Hopp til innhold
Evaluering

Mer enn penger. Evaluering av Arrangørstøtte scenekunst

Evaluering av hvordan Arrangørstøtteordningen for scenekunst bidrar til å stimulere til nyskapende kunst og formidlingsmåter for visning av nasjonal og internasjonalt scenekunst.

$imageText.getData()

Denne evalueringen diskuterer hvordan Arrangørstøtteordningen for scenekunst bidrar til å stimulere til nyskapende kunst og formidlingsmåter for visning av nasjonal og internasjonalt scenekunst. Evalueringen viser at ordningen bidrar til å gi arrangører større forutsigbarhet og kvalitet i deres programmeringsarbeid over et lengre tidsperspektiv. Støtte gjenom ordningen gir arrangementet kredibilitet og større mulighet til å oppnå støtte fra andre finansieringskilder. Ordningen har også en positiv effekt for kunstnerøkonomien og for stedet der arrangementet avvikles.

Om publikasjonen

Mer enn penger. Evaluering av Arrangørstøtte scenekunst

Norsk kulturråd

2017
978-82-7081-185-4