Hopp til innhold
Rapport

Museene i 2022

Hvert år vurderer Kulturdirektoratet museene i det nasjonale museumsnettverket på bakgrunn av museenes årlige statistikkrapportering og budsjettsøknader.

$imageText.getData()

Vurderingene danner grunnlag for en årlig statusrapport til Kultur- og likestillingsdepartementet. 

Om publikasjonen

Museene i 2022

Kulturdirektoratet

2023