Avslått 0 Anita Hillestad Anita Hillestad - Together We are Super-Its all in The Pose 2023-2025 Viken 2023 182000 23.2.2023 Avslått 0 Nicolas William Hughes Nicolas William Hughes - Lan(d)guage Viken 2023 60000 23.2.2023 Avslått 0 SAMTID AS SPEKTRA ART - Furby Factory -HABITAT Agder 2023 125000 23.2.2023 Avslått 0 MARIE VON KROGH FOTO Marie von Krogh - "En samling bønner" 2025 Rogaland 2023 150000 23.2.2023 Avslått 0 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER separatutstilling ved Galleri Zink - Whims 2023 Innlandet 2023 68000 23.2.2023 Avslått 0 Øyvind Brandtsegg Øyvind Brandtsegg og Erlend Leirdal - KRAFT2 - 2023 Trøndelag 2023 70000 23.2.2023 Avslått 0 Ellinor Aurora Aasgaard Ellinor Aurora Aasgaard, Zayne Armstrong - The Grind, 2023 Oslo 2023 100000 23.2.2023 Avslått 0 OVE OVE galleri - OVE galleri 2023 - visningssted for visuell kunst Vestland 2023 199000 22.2.2023 Avslått 0 Kari Pernille Rosfjord Pernille Rosfjord - Fra gips til gjenbruk. 2023 Viken 2023 62000 23.2.2023 Avslått 0 Yamile Calderon Bermudez Yamile Calderón - Narcos and Homes Oslo 2023 158950 23.2.2023 Avslått 0 Jenny Alnæs Jenny Alnæs - Odyssé Venezia- den synkende byen 2022 Viken 2023 69000 23.2.2023 Avslått 0 Jan Braar Christensen Jan Christensen - Silisiumsfæren (kapittel 2), 2023 Oslo 2023 40000 23.2.2023 Avslått 0 Stein Rønning Stein Rønning - Søknad prosjekt digitale verktøy 2022 Oslo 2023 103992 23.2.2023 Avslått 0 ANNA SOFIE MATHIASEN Mathiasen kuraterer Pope og Purkpong - Kunstner kuraterer Kunstner #1 2023 Oslo 2023 90000 22.2.2023 Avslått 0 Evelyn Holm Oseana kunst- og kultursenter - Kunstprogram vår 2023, første utstilling. Vestland 2023 69500 22.2.2023 Avslått 0 IDA OLESDATTER BARLAND Ida Olesdatter Barland - Forprosjekt, 2023 Oslo 2023 105000 23.2.2023 Avslått 0 AINA HARTMANN Aina Hartmann - Kumlokk i Norge. De første trykkene ble utført i 2016. Oslo 2023 30000 23.2.2023 Avslått 0 Eli Herlaug Eines Eli Eines - Hitinntil Herren har hjulpet så vel (arbeidstittel) 2023 Viken 2023 60000 23.2.2023 Avslått 0 GULEN KOMMUNE Tusenårsstaden Gulatinget - Finna Stad Vestland 2023 367000 22.2.2023 Avslått 0 Kjetil Skøien KJETIL SKØIEN - (ABSTR)ACTION 2023 Oslo 2023 150000 23.2.2023 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - Kunstnerboken unik og mangfoldig Agder 2023 200000 22.2.2023 Avslått 0 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingen - Østlandsutstillingen 2023 i Drammen og Lier Oslo 2023 170000 22.2.2023 Avslått 0 3,14 Kunsthall 3,14 - AUDEO VIDEO – I DARE TO SEE (2023–2024) Vestland 2023 225000 22.2.2023 Avslått 0 Sveinung Rudjord Unneland Joy Forum ved Sveinung Unneland m.fl.  - Joy Forum 2023 Vestland 2023 100000 22.2.2023 Avslått 0 Astrid Runde Saxegaard Astrid Runde Saxegaard - Bomuldsfabriken Kunsthall 2023 Viken 2023 80000 23.2.2023 Avslått 0 HEGE VADSTEIN Hege Vadstein og Paul Brady - Førstehjelp mot avmakt Oslo 2023 100000 23.2.2023 Avslått 0 Nathalie Fuica Sanchez Nathalie Fuica Sánchez - Funklende og elastisk 2023-2024 Oslo 2023 154000 23.2.2023 Avslått 0 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER Elephant Kunsthall - utstillinger 2023 og 2024 Innlandet 2023 170000 22.2.2023 Avslått 0 Astrid Runde Saxegaard Astrid Runde Saxegaard - Separatutstillinger 2023 Viken 2023 75000 23.2.2023 Avslått 0 SIGURD WINGE AS Sigurd Winge og Sigurd Nikolai Winge - 'Sigurd Winge og Båtfrisen' 2023 Oslo 2023 350000 23.2.2023 Avslått 0 HAPPY GORILLA DANCE COMPANY SA Happy Gorilla DC - "it's about time, don't you think" (arbeidstittel) 2023 Vestland 2023 38000 23.2.2023 Avslått 0 Vibeke Luther O'Rourke Vibeke Luther O´Rourke - KUNSTNERBOKEN: UNIK OG MANGFOLDIG 2023 Viken 2023 30000 23.2.2023 Avslått 0 Susanne Nordjord Hætta Susanne Hætta - Vuosttás Latnja - Det første rommet Troms