Hopp til innhold
Rapport

Norsk museumsformidling og den flerkulturelle utfordringen

Denne rapportens tema er museenes formidling av det kulturelle mangfoldet som er et resultat av innvandringen fra 1970-årene fram til i dag. Den konsentrerer seg hovedsaklig om innvandrere fra andre steder enn Vest-Europa/USA.

Norsk museumsformidling og den flerkulturelle utfordringen

Om publikasjonen

Norsk museumsformidling og den flerkulturelle utfordringen

Kulturrådet/NMU

Per Bjørn Rekdal
1999