Hopp til innhold

Mangfold

Kulturdirektoratet jobber aktivt for å fremme mangfold i kunst- og kulturlivet gjennom ulike ordninger og fagfelt. På denne siden får du en oversikt over ressurser, tilskuddsordninger og kunnskap knyttet til mangfold.

Kulturdirektoratet jobber for et mer tilgjengelig, representativt og relevant kunst- og kulturliv, og retten til å utrykke seg selv gjennom kunst- og kulturuttrykk. Dette skjer blant annet gjennom våre tilskudd til kunst- og kulturprosjekter, tiltak og innsats på ulike fagområder, utviklingsprosjekter, kunnskapsproduksjon og formidling. I 2020 fikk Kulturrådet i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet å være nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. Hele Kulturdirektoratet eier oppdraget og tiltakene skal merkes i alt vi gjør.

Les mer om Kulturdirektoratets arbeid med mangfold