Hopp til innhold
Bokserien

Lokalt kulturliv i endring

Boken bygger på et forskningsprosjekt om endringer i lokalt kulturliv som ble gjennomført i perioden 2007–2009.

$imageText.getData()

Boka handler om endringsprosesser i kulturlivet slik disse utspiller seg lokalt i tre kommuner i Norge. Resultatene fra en fersk kvantitativ spørreundersøkelse til norske kommuner trekkes noen ganger inn i boka, men i all hovedsak er dette ei bok basert på kvalitative studier, der observasjon, uformelle intervjuer og studier av skriftlig materiale har vært metodene. De tre stedene vi blir tatt med til, er Storås, Drammen og Kirkenes. Disse har på forskjellig vis merket seg ut med nye kultursatsinger. Lokale instanser, både offentlige og frivillige, har ønsket å sette kultur på kartet.

Om publikasjonen

Lokalt kulturliv i endring

Kulturrådet

Olaf Aagedal
Helene Egeland
2010
978-82-7081-147-2