Hopp til innhold
Rapport

Hva mener publikum? Publikumsundersøkelser i museer.

Hvorfor kommer så mange til museene? Hva opplever de der? Og hva lærer de? Har museene et bevisst forhold til hvilket budskap de presenterer, og når budskapet fram til de besøkende? Denne rapporten presenterer ulike metoder for publikumsundersøkelser og viser hvilke erfaringer museene i programmet gjorde underveis.

I 1999 og 2000 gjennomførte Norsk museumsutvikling i samarbeid med åtte museer et program om publikumsundersøkelser.

Målet med programmet var å bevisstgjøre museene rundt nytten og betydningen av å evaluere egen virksomhet, og å styrke arbeidet med publikumsundersøkelser med hensyn til omfang, kvalitet og bredde. Gjennom programmet ble de deltakende museene stimulert til å etablere nettverk og samarbeid, til å drøfte felles problemstillinger og til å lære av hverandre gjennom jevnlige sammenkomster.

Museene meldte selv inn de prosjektene de ønsket å evaluere. Metoder for evaluering ble valgt ut og utviklet i samarbeid med programmets ledere, Merethe Frøyland og Alison James, som også tilbød opplæring og veiledning gjennom programperioden.

 

Om publikasjonen

Hva mener publikum? Publikumsundersøkelser i museer.

Kulturrådet/NMU

Alison James og Merethe Frøyland
2002