Hopp til innhold
Evaluering

Langsomt ble kunsten vår egen?

Notat nr. 55, 2003. Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Form, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg og Norsk kulturråd om utsmykking og utforming av skoleanlegg.

Denne rapporten er resultatet av evalueringen av et samarbeidsprosjekt om utsmykking og utforming av skoleanlegg. Norsk Form, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg og Norsk kulturråd har samarbeidet om gjennomføringen av et skolerettet prosjekt der elever har arbeidet sammen med profesjonelle kunstnere og medvirket i kunstneriske prosesser. Prosjektet ble gjennomført i perioden 1999–2002. Rapporten formidler erfaringer og refleksjoner fra kunstneriske og pedagogiske aktiviteter som har foregått på tre skoler, og fra samarbeidet mellom de tre statlige institusjonene.

Om publikasjonen

Langsomt ble kunsten vår egen?

Kulturrådet

Milena Adam
2003
82-7081-116-5