og Finnmark 2023 65000 23.2.2023 Avslått 0 Aksel Ree Aksel Ree og Johann Austad, NYAC - NYAC 2023 Oslo 2023 25000 23.2.2023 Avslått 0 Astrid Runde Saxegaard Astrid Runde Saxegaard - KGG 2023 Viken 2023 76000 22.2.2023 Avslått 0 Olav Christian Berg Gravningen Christian Berg Gravningen - Christian Berg Gravningen, Oppland Kunstsenter 2024 Oslo 2023 68400 23.2.2023 Avslått 0 ROAR SLETTELAND Roar Sletteland - Dark Metal 2023 Vestland 2023 70000 23.2.2023 Avslått 0 BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Kors Kristiansand - Borgeren bak bildet 2023 Agder 2023 85000 22.2.2023 Avslått 0 Oscar Gil Lorente Oscar Gil Lorente ( Oscar de Carmen) - Outsiders 2023-2024 Oslo 2023 93100 23.2.2023 Avslått 0 Nadine Arber Nadine Arber - konseptuell kunstutstilling "Kvinne Liv Frihet" 2023-2024 Trøndelag 2023 536000 22.2.2023 Avslått 0 Quy Son Bui EXUTOIRE and NOGOODS - Dissident Publics, 2023 Oslo 2023 200000 22.2.2023 Avslått 0 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall 2023 - 2025 Vestland 2023 1100000 22.2.2023 Avslått 0 Torgeir Husevaag HUSEVAAG TORGEIR - Junaiten 2023 Oslo 2023 90000 23.2.2023 Avslått 0 KLODEN TEATER AS Faten, Tori Wrånes og Kevin Fiabema - Oslohendelser 2023 Oslo 2023 250000 22.2.2023 Avslått 0 Mirjam Raen Thomassen Mirjam Raen Thomassen - LYSINNFALL, 2023 Agder 2023 79000 23.2.2023 Avslått 0 SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. SIRIUS* Fredrikstad Kunstnerunion - Tverrfaglige visninger, workshops, performances 2023 Viken 2023 300000 22.2.2023 Avslått 0 Kirsty Ellen Nicholson Kirsty Kross Nicholson - Trickle Down Effect  Oslo 2023 80000 23.2.2023 Avslått 0 Ina Helen Otzko Ina Otzko - Surrender 2023 Nordland 2023 60000 23.2.2023 Avslått 0 Tina Marie Natalie Elstein Kryhlmann Tina Kryhlmann, m.fl. - Arbeidstittel: Utvidet empati i kunsten Oslo 2023 84000 23.2.2023 Avslått 0 Mari Lassen-Bergsten Kamsvaag Mari LB Kamsvaag m.fl. - Det er sjeldent man finner ro i en annens kropp Viken 2023 70000 23.2.2023 Avslått 0 ANNE-BRITT RAGE Kunstnergruppen TWAPS - Fra Frodig til Forfall Viken 2023 70000 23.2.2023 Avslått 0 Robin Margaretha Hendrika Jacqueline Mientjes Robin Mientjes - The things I’m afraid to ask for 2023 Oslo 2023 70000 23.2.2023 Avslått 0 NORSK RISOFORENING Norsk Risoforening - Fagdag + Nettverksmøte 2023 Rogaland 2023 100000 22.2.2023 Avslått 0 STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Tekstilindustrimuseet - Textil Trilogi 2024 Vestland 2023 100000 22.2.2023 Avslått 0 FINNMARKSLØPET AS Finnmarksløpet AS - Vinter-vandreutstilling på Finnmarksløpet 2023 Troms og Finnmark 2023 300000 22.2.2023 Avslått 0 Ingvild Kjær Tofte Ingvild Kjær Tofte - Zauberland - Re-Imagening Mozart Viken 2023 70000 23.2.2023 Avslått 0 Ole Fredrik Hvidsten ole fredrik hvidsten - Det gikk ikke over 2023 Oslo 2023 88000 23.2.2023 Avslått 0 ALDEA AS Aldea - Jonas Lund, soloutstilling 2023 Vestland 2023 100000 22.2.2023 Avslått 0 SISSEL AURLAND Sissel Aurland og Johanne Seines Nilsen - Anti-Biennale: Kunst i Arktisk Natur, 2023-24 Viken 2023 180000 22.2.2023 Avslått 0 Malin Erika Bülow Malin Bülow - Art Night, Haugar Kunstmuseum 2023 Oslo 2023 70160 23.2.2023 Avslått 0 STREET ART OSLO AS Street Art Oslo - Løkka-Lykke gatekunstfest 2023 Oslo 2023 350000 22.2.2023 Avslått 0 MIKKEL FYKSE ENGELSCHIØN Ekte Demoner - What's The Point in Life if Everything is Controlled 2023 Viken 2023 70700 23.2.2023 Avslått 0 Stan James Dhaene WET - Wetcation 2022 Oslo 2023 100000 22.2.2023 Avslått 0 YNGVE ZAKARIAS LEIRDAL Yngve Zakarias - STUDIO 2023 Trøndelag 2023 200000 23.2.2023 Avslått 0 Sigrid Voll Bøyum Sigrid Voll Bøyum - Ny versjon av tidlegare vatn-skulptur. Trøndelag 2023 44400 23.2.2023 Avslått 0 Charlie Hay Charlie Hay - En saga från igår Trøndelag 2023 40000 23.2.2023 