Hopp til innhold

Publikumsutvikling

Publikumsutvikling handler om å ha tilstrekkelig kunnskap om eksisterende og potensielt publikum og kunne utnytte denne kunnskapen til å nå ut til flere. Publikumsutvikling er et av tiltakene som kan bidra til økt inntjening i kulturfeltet, dette er derfor sentralt i kulturøkonomiprosjektet.

Kulturdirektoratet samarbeider blant annet med Norsk Publikumsutvikling (NPU) i denne delen av prosjektet, og har støttet en pilotprosjekt i regi av NPU som skal bygge et fremtidig analyseverktøy som skal gi innsikt i befolkningens bruk av kunst- og kulturinstitusjonene. I januar 2019 leverte NPU også en statusrapport på publikumsutvikling i Norge på bestilling fra kulturøkonomiprosjektet. Rapporten bygger på den innsikt og de erfaringer NPU har opparbeidet om feltet de siste ti år og gir også innspill til satsinger for å øke inntjeningen i kulturinstitusjonene.

Les og last ned innspillsrapporten fra NPU 

Nøstede portlets