Hopp til innhold
Evaluering

Samtid: en lang historie

Notat nr. 56, 2003. En evaluering av museenes tusenårsprosjekt Dokument 2000.

Dokument 2000 var norske museers fellessatsing ved tusenårsskiftet. Det representerte et stort og viktig skritt i retning av å utvikle arbeidet med å dokumentere og formidle kunnskap om det 20. århundrets kultur i Norge, med spesiell vekt på prosesser som har sitt opphav i tiden etter 1960.

Initiativet kom opprinnelig fra Norsk museumsforbund, og forprosjektet ble finansiert av Norge 2000. Gjennomføringen ble finansiert av Norsk kulturråd, mens prosjektkoordinator ble knyttet til Sekretariatet for samtidsdokumentasjon og - forskning ved Maihaugen, med arbeidssted ved Norsk folkemuseum.

Om publikasjonen

Samtid: en lang historie

Kulturrådet

Odd Are Berkaak
2003
82-7081-117-3