Hopp til innhold
Veiledning

Museumsbesøk - mer enn en fridag

ABM-skrift #61: Museumsbesøk - mer enn en fridag. Samarbeid skole og museum.

I 2006 og 2007 inviterte ABM-utvikling og Høgskolen i Oslo museumspedagogar og lærarar til å prøva ut konkret korleis samarbeid mellom skule og museum kan gjennomførast slik at elevar får eit best mogleg utbytte av museumsopplegget, og slik at dei to institusjonane utfyller kvarandre som læringsarena.

Denne rapporten skildrar det teoretiske rammeverket og metodiske underlaget for prosessen, i tillegg til dei ulike samarbeidsprosjekta og erfaringane ein gjorde seg undervegs. Resultata frå 'Museum og skole'-prosjektet syner at det ligg eit fruktbart potensial i eit systematisk og læringsteoretisk godt forankra samarbeid mellom skule og museum.

Om publikasjonen

Museumsbesøk - mer enn en fridag

Kulturrådet

Guri Langholm og Merethe Frøyland (red.)
Ragnvald Nilsen
2010
978-82-8105-079-2