Hopp til innhold
Bokserien

Den kulturelle skolesekken

Boken er et resultat av det treårige forskningsprosjektet om Den kulturelle skolesekken, utført av Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen i perioden 2010-2013.

Den kulturelle skolesekken kan sies å være både et kulturpolitisk og et utdanningspolitisk prosjekt. men hva betyr ordningen for kunstnere, elever og lærere? Hvordna jobber skolene, kommunene og fylkene med Den kulturelle skolesekken? Hvordan foregår utvalgsprosessen? Dette er noen av spørsmålene som utforskes i Den kulturelle skolesekken, og som gir ulike innblikk i hvordan Skolesekken ser ut fra forskjellige ståsteder og perspektiver.

 

Om publikasjonen

Den kulturelle skolesekken

Kulturrådet

Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red)
2013
978-82-7081-157-1