Hopp til innhold
Evaluering

Inn i teksten?

Notat nr. 48, 2002. En evaluering av et litteraturformidlingsprosjekt for barn i Agder.

Norsk barnebokinstitutt satte i 1999 i gang prosjektet Inn i teksten. Inn i teksten var et treårig informasjons- og litteraturformidlingsprosjekt som er støttet av Norsk kulturråd. Prosjektet har som formål å presentere den nyere barne- og ungdomslitteraturen for lærerne, samt å utvikle undervisningsformer som fremmer leselyst og litterær kompetanse hos elever på mellomtrinnet i skolen (5.–7. klasse).

Inn i teksten har funnet sted ved fem skoler i Agder. Agder-fylkene har markert seg med kulturpolitisk satsing på litteraturformidling, noe som ble et avgjørende argument for å velge Agder til prosjektet.

Om publikasjonen

Inn i teksten?

Kulturrådet

Ane Aamodt
2002
82-7081-109-2