Hopp til innhold
Evaluering

Norsk på nytt

En evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag, i morgen?

Telemarksforsking-Bø fikk i 2003 tilslag på anbud til Norsk kulturråd om å evaluere prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen? Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum og Internasjonalt Kultursenter- og museum (IKM), og har som mål å dokumentere den nyere innvandringshistorien gjennom innsamling av livshistorier.

Om publikasjonen

Norsk på nytt

Kulturrådet

Heidi Haukelien
2006
978-82-7081-133-5