Avslått 0 AXEL RIOS Axel Rios - Rara Avis 2023 Rogaland 2023 50000 23.2.2023 Avslått 0 LEVANGER KOMMUNE Levanger kommune - Skogheimseminarets utstilling 2023 Trøndelag 2023 200000 22.2.2023 Avslått 0 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim - Bridges Mangfoldsfestival 2023 Trøndelag 2023 250000 22.2.2023 Avslått 0 Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - Maria Brinch og Andreas Schlaegel 2023 Oslo 2023 100000 23.2.2023 Avslått 0 TORI WRÅNES Tori Wrånes på ARoS Kunstmuseum - The Cosmos Within Oslo 2023 250000 23.2.2023 Avslått 0 CECILIE NAGEL BERGHEIM Cecilie Nagel Bergheim - Nettverk 2023 Vestfold og Telemark 2023 76800 23.2.2023 Avslått 0 Andre Enger Aas Spacement - Outsiders 2022 Troms og Finnmark 2023 261700 22.2.2023 Avslått 0 NILIA HERSDAL Nilia Hersdal, Lisa Rytterlund - Mannlige Malere Runker i Ring, 2023 Vestland 2023 17742 23.2.2023 Avslått 0 STUDIO O-45 Kjell Vassdal Anne-Mari Gundhus - Kjell Vassdal - Alvas Metamorfose 2023 Viken 2023 50000 23.2.2023 Avslått 0 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Centralbanken - Santolarosa - 2023 Oslo 2023 400000 22.2.2023 Avslått 0 KRYSTALLPLANETEN AS Kristin Günther - Havet under føttene 2023 Troms og Finnmark 2023 400000 23.2.2023 Avslått 0 Morten Andersen Morten Andersen og Maria Pasenau - The Dark Room 2023 Oslo 2023 180000 23.2.2023 Avslått 0 PERFORMANCE ART BERGEN Performance Art Bergen - Bergen Internasjonale Performance Festival Vestland 2023 300000 22.2.2023 Avslått 0 Hanne Dahl Geving Katherine Butcher og Hanne Dahl Geving - Pusterom 2023 Trøndelag 2023 55000 23.2.2023 Avslått 0 SABINA JACOBSSON Sabina Jacobsson - Uavhengige Intensjoner Oslo 2023 100000 23.2.2023 Avslått 0 ANNIKE FLO Annike Flo - Pure Filth 2023 Oslo 2023 60000 23.2.2023 Avslått 0 Trudi Ann Jaeger Trudi Jaeger - Silva 2023 Vestland 2023 40000 23.2.2023 Avslått 0 Kristin Maria Vagle Maria Vagle - Man skal ikke skue hunden på hårene 2023 Oslo 2023 60000 23.2.2023 Avslått 0 Scott Thoe Scott Thoe - Tanks for Peace Nordland 2023 120000 23.2.2023 Avslått 0 Tora Berntsen Dalseng TORA DALSENG - ATLANTIS 2023 Oslo 2023 55000 23.2.2023 Avslått 0 Sissel Marianne Aurland Sissel Aurland - BEHOV, 2023 Viken 2023 45000 23.2.2023 Avslått 0 SJØHOLMEN KULTURHUS AS Miniøya, Sjøholmen og Mette Torstensen - Kunstmagi på Miniøya 2023 Viken 2023 100000 22.2.2023 Avslått 0 Ivan Galuzin Ivan Galuzin - Illustrert komedie i digital myntform og fysiske verk. 2022 Innlandet 2023 200000 23.2.2023 Avslått 0 Bjørn Erik Haugen Bjørn Erik Haugen - From Above Separatutstilling 2023 Oslo 2023 50000 23.2.2023 Avslått 0 NORWEGIAN CRAFTS AS Norwegian Crafts - The Vessel 2023 Oslo 2023 235000 22.2.2023 Avslått 0 Hilde Kristin Grønner Flikke Hilde Grønner Flikke - Arkiveringer. 2023 Viken 2023 35000 23.2.2023 Avslått 0 Hans Kristian Borchgrevink Hansen Hans Kristian Borchgrevink Hansen - Småfugle letter 2023 Oslo 2023 60000 23.2.2023 Avslått 0 Edda Sofie Hovhaugholen Gimnes Edda Gimnes  - Edda - Soloutstilling 2023 Oslo 2023 70000 23.2.2023 Avslått 0 Sylvia Henriksen Sylvia Henriksen - Kväänibiennaali Kvenbiennalen 2023 Nordland 2023 40000 23.2.2023 Avslått 0 FOTOGRAF HEGE LANDRØ JOHNSEN Hege Landrø Johnsen - Portretter av russiskfødte i Norge (arbeidstittel) 2023 Trøndelag 2023 80000 23.2.2023 Avslått 0 Siri Borge Siri Borge - Tanngard, 2023 Rogaland 2023 50000 23.2.2023 Avslått 0 Ørjan Amundsen Ørjan Amundsen - Levende steiner, 2022-2023 Agder 2023 20000 23.2.2023 Avslått 0 SVART & WITH Theodor With - Memento vivere 2023 Trøndelag 2023 60000 23.2.2023 Avslått 0 GALLERI F 15 AS Galleri F 15 - MOMENTUM 12 - Together as to gather Viken 2023 300000 22.2.2023 Avslått 0 ATELIER AS Kiyoshi Yamamoto og Atelier AS - Sketches for a Tapestry, 2022 Oslo 2023 60000 22.2.2023 Avslått 