Hopp til innhold
Utredning

Begreper om barn og kunst

Denne artikkelsamlingen løfter frem noen begreper som står sentralt i den offentlige samtalen om kunst for barn og unge.

Begreper om barn og kunst

Kunst for barn og unge har i økende grad blitt et eget kulturpolitisk satsningsområde. Artikkelsamlingen Begreper om barn og kunst løfter frem noen viktige begreper i diskusjonen om kunst for barn og unge: publikum, deltakelse, verksforståelse, læring og arena. I forbindelse med lanseringen inviterer Kulturrådet til seminar med utgangspunkt i denne tematikken: Hvilken rolle ønsker institusjonene å ta i å skape kunstmøter for barn og unge? Hva er de største utfordringene og hva trengs det mer kunnskap om? Hvordan forholder arrangører og institusjoner seg til barn og unge som målgruppe? I hvilken grad lykkes vi i å introdusere og involvere barn og unge i kunstopplevelser på deres egne arenaer? 

Artiklene er skrevet av Susanne Christensen, Gunnar Danbolt, Arild Danielsen, Per Gunnar Eeg-Tverrbakk, Katrine Heggstad og Elin Høyland.

Kunstløftet har tatt initiativet til utgivelsen som nå gis ut i Kulturrådets skriftserie. Redaksjonen har bestått av Ida Habbestad, Anette T. Pettersen og Sigrid Røyseng

Om publikasjonen

Begreper om barn og kunst

Kulturrådet

2014