Hopp til innhold
Evaluering

Kunskap och lärande för musikbranschen

Arbeidet med å etablere regionale kompetansenettverk ble satt i gang i 2009. Målet var å støtte tilvekst og utvikling av den rytmiske musikken. Ordningen ble evaluert i 2012. Rapporten peker på behovet for en felles forståelse av kompetansebegrepet og en bredere kartlegging av kompetansebehovet i regionene.

$imageText.getData()

Statlig tilskudd til regionale kompetansenettverk for rytmisk musikk ble for 2009 fordelt til fire nyopprettede nettverk etter søknad til Kulturdepartementet, og fra 2010 ble ansvaret for å fordele tilskuddene overført til Kulturrådet. Avsetningen ble økt fra 3 til 5 millioner kroner, og i tillegg til de fire nettverkene som hadde mottatt støtte i 2009, ble ytterligere to nye nettverk tatt inn i ordningen. De seks nettverkene som i dag mottar tilskudd, består av organisasjoner fra henholdsvis jazz-, pop/rock- og folkemusikkfeltet.

Formålet med ordningen var å støtte tilvekst og utvikling av den rytmiske musikken. Kompetansenettverkene skulle blant annet tilby tiltak innenfor bransjerelatert virksomhet som management og arrangørkompetanse. Følgende seks nettverk har mottatt støtte: Vestlandets regionale kompetansenettverk (VRAK), Østafjellske kompetansesenter (ØKS), Sørnorsk kompetansenettverk, Rytmisk kompetansesenter i Nord (RYK), Midtnorsk kompetansenettverk (MINK) og Musikknettverk Østlandet (MØST).

Ordningene og nettverkene ble evaluert i 2012 og resultatene av evalueringen foreligger nå som en rapport. Evalueringen tar for seg kompetansebehovet i de ulike regionene, nettverkenes bidrag til kompetanseutvikling, ordningens kulturpolitiske kontekst og anbefalinger for det videre arbeidet. Rapporten peker på behovet for en felles forståelse av kompetansebegrepet og en bredere kartlegging av kompetansebehovet i regionene. Hvilke tiltak er realisert og hvilken målgruppe har de truffet? Andante har videre lagt vekt på å undersøke om nettverksmodellen er tydelig og relevant for aktørene i musikkbransjen, om ordningen er formålstjenlig og på hvilke måter nettverkene har tolket sine oppgaver og kompetansemål.

Deltakere

Andante – tools for thinking AB har gjennomført evalueringen i et team bestående av Kim Forss (prosjektleder), Zozan Kaya, Stein-Erik Kruse og Hege Myrlund Larsen.

Om publikasjonen

Kunskap och lärande för musikbranschen

Kulturrådet

Kim Forss
Hege Myrlund Larsen
2012
978-82-7081-156-4