Hopp til innhold

Rom for lek og læring

ABM-skrift #27: Rom for lek og læring. Bibliotektilbudet til barn og ungdom. En delrapport i bibliotekutredningen 2006

Rom for lek og læring forankrer bibliotektjenester til barn og ungdom i FNs barnekonvensjon, lovverk og stortingsmeldinger, og kartlegger virksomheten for barn og ungdom i folkebibliotek og skolebibliotek både når det gjelder innhold, tjenester og bruk. Rom for lek og læring tar opp faktorer som påvirker bibliotekets innhold og tjenester, og som kan si noe om hvordan bibliotek for barn og unge bør se ut i tida framover. Det gjelder i første rekke mediemangfoldet og bruken av dette hos de unge.

Om publikasjonen

Rom for lek og læring

Kulturrådet

Åse Kristine Tveit
2006
82-8105-033-0