Hopp til innhold
Evaluering

Kommunikasjon er kunsten

Notat nr. 57, 2003. Evaluering av prosjektet Klangfugl – kunst for de minste.

Fra boken

KLANGFUGL – kunst for de minste var et treårig prosjekt initiert av Norsk kulturråd. Prosjektets målsetting har vært å gi barn i alderen 0–3 år muligheter til å møte og oppleve kunst og å peke på nye tenkemåter om disse små barna, peke på muligheter, vise eksempler og gi inspirasjon for andre til å skape kunst for barn i denne aldersgruppen. Klangfuglprosjektet startet i 2000.

Om publikasjonen

Kommunikasjon er kunsten

Kulturrådet

Jorunn Spord Borgen
2003
82-7081-118-1