0 Thomas Kvam Thomas Kvam, Frode Oldereid - Requiem for an Exit Oslo 2023 238670 23.2.2023 Avslått 0 Hilde Kristin Grønner Flikke Hilde G Flikke - Inside Glass 2022 Viken 2023 15000 23.2.2023 Avslått 0 Johannes Kjartansson Johannes Kjartransson - Má ég sjá þig? 2022 Oslo 2023 100000 23.2.2023 Avslått 0 Marius Svaleng Andresen Marius Svaleng Andresen - Life in the New, 2023 Oslo 2023 45000 23.2.2023 Avslått 0 Kirsten Vebjørg Hagene Thoe Miya Yoshida and Vebjørg Hagene Thoe - Open Letters from the North 2023-24 Nordland 2023 381000 23.2.2023 Avslått 0 Ane Thommessen Graff Ane Graff TKM - Søknad om produksjonsstøtte Oslo 2023 180100 23.2.2023 Avslått 0 JANNE TALSTAD Open Video - THE QUALITY PROGRAM- a horror Show, Open Video XIV, 2023 Oslo 2023 142362 23.2.2023 Avslått 0 Frame Contemporary Art Finland Frame Finland and UKS - Exhibtion and summer school, 2023 Utlandet 2023 125000 22.2.2023 Avslått 0 Karin Bäckström [krig] - Karin Bäckström og Jon Perman - Vibrating Landscapes and Textile Preparations Utlandet 2023 35000 23.2.2023 Avslått 0 Inari Sandell Inari Sandell - I CONSENT (working title), 2023 Utlandet 2023 60000 23.2.2023 Avslått 0 Alexander Niskac Alexnader Niskac, freelance producer - SOMEWHERE IN EUROPE 2023 and SOMEWHERE IN NORWAY 2023 Utlandet 2023 150000 23.2.2023 Avslått 0 Alexander Niskac Alexander Niskac, freelance producer - EUROPANORAMA 2023 in Oslo, Bergen, Trondheim and Ljubljana Utlandet 2023 150000 22.2.2023 Avslått 0 GUERRILLA PLASTIC MOVEMENT Guerrilla Plastic Movement - Plastarken 2023 Viken 2024 100000 23.2.2023 Avslått 0 Jiri Havran Jiri Havran • Architecura z.s - Industriell Topografi i Norden, 2023-2024 Viken 2024 85000 23.2.2023 Avslått 0 Anita Hillestad Anita Hillestad - Together We are Super-Its all in The Pose 2023-2025 Viken 2024 234000 23.2.2023 Avslått 0 AINA HARTMANN Aina Hartmann - Kumlokk i Norge. De første trykkene ble utført i 2016. Oslo 2024 35000 23.2.2023 Avslått 0 ANNE-MAY FOSSNES Anne-May Fossnes - Kretsgrensen 2023-24 Agder 2024 86000 23.2.2023 Avslått 0 GULEN KOMMUNE Tusenårsstaden Gulatinget - Finna Stad Vestland 2024 470000 22.2.2023 Avslått 0 3,14 Kunsthall 3,14 - AUDEO VIDEO – I DARE TO SEE (2023–2024) Vestland 2024 75000 22.2.2023 Avslått 0 Nathalie Fuica Sanchez Nathalie Fuica Sánchez - Funklende og elastisk 2023-2024 Oslo 2024 32500 23.2.2023 Avslått 0 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER Elephant Kunsthall - utstillinger 2023 og 2024 Innlandet 2024 170000 22.2.2023 Avslått 0 Susanne Nordjord Hætta Susanne Hætta - Vuosttás Latnja - Det første rommet Troms og Finnmark 2024 65000 23.2.2023 Avslått 0 Astrid Runde Saxegaard Astrid Runde Saxegaard - KGG 2023 Viken 2024 76000 22.2.2023 Avslått 0 Nadine Arber Nadine Arber - konseptuell kunstutstilling "Kvinne Liv Frihet" 2023-2024 Trøndelag 2024 321500 22.2.2023 Avslått 0 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall 2023 - 2025 Vestland 2024 1100000 22.2.2023 Avslått 0 SISSEL AURLAND Sissel Aurland og Johanne Seines Nilsen - Anti-Biennale: Kunst i Arktisk Natur, 2023-24 Viken 2024 290000 22.2.2023 Avslått 0 Charlie Hay Charlie Hay - En saga från igår Trøndelag 2024 40000 23.2.2023 Avslått 0 Scott Thoe Scott Thoe - Tanks for Peace Nordland 2024 30000 23.2.2023 Avslått 0 Johannes Kjartansson Johannes Kjartransson - Má ég sjá þig? 2022 Oslo 2024 130000 23.2.2023 Avslått 0 Kirsten Vebjørg Hagene Thoe Miya Yoshida and Vebjørg Hagene Thoe - Open Letters from the North 2023-24 Nordland 2024 469000 23.2.2023 Avslått 0 GUERRILLA PLASTIC MOVEMENT Guerrilla Plastic Movement - Plastarken 2023 Viken 2025 100000 23.2.2023 Avslått 0 Anita Hillestad Anita Hillestad - Together We are Super-Its all in The Pose 2023-2025 Viken 2025 246000 23.2.2023 Avslått 0 AINA HARTMANN Aina Hartmann - Kumlokk i Norge. De første trykkene ble utført i 2016. Oslo 2025 39000 23.2.2023 Avslått 0 Astrid Runde Saxegaard Astrid Runde Saxegaard - KGG 2023 Viken 2025 76000 22.2.2023 Avslått 0 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall 2023 - 2025 Vestland 2025 1100000 22.2.2023 Avslått 0 Johannes Kjartansson Johannes Kjartransson - Má ég sjá þig? 2022 Oslo 2025 150000 23.2.2023 Avslått 0 Vilde Bjerke Torset Vilde Bjerke Torset - SCRYPTH - 2 Utlandet 2023 20000 22.2.2023 Bevilget 20000 Mari Sivertsen Norddahl Mari Norddahl - An Economy of Forgetting 2023 Vestland 2023 20000 23.2.2023 Bevilget 20000 Hilde Cathrine Kjepso Hilde Cathrine Kjepso - Separatutstilling 2023 Oslo 2023 30000 23.2.2023 Bevilget 20000 NOEMATA Noemata forening - The Adjacent Possible - Ett skritt unna Viken 2023 45000 22.2.2023 Bevilget 20000 Ellen Karine Solberg Sandnes Kunstforening - Refleks 2023 Viken 2023 60000 22.2.2023 Bevilget 25000 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Alsamad - Språk av leire 2023 Viken 2023 87200 23.2.2023 Bevilget 30000 Dillan Peter Marsh Dillan Marsh og Eleanor Clare - Solo exhibition Galleri Christinegård 23 Vestland 2023 50000 23.2.2023 Bevilget 30000 Annette Koefoed Annette Koefoed - Skoglige hendelser, 2023 Viken 2023 50000 23.2.2023 Bevilget 30000 ALTA KUNSTFORENING Nils Aslak Valkeapää - Áillohas - Utstilling av Valkeapää - Áillohas sin kunst 2023 Troms og Finnmark 2023 70000 22.2.2023 Bevilget 30000 MAGNHILD ØEN NORDAHL Magnhild Øen Nordahl og Cameron MacLeod - Two Rocks Do Not Make a Duck, Bergen 2022 Vestland 2023 50000 23.2.2023 Bevilget 30000 Karl Heinz Patrik Entian Patrik Entian - Wall of Thuja (værmelding fra ytre villastrøk) Viken 2023 50000 23.2.2023 Bevilget 30000 Yngvild Færøy Yngvild Færøy - JEG - DU - VI Oslo 2023 40000 23.2.2023 Bevilget 30000 Anne Ingeborg Blom Andersskog Ingeborg Blom Andersskog - Absorption 2023 Utlandet 2023 63500 23.2.2023 Bevilget 30000 Yngvild Sæter Yngvild Sæter - A Body of Memory (from neurons to the sea) 2023 Møre og Romsdal 2023 70000 23.2.2023 Bevilget 30000 Sabine Barbara Anna Popp Sabine Popp - Metodar for Nordøyane Vestland 2023 80000 23.2.2023 Bevilget 30000 Natalie Price Hafslund Natalie Price Hafslund - Solo exhibition, Palmera 2023 Oslo 2023 84953 23.2.2023 Bevilget 30000 Maja Pauline Bang Haugsgjerd Maja Pauline Bang - Sadness resides in the heart og Euphoria Oslo 2023 50000 23.2.2023 Bevilget 30000 Janicke Schønning Janicke Schønning - Jeg var her 2022 Oslo 2023 0 23.2.2023 Bevilget 30000 MIRIAM HANSEN Miriam Hansen - Gruppeutstilling ved UKS 2023 Oslo 2023 30000 23.2.2023 Bevilget 30000 Janine Cecilie Magelssen Janine Magelssen - "seeing" 2024 Oslo 2024 50000 23.2.2023 Bevilget 30000 CARLOS ALBERTO CORREIA Carlos A. Correia - net, nett, nether, 2023 Trøndelag 2023 35000 23.2.2023 Bevilget 35000 Esteban Rivera Ariza Cinemateket i Bergen - Entreé - Under the red flag, 2023 Utlandet 2023 35000 23.2.2023 Bevilget 35000 Sverre Vegard Strandberg Sverre Strandberg - Lyset fra Kiwi 2023 Oslo 2023 39000 23.2.2023 Bevilget 39000 Borghild Rudjord Unneland Borghild Rudjord Unneland - Forsvinninger 2023 Vestland 2023 80000 23.2.2023 Bevilget 40000 John Audun Hauge John Audun Hauge - Det vi ikke vet. 2023 Vestland 2023 100000 23.2.2023 Bevilget 40000 Joel Arantes Correia Joel Arantes Correia - Exhibition at Galleri ASK 2023 Oslo 2023 50000 23.2.2023 Bevilget 40000 Frithjof Erik Hoel Frithjof Hoel - Storm of Steel (I stålstormer) 2023 Oslo 2023 40000 23.2.2023 Bevilget 40000 Lars Erik Karlsen Lars Erik Karlsen - Nordover 2023 Nordland 2023 93769 23.2.2023 Bevilget 40000 Dimitri Andreievich Thomas-Komissarov Dimitri Thomas-Komissarov - [working title] factum Troms og Finnmark 2023 50000 23.2.2023 Bevilget 40000 ELIN MELBERG Elin Reboli