Hopp til innhold

Kunst i tall 2020

Kunst i tall er en årlig publikasjon som gir verdifull innsikt i kunstmarkedets økonomiske utvikling og fremveksten av nye plattformer og transaksjonsformer for salg av kunst.

$imageText.getData()

På musikkområdet er det gjort målinger i perioden
(2012–2020), på litteraturområdet fra 2013, og for visuell kunst fra 2014. I tillegg er det nå femte gang det foreligger en måling på scenekunstområdet.

Sammen med Kulturrådets forskningsprogrammer, evalueringer og øvrige kunnskapsproduksjon belyser denne rapporten kunstens betydning  og samfunnsrolle. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for kultursektoren og
underbygger kunstområdenes verdiskaping.

Rapporten kommer også i form av et digitalt dashboard: 

 

Om publikasjonen

Kunst i tall 2020

Kulturrådet

Tiril Salhus Røed, Jon Martin Sjøvold, Lars Ivar Slemdal, Peder Laumb Stampe
2021
978-82-7081-200-4