Hopp til innhold
Evaluering

Profesjonalisering av kor

Evalueringen skal fremskaffe kunnskap om og erfaringer med ulike strategier som kan bidra til en utvikling av korfeltet.

Evalueringen skal fremskaffe kunnskap om og erfaringer med ulike strategier som kan bidra til en utvikling av korfeltet. Dette skal gjøres dels ved å undersøke om forsøksordningen har bidratt til en profesjonalisering av de korene som har fått slike midler, og i tilfelle på hvilke måter.

Om publikasjonen

Profesjonalisering av kor

Kulturrådet

Mie Berg Simonsen
2010
978-82-7081-150-2