Hopp til innhold

Spørreundersøkelse om endringer i kulturbruk etter covid-19-pandemien

Resultatene fra spørreundersøkelsen om endringer i kulturbruk som en følge av pandemien, viser at folk har savnet kulturtilbud under pandemien.

$imageText.getData()

Studiens formål har vært å kartlegge endringer i befolkningens kulturbruk som følge av Covid-19-pandemien, sammen med deres tanker om fremtidig bruk av både fysiske og digitale kulturtilbud i fremtiden.

I tillegg til at folk har savnet kulturtilbudene under pandemien, tyder også resultatene på at folk ikke bare ønsker å ta i bruk kulturtilbud de benyttet seg av fra før, men at flere ønsker å benytte seg mer av kulturtilbud etter pandemien og at etterspørselen etter kulturtilbud vil øke.

Om publikasjonen

Spørreundersøkelse om endringer i kulturbruk etter covid-19-pandemien

Ipsos

Linn Sørensen Holst, Maria Rosness, Karen Lillebø, Britt Ludvigsen, Eirik Øye
2022