Melberg - Ut, over (2023) (arbeidstittel) Rogaland 2023 70000 23.2.2023 Bevilget 40000 ALTA KUNSTFORENING Hans Ragnar Mathisen - Separatutstilling Elle-Hánsa-Keviselie-Hans Ragnar Mathisen Troms og Finnmark 2023 60000 22.2.2023 Bevilget 40000 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter - Hosting space 2023 Vestland 2023 135000 22.2.2023 Bevilget 40000 Veronica Molin Bruce Veronica Bruce - Mood Swings (2023) Oslo 2023 40000 23.2.2023 Bevilget 40000 HARSTAD KUNSTFORENING Anders Sunna - Decorative Nation, 2023 Troms og Finnmark 2023 52500 22.2.2023 Bevilget 40000 Jelsen Lee Innocent Jelsen Lee Innocent - "å falle mellom to stoler" (working title) 2023 Viken 2023 80000 23.2.2023 Bevilget 40000 Jessica Ji Williams-Holmberg Jessica Williams - (be)longing x Momentum 12 Live Program 2023 Viken 2023 90000 23.2.2023 Bevilget 40000 KARL INGAR RØYS LOWBYTE PRODUCTIONS Karl Ingar Røys - Shapes of resistance Oslo 2023 50000 23.2.2023 Bevilget 40000 Hans Hamid Rasmussen Hans Hamid Rasmussen - Ujevne overganger 2023 Oslo 2023 94269 23.2.2023 Bevilget 40000 STIFTELSEN MINIØYA Miniøya - Grafikkverksted med Renate Thor 2023 Oslo 2023 100000 22.2.2023 Bevilget 40000 Ingrid Aarset Ingrid Aarset - Hagerommet, 2023 Vestland 2023 86000 23.2.2023 Bevilget 40000 GALLERI TØYSENTRALEN HELGA DRUDE STORBEKKEN Galleri TØYsentralen - Broderi og samtidskunst 2023 Oslo 2023 85000 22.2.2023 Bevilget 40000 KAMILLA LANGELAND Kamilla Langeland MELK Galleri - Resuming 2023 Agder 2023 60000 23.2.2023 Bevilget 40000 KRISTIN AUSTREID Kristin Austreid - Separatutstilling 2023 Vestland 2023 60000 23.2.2023 Bevilget 40000 AFTER SCHOOL SPECIAL After School Special - After School Special 2023 Vestland 2023 158000 22.2.2023 Bevilget 40000 INGEBORG KVAME Ingeborg Kvame - Himmelen som forsvant 2023 Rogaland 2023 40000 23.2.2023 Bevilget 40000 HELENE FØRDE Helene Førde - Soloutstilling i prosjektrom Carl Berner, 'Veiskille', 2023 Vestland 2023 100000 23.2.2023 Bevilget 40000 Libita Sibungu Libita Sibungu - ‘Quantum Ghost_Echo_2’ for Kunsthall Trondheim 2023 Utlandet 2023 178000 23.2.2023 Bevilget 40000 GORO TRONSMO STUDIO Goro Tronsmo - Arbeidstittel: Storefront_Stairs_Studio_Program Oslo 2023 47000 23.2.2023 Bevilget 47000 STIAN ÅDLANDSVIK Stian Ådlandsvik - Singing with shards 2023 Oslo 2023 48825 23.2.2023 Bevilget 48000 Heidi Øiseth KINOKINO Kunstsal i sandnes - FROM DUST TO DAWN Mars 2023 Oslo 2023 53968 23.2.2023 Bevilget 50000 Sara Korshøj Christensen Sara Korshøj Christensen - Lets Begin... With a Break Oslo 2023 103500 23.2.2023 Bevilget 50000 Joachim Aagaard Friis Agder kunstsenter - HABITAT 2023 Agder 2023 250000 22.2.2023 Bevilget 50000 ESPEN SOMMER EIDE Espen Sommer Eide - Arkadia Appendix 2023 Oslo 2023 50000 23.2.2023 Bevilget 50000 HEDDA GREVLE OTTESEN Oslo City #11 gruppeutstilling på BO - Oslo City #11 på BO 2023 Oslo 2023 120000 22.2.2023 Bevilget 50000 Sjur Eide Aas Sjur Eide Aas - Separatutstilling, Overlyssalen kunstnerforbundet 2023 Agder 2023 80000 23.2.2023 Bevilget 50000 Sara-Lovise Ewertson Podium, gruppeutstilling - "No Fear", 2023 Oslo 2023 106000 23.2.2023 Bevilget 50000 Else Marie Bergem Hagen Else Marie Hagen - Natt om dagen 2023 Oslo 2023 364750 23.2.2023 Bevilget 50000 Kari Hjertholm Kari Hjertholm - avtrykk 2023 Vestland 2023 80000 23.2.2023 Bevilget 50000 Duy Nguyen Duy Nguyen - When the nucleus sheds its skin 2023-2024 Oslo 2023 192750 23.2.2023 Bevilget 50000 KAROLIN TAMPERE ENSAYOS - På grensen - ned i myra (Treriksrøysa 2022) (arbeidstittel) Troms og Finnmark 2023 150000 23.2.2023 Bevilget 50000 Ayman I M Alazraq Ayman Alazraq - Making visable - 2023 Oslo 2023 150000 23.2.2023 Bevilget 50000 TROMSØ OPEN Tromsø Open - Tromsø Open 2023 Troms og Finnmark 2023 100000 22.2.2023 Bevilget 50000 PYTON