Hopp til innhold
Evaluering

Koreokrati

En evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer.

$imageText.getData()

Pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer ble lansert i 2010 som en støtteordning og et virkemiddel for å utvikle og styrke profesjonelle dansemiljøer i regionene. I de tre årene av ordningen som ble evaluert, har åtte ulike miljøer fått innvilget støtte. De åtte miljøene er svært ulike, både som organisasjoner og som dansefaglig aktører.

Gjennom en undersøkelse av pilotprosjektets mål, midler, prosesser og resultater fremskaffer evalueringen kunnskap om og erfaringer med tilskuddsmottakernes ulike strategier for utvikling av profesjonelle dansemiljøer. Dette innebærer en undersøkelse av hvordan profesjonalisering har blitt forstått av aktørene, og hvordan tilskuddsmottakerne har innrettet sin virksomhet for å utvikle profesjonelle dansemiljøer.

Denne rapporten undersøker hvordan og hvorvidt piltotprosjektet gjennom å støtte disse miljøene har bidratt til å profesjonalisere, regionalisere og utvikle det norske dansefeltet.

Deltakere

Evalueringen ble gjennomført av Telemarksforskning og et team bestående av Ole Marius Hylland (prosjektleder), Telemarksforskning; Sigrid Røyseng, Handelshøyskolen BI og Heidi Stavrum, Telemarksforskning.

Om publikasjonen

Koreokrati

Kulturrådet

Ole Marius Hylland og Sigrid Røyseng
2013
978–82–7081–162–5