Hopp til innhold
Evaluering

Danseprosjektet Isadora

Vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt.

Denne publikasjonen er i all hovedsak viet vurderinger av danseprosjektet Isadora. Isadora er et kunstnerisk utviklingsprosjekt med barn og unge som har mottatt støtte fra Norsk kulturråd fra 2005/2006 til og med 2008.

Om publikasjonen

Danseprosjektet Isadora

Kulturrådet

Mie Berg Simonsen
Vibeke Hellemann
2008
978-82-7081-144-1