Hopp til innhold
Rapport

Nullpunktsanalyse - Kulturell og kreativ næring

Første rapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring. Rapporten utgjør dermed en nullpunktanalyse for selve evalueringen. Satsingen ble implementert i 2017, slik at rapporten også gir noen foreløpige vurderinger av satsingen så langt.

$imageText.getData()

Denne rapporten er nullpunktanalysen for følgeevalueringen av Kulturdepartementets satsing på kulturell og kreativ næring som ble igangsatt i 2017. Den beskriver økonomiske data for næringen, noen strukturelle trekk og virksomhetenes tidligere bruk av næringsrettede virkemidler. Videre beskrives de ordninger og tiltak som er iverksatt i satsingen, samt videre opplegg for følgeevalueringen. Følgeevalueringen gjennomføres av Østlandsforskning / Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Kontigo/WSP.

Om publikasjonen

Nullpunktsanalyse - Kulturell og kreativ næring

Fagbokforlaget

Atle Hauge, Karin Ibenholt, Birgitta Ericsson, Göran Hallin
2020
ISBN: 978-82-7081-194-6