Hopp til innhold

Digital kultur, estetiske praksiser

Forskningsprogrammet «Digital kultur, estetiske praksiser» skal gi ny kunnskap om hvordan digitalisering og digital mediekultur preger estetiske praksiser i samtiden og utfordrer etablerte begrep, kategorier og forståelsesformer knyttet til kunst og kultur. Begrepet «estetiske praksiser» brukes i denne sammenhengen både om kunstneriske og kulturelle objekter, ytringer, innhold og uttrykk, og om situasjoner eller sammenhenger der disse produseres, formidles, sirkuleres, oppleves eller brukes.

Forskningsprogrammet hadde oppstart i 2018. Forskningen skal munne ut i flere bokutgivelser og en rekke artikler. Resultatene er ventet i 2021. Forskningsprogrammet er finansiert av Norsk kulturfond og Kulturdepartementet.»

Her kan du lese utlysningsteksten og beskrivelsen av forskningsprogrammet.

Her kan du lese om hvilke prosjekter som ble tildelt støtte i prosjektet våren 2019.

Her kan du lese om konferansen som ble arrangert i september 2019. 

Her kan du se opptakene fra konferansen høsten 2019.

Her kan du lese om ekstra utlysning i forbindelse med koronapandemien våren 2020

Her kan du lese om hvilke prosjekter som ble tildelt støtte i prosjektet våren 2020.