Hopp til innhold
Bokserien

Et skritt tilbake. En sosiologisk studie av unge kunstnere med innvandrerbakgrunn.

Lite er kjent om norsk kunstnere med innvandrerbakgrunn. Denne rapporten søker å fylle noen av kunnskapshullene.

Kunnskap om norske kunstnere med innvandrerbakgrunn har vært mangelvare. Kulturrådet har derfor tatt initiativ til et forskningsprosjekt der 20 personer som er født i Norge av innvandrede foreldre, eller som flyttet hit som barn, har blitt intervjuet. De har alle begitt seg inn på en kunstnerisk karriere, som skuespillere, dansere, forfattere, billedkunstnere eller musikere.

Kunstnere med innvandrerbakgrunn representerer en ny, men fremdeles liten gruppe aktører i det norske kulturlivet. Deres situasjon har vært gjenstand for offentlig oppmerksomhet, både i kulturdebatt og via kulturpolitiske tiltak.

Forfatterne drøfter ulike årsaker til at relativt få minoritetsnordmenn hittil har vært synlige suksesser i det norske kulturlivet. 

Sentrale forklaringer finner de i sosial klasse og sosial mobilitet, kulturelle bakgrunner og sosiale nettverk. Dernest søkes det også forklaringer ved kulturlivet selv, hvor forfatterne blant annet diskuterer portvokternes betydning, det kommersielle kontra institusjonelle kulturfelt, samt hva det har å si at en kulturutøver har synlig minoritetsbakgrunn.
 

Om publikasjonen

Et skritt tilbake. En sosiologisk studie av unge kunstnere med innvandrerbakgrunn.

Kulturrådet

Anders Vassenden
Nils Asle Bergsgard
2011
978-82-7081-155-7