DA PYTON - Utstilling Kunstnerforbundet 2023 Viken 2023 90000 22.2.2023 Bevilget 50000 KRISTIANSUND KUNSTHALL Kristiansund Kunsthall - Programmering for Kristiansund Kunsthall 2023 Møre og Romsdal 2023 286860 22.2.2023 Bevilget 50000 JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - Hvitsten Salong 2023-2025 Viken 2023 200000 22.2.2023 Bevilget 50000 PER KRISTIAN NYGÅRD BILLEDKUNSTNER Bomuldsfabrikken Kunsthall - Gruppeutstilling Arendal by 300år 24 juni 2023. Trøndelag 2023 90000 23.2.2023 Bevilget 50000 KULTURBYRÅET MESÈN AS Offentlig kunstprosjekt av Anders Sunna - 2023 Oslo 2023 190000 22.2.2023 Bevilget 50000 STIFTELSEN VILLVIN KUNSTHÅNDVERKER- MARKED Villvin Kunsthåndverkmarked - Seminar 2023_Nordisk Samtidskunsthåndverk Agder 2023 115000 22.2.2023 Bevilget 50000 RIDDODUOTTARMUSEAT RiddoDuottarMuseat- Porsanger Museum - Annelise Josefsen prosjekt 2021- 2023 Troms og Finnmark 2023 374992 22.2.2023 Bevilget 50000 Jennie Kristina Hagevik Bringaker Jennie K H Bringaker - Outsiders 2023 Viken 2023 80000 23.2.2023 Bevilget 50000 Nils Erichsen Martin Nils Erichsen Martin - Separatutstilling Kunsthall Grenland 2024 Oslo 2023 90000 23.2.2023 Bevilget 50000 JENNY KINGE Femtensesse - Jennie Bringaker, separatutstilling, 2023  Oslo 2023 100000 22.2.2023 Bevilget 50000 SENTER FOR KERAMISK KUNST AS Senter for keramisk kunst - Keramikk Ringebu 1993 - 2023 Innlandet 2023 0 22.2.2023 Bevilget 50000 ANDREAS AMBLE Public Support  - Programmering i perioden vår 2023 til vår 2024 Oslo 2023 100000 22.2.2023 Bevilget 50000 Marie Anette Sjøvold Marie Sjøvold - Separatutstilling på Gyldenpris Kunsthall Viken 2023 100000 23.2.2023 Bevilget 50000 Alexander Jeremy Bunn Alex Bunn - Barleycorn Index Oslo 2023 50000 23.2.2023 Bevilget 50000 ESPEN IDEN Galleri Memphis - Utstillingsprogram våren 2023 Oslo 2023 151000 22.2.2023 Bevilget 50000 Mari Meen Halsøy Mari Meen Halsøy - WOUNDS 2022-2023 Viken 2023 70000 23.2.2023 Bevilget 50000 ALDEA AS Lindsay Lawson, Aldea - Soloutstilling og workshop 2023 Vestland 2023 120000 22.2.2023 Bevilget 50000 Anton Benua Anton Benois, Bianca Hisse - Public Private, 2023 Oslo 2023 60000 23.2.2023 Bevilget 50000 Robert Julian Badenhope Hvistendahl Robert Hvistendahl og Amalie Holthen - Materialbanken for Kreative Prosjekter 2022-2023 Troms og Finnmark 2023 85000 22.2.2023 Bevilget 50000 Alexander Mourant Alexander Mourant - At the Farthest Edge: Rebuilding Photography (2023) Utlandet 2023 55000 23.2.2023 Bevilget 55000 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud Kunstsenter - Kunstgeist og filmprogram 2023 Viken 2023 110000 22.2.2023 Bevilget 60000 LIV BANGSUND Kväänibiennaali 2023 - Kväänibiennaali 2023 Troms og Finnmark 2023 134000 30.3.2023 Bevilget 60000 Bianca Hisse Silva Bianca Hisse - Antipodes and Borderlands, 2023-2024 Oslo 2023 130000 23.2.2023 Bevilget 60000 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE AiR Green - AiR Green utvikling av formidlingsprosjekt Oslo 2023 250000 22.2.2023 Bevilget 60000 Erika Lehn Reed Erika Reed m.fl. - Som vokser i skyggen Oslo 2023 60000 23.2.2023 Bevilget 60000 MARIUS PRESTERUD Marius Presterud - Smoke Breather, 2023 Oslo 2023 60000 23.2.2023 Bevilget 60000 HALDEN BOOKWORKS AS Halden Bookworks - Formidlingsaktiviteter under AIR program i 2023-24 Viken 2023 234158 22.2.2023 Bevilget 60000 MAJA NILSEN MAJA NILSEN - ALLHAVET 2024 Oslo 2023 113000 23.2.2023 Bevilget 60000 HOVEDØYA KUNSTSAL Hovedøya Kunstsal - Kunstutstillinger sommeren 2023 Oslo 2023 120000 22.2.2023 Bevilget 70000 Leander Odin Djønne Leander Djønne - Doggerland; tapt sivilisasjon - samtida si rydningsrøys. Vestland 2023 50000 23.2.2023 Bevilget 70000 Alexander Rishaug Alexander Rishaug - Conversations with Land Oslo 2023 100000 23.2.2023 Bevilget 70000 