Hopp til innhold
Rapport

Mellom undringshjem og kamparenaer

ABM-skrift #12: Mellom undringshjem og kamparenaer. Museer og den flerkulturelle virkeligheten.

Museer og den flerkulturelle virkeligheten

Museer og den flerkulturelle virkeligheten forsøker å gripe noe av virkeligheten både museene og innvandrerne er en del av. Det er ikke meningen å komme med klare svar eller tolkninger, men et forsøk på å vise at dette feltet er sammensatt og nyansert.

Forfatteren har tatt utgangspunkt i museenes utvikling og deres rolle i det flerkulturelle samfunnet, og gjennom samtaler med pakistanere og kurdere har han hentet inn tanker om og holdninger til museet som begrep og som institusjon.

Om publikasjonen

Mellom undringshjem og kamparenaer

Kulturrådet

Hans Philip Einarsen
2005