Hopp til innhold
Rapport

Psykiatrihistorie - arkiv og museer, samlinger og utstillinger 2009-2010

Rapporten konkluderer med at dei psykiatrihistoriske samlingane i Noreg manglar ressursar og museumsfagleg kompetanse. Rapporten er skriven av ei arbeidsgruppe, nedsett av ABM-utvikling/Kulturrådet

$imageText.getData()

Ei arbeidsgruppe har besøkt ti pykiatrihistoriske samlingar. Inntrykka varierer frå samling til samling, men felles for alle er mangel på ressursar og museumsfagleg kompetanse. I dag blir dei fleste drivne av pensjonistar og andre eldsjeler. Betre dokumentasjon, auka formidlingskompetanse og meir tilgjengelege samlingar er nokre av tiltaka som blir foreslått i rapporten.

Om publikasjonen

Psykiatrihistorie - arkiv og museer, samlinger og utstillinger 2009-2010

Kulturrådet

2011