KONGSBERG KUNSTFORENING Kongsberg Kunstforening - Utstillingsprogram og aktiviteter 2023 Viken 2023 150000 22.2.2023 Bevilget 80000 KUNSTSKANSEN KunstSkansen og Guttormsgaards arkiv - BLAKER BIENNALEN 2023 Viken 2023 160000 22.2.2023 Bevilget 80000 SURNADAL BILLAG AS Surnadal Billag - Utstillingsprogram 2023, Surnadal Billag Møre og Romsdal 2023 342000 22.2.2023 Bevilget 80000 LUKKELEIK AS Lukkeleik AS - Flyktig Fugitive 2023 Innlandet 2023 132000 22.2.2023 Bevilget 80000 ASLAUG JULIUSSEN Aslaug Magdalena Juliussen - hver og en av dem for seg, 2023  Troms og Finnmark 2023 160000 23.2.2023 Bevilget 80000 HÅ KOMMUNE Hå gamle prestegard - OMSORG - CAREFUL GLAS I SAMTIDSKUNSTEN 2023 Rogaland 2023 150000 22.2.2023 Bevilget 80000 OPEN STUDIOS STAVANGER (OSS) Open Studios Stavanger (OSS) - Oppstartsmidler Open Studios Stavanger (OSS) 2023 Rogaland 2023 180000 22.2.2023 Bevilget 80000 ART REPUBLIC AS Screen City Biennial - Other Minds, Oslo 2023 Rogaland 2023 280000 22.2.2023 Bevilget 80000 OSLO OPEN Oslo Open - Formidling i nærmiljø 2022 Oslo 2023 176709 22.2.2023 Bevilget 80000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt i Hilmarfestivalen - VANN 2023 og ENTER GHOST-EXIT GHOST-REENTER GHOST 2024 Trøndelag 2023 356000 22.2.2023 Bevilget 80000 PRIDE ART Pride Art - Skeiv hele året - skeiv hele livet Oslo 2023 500000 30.3.2023 Bevilget 80000 MØRE OG ROMSDAL KUNSTSENTER Møre og Romsdal Kunstsenter - Program 2023 Møre og Romsdal 2023 250000 22.2.2023 Bevilget 80000 Liv Tandrevold Eriksen Liv Tandrevold Eriksen og Ingrid Toogood - Bordet, havet og frukten 2023 Oslo 2023 180000 23.2.2023 Bevilget 90000 Ann-Cathrin November Høibo Ann Cathrin November Høibo - Separatutstilling Kristiansand Kunsthall 2023 Agder 2023 90000 23.2.2023 Bevilget 90000 ANE HJORT GUTTU Ane Hjort Guttu - Om ti år Oslo 2023 120000 23.2.2023 Bevilget 100000 MONDO BOOKS Mondo Books - Mondo Books Programming 2023 Troms og Finnmark 2023 200000 22.2.2023 Bevilget 100000 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Utstillingsprogram og formidling 2023 Vestfold og Telemark 2023 170000 22.2.2023 Bevilget 100000 CAMILLE NORMENT STUDIO Camille Norment - Festspillutstillingen 2023 Oslo 2023 500000 23.2.2023 Bevilget 100000 KIOSKENSTUDIO Kiosken - Kiosken Studio 2023 Vestland 2023 200000 22.2.2023 Bevilget 100000 GERMAIN NGOMA Germain Ngoma - We Tower Above You, 2023 Oslo 2023 200000 23.2.2023 Bevilget 100000 OBLIQUE INSTITUTE AS knut Åsdam - Sexualitites 2023 Oslo 2023 500000 23.2.2023 Bevilget 100000 ØYVIND SØRFJORDMO Van Etten - Programstøtte 2023-24-25 Oslo 2023 600000 22.2.2023 Bevilget 150000 FOTOGRAFIHUSET AS Fotografihuset - Utstillingsprogram 2023 Oslo 2023 0 22.2.2023 Bevilget 150000 PIKENE PÅ BROEN AS Pikene på Broen  - Det gode liv - The Sweetness of Living 2023 Troms og Finnmark 2023 367500 22.2.2023 Bevilget 150000 PRAKSIS PRAKSIS  - PRAKSIS Teen Advisory Board (2023 - 2024) Oslo 2023 300000 22.2.2023 Bevilget 150000 JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - Hvitsten Salong 2023-2025 Viken 2024 300000 22.2.2023 Bevilget 150000 KURANT VISNINGSROM Kurant Visningsrom - Kunstnerisk program 2023: "Ritualer" Troms og Finnmark 2023 525000 22.2.2023 Bevilget 200000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Alt Går Bra 2023-2025 Vestland 2023 300000 22.2.2023 Bevilget 250000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Alt Går Bra 2023-2025 Vestland 2024 300000 22.2.2023 Bevilget 250000 STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Stiftelsen Trafo Kunsthall - TK Programstøtte 2023,2024,2025 Viken 2023 600000 22.2.2023 Bevilget 450000 STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Stiftelsen Trafo Kunsthall - TK Programstøtte 2023,2024,2025 Viken 2024 600000 22.2.2023 Bevilget 450000