Hopp til innhold
Kulturdirektoratet på Meta.Morf 2024

Kunst og kontroll: Kunstnerisk frihet vs. regulering av teknologi

Me er til stades på kunst og teknologi-biennalen Meta.morf i Trondheim med eit arrangement om regulering av kunstig intelligens og korleis det kan gå ut over ytringsfridom og fri kunst. 

19. april 2024 kl. 14:00 - 16:00

Legg arrangementet i min kalender

K-U-K Kjøpmannsgata Ung Kunst i Trondheim og digitalt

Kulturdirektoratet og Meta.Morf

Den politiske diskusjonen om kunstig intelligens, og spesielt generativ kunstig intelligens, er ofte sentrert rundt korleis denne banebrytande teknologien bør regulerast for å verne demokratiske verdiar. Men overregulering av teknologien kan gå ut over ytringsfridom og kunstnarisk fridom, både om ein vurderer teknologien som verktøy og/eller som kunstnarisk medium. Desse verdiane er essensielle for eit velfungerande demokrati, og for å vareta eit fritt og nyskapande kunstfelt som reflekterer og utfordrar samfunnet. 

Med dette arrangementet ønskjer me å utforske balansen mellom behovet for regulering og varetakinga av dei frie og utilslørte uttrykka til kunsten. Kvar trekkjer vi grensa mellom nødvendig regulering for samfunnets beste og bevaring av kunstnarisk fridom? Korleis kan vi sikre at reguleringar ikkje blir til hinder for teknologi- og samfunnskritisk kunst? 

Sjå strøyminga her

Sjå heile programmet til Meta.Morf her

Program og bidragsytarar

Program:

  • introduksjon ved Magnus Aspli, Kulturdirektoratet
  • panelsamtale

Bidragsytarar:

Stahl Stenslie
Stahl Stenslie

Stahl Stenslie (moderator), Kulturtanken
Ståle Stenslie (NO) jobber som kunstner, kurator og forsker med spesialisering i eksperimentell mediekunst og interaksjonsopplevelser. Hans estetiske fokus er på kunst og kunstneriske uttrykk som utfordrer vanlige måter å oppfatte verden på. Gjennom sin praksis stiller han spørsmålene vi har en tendens til å unngå – eller hvor svarene ligger i tilværelsens skygger. Nøkkelord for hans praksis er somestetikk, ustabile medier, overtredelse og numinøsitet. Det teknologiske fokuset i verkene hans er på kunsten til det nylig mulige – som i) panhaptisk kommunikasjon på smarttelefoner, ii) somatiske og oppslukende lydrom, og iii) design av funksjonelle og dødelige kunstvåpen, 3D-printet i lavkost plastmateriale. Han har en doktorgrad om berøring og teknologi fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. For tiden leder han FoU-avdelingen ved Kunst for Ungt Publikum Norge. Han har stilt ut og holdt foredrag ved store internasjonale arrangementer (ISEA, DEAF, Ars Electronica, SIGGRAPH). Han representerte Norge på den 5. biennalen i Istanbul, Tyrkia, var med og organiserte 6cyberconf og vant Norsk kulturråds hovedpris. Han har moderert ulike symposier som Ars Electronica (Next Sex), ArcArt og Oslo Lux (2013).

Anders Hofseth
Anders Hofseth

Anders Hofseth, NRKBeta
Anders Hofseth (NO) er kommentator og strategisk rådgiver i NRKbeta, en tenketank i allmennkringkasteren NRK. Hans hovedfelt er journalistikk, media og demokrati. NRKbetas rolle er å prøve å forstå endring i skjæringspunktet mellom teknologi, media og samfunn, og å kontekstualisere disse endringene for NRK. Hensikten er å gjøre organisasjonen bedre skikket til å overleve endring; gjøre NRK i stand til å fortsette å løse sitt offentlige tjenesteoppdrag gjennom skiftende tider. NRKbeta deler ofte innsikt også utenfor NRK, både gjennom publisering og offentlige taler. Anders har vært en mye brukt offentlig foredragsholder de siste 10 årene, både i og utenfor NRK, om temaer som: AIs mulige effekter, teknologitrender, medias rolle i samfunnet, og propaganda- og påvirkningsoperasjoner. Han drives av en generell nysgjerrighet på hva som får samfunnet til å tikke, og er fascinert av trender og endringer. Utenom arbeidstiden skriver han musikk og spiller gitar i et kommersielt ganske mislykket band – noe som passer ham fint. Dette studieåret studerer han også statsvitenskap ved siden av. Hans bakgrunn er innen film- og TV-produksjon, kreativ skriving, innholdsstrategi og journalistikk. Han er journaliststipendiat fra The Reuters Institute for the Study of Journalism ved University of Oxford.

