Hopp til innhold
Evaluering

Fri for fremmede

Notat nr. 46, 2002. En evaluering av signalprosjekt Open Scene.

Om publikasjonen

Fri for fremmede

Kulturrådet

Odd Are Berkaak
2002
82 7081 102-5