Hopp til innhold
Evaluering
Bokserien

Kunstnardrivne visningsrom. Årestadar for ny kunst

Evaluering av kva verknader prøveordninga med driftsstøtte til kunstnarstyrte visningsstadar har hatt.

Siste tiåret har det oppstått mange kunstnardrivne visningsstadar i Noreg. Dei er blitt anerkjende som viktige og vitale årestadar for visning og produksjon av ny kunst. Men kva inneber det å vera kunstnardrive eller sjølvorganisert? Kva skil dei frå meir etablerte institusjonar og kommersielle galleri? Er dei å rekna som eit alternativ eller eit supplement?

I 2010 oppretta Kulturrådet ei prøveordning med driftsstøtte til fem utvalde visningsstadar. I denne boka blir verknaden av ordninga diskutert gjennom ei grundig skildring av dei aktuelle visningsstadane: Kurant og Small Projects i Tromsø, Entrée i Bergen og Dortmund Bodega og 1857 i Oslo.

Denne boka kan lesast både som eit bidrag til norsk samtidskunsthistorie og som ei vurdering av driftsstøtta si betydning.

Om publikasjonen

Kunstnardrivne visningsrom. Årestadar for ny kunst

Kulturrådet

Jorunn Veiteberg
2017
978-82-7081-182-3