Bilde av Andre
Andre Holzapfel


Andre Holzapfel, Küngliga Tekniska högskolan
Andre Holzapfel (DE/SE) er førsteamanuensis i medieteknologi med spesialisering i lyd- og musikkdatabehandling ved KTH Royal Institute of Technology i Stockholm, Sverige. Han har en doktorgrad i informatikk, og en doktorgrad i etnomusikologi. Forskningen hans fokuserer på skjæringspunktet mellom musikk og teknologi, for eksempel ved å bruke beregningsmessige analyser i studier av musikkkorpora, eller ved å undersøke utviklingen av teknologi for kreative formål. Han har bidratt til den beregningsmessige analysen av rytme innen Music Information Retrieval, og har fokusert sitt etnografiske arbeid på musikk og dans på Kreta, Hellas. Hans tverrfaglige bakgrunn hjelper ham i arbeidet med å undersøke potensialet ved å kombinere kvantitative, beregningsmetoder med kvalitative, etnografiske metoder innen musikkforskning, en undersøkelse som han gjerne omtaler som Computational Ethnomusicology. I de siste årene har han utvidet sin forskning til å omfatte analyse av menneskelig bevegelse ved hjelp av bevegelsesfangstanalyse, og undersøkelse av etiske, juridiske og bærekraftige implikasjoner av kunstig intelligens i kreative sammenhenger. Til tross for at han har en grad i informatikk, liker han ikke koding. Han er en lidenskapelig spiller av den kretiske lutten, og pleide å fremføre gresk Rembetiko-musikk.

Sarah Cook
Sarah Cook


Sarah Cook, Umeå Universitet
Sarah Cook (Storbritannia) er en kurator, forfatter og forsker basert i Skottland. Hun er professor i museumsstudier i informasjonsstudier ved University of Glasgow. Fra 2023 er hun gjesteprofessor i kunst og AI med UmArts ved Universitetet i Umeå som en del av WASP-HS- programmet. Hun er redaktør for 24/7: A Wake-up Call For Our Non-stop World (Somerset House, 2019) og INFORMATION (Documents of Contemporary Art, Whitechapel og MIT Press, 2016) og medforfatter (med Beryl Graham) av Rethinking Curating: Art After New Media (MIT Press, 2010; kinesisk utgave 2016).  Sarah har kuratert og co-kuratert over 50 internasjonale utstillinger av samtidskunst, ny mediekunst og digital kunst for museer, gallerier og festivaler, inkludert Somerset House, BALTIC, Eyebeam, V2_, The Banff Centre, AV Festival, AND Festival, Transitio Festival, Edith Russ Haus, Govett-Brewster Art Gallery og for online-plattformer inkludert Xcult, Add-art, SAW Video og Bielefelder Kunstverein. Fra 2013 til 2020 var Sarah en av kuratorene bak Skottlands eneste digitale kunstfestival NEoN Digital Arts og var grunnlegger/kurator av LifeSpace Science Art Research Gallery ved School of Life Sciences, University of Dundee (begge som en del av rollen som Dundee Fellow) ved Duncan fra Jordanstone College of Art & Design , 2013-2018). På LifeSpace kuraterte hun 16 utstillinger inkludert nyoppdrag fra kunstnerne Mat Fleming, Heather Dewey Hagborg og Philip Andrew Lewis, Andy Lomas, Daksha Patel, Center for Postnatural History, Helen og Kate Storey, Mary Tsang, Thomson & Craighead og andre. I 2021-2022 var Sarah senior akademisk stipendiat ved TATE som en del av det Mellon-finansierte prosjektet Reshaping the Collectible: When Artworks Live in the Museum. 

Birgitte Aga
Birgitte Aga

Birgitte Aga, Munchmuseet
Birgitte Aga (NO) er aktivist, kreativ teknolog og forsker med Ph.D. i kunstnerisk og etisk anvendelse av konversasjons-AI. Som en del av forskningen hennes, skaper og fremmer Birgitte samfunn som utnytter AI-drevne teknologier. Hennes nylige prosjekt, 'Women Reclaiming AI', er en feministisk AI-stemmeassistent utviklet i samarbeid med Coral Manton, og et voksende fellesskap av (selvidentifiserende) kvinner. Birgitte er i dag leder for innovasjon og forskning ved MUNCH i Oslo.

Magnus Aspli
Magnus Aspli


Magnus Aspli, Kulturdirektoratet
Magnus Aspli [NO] er seniorrådgiver, og leder satsingen på innovasjon og ny teknologi ved Kulturdirektoratet, i kunstnerøkonomi- og innovasjonsavdelingen , som holder til i Trondheim.