Hopp til innhold
Rapport

Kulturøkonomiprosjektets sluttrapport

Denne rapporten gir et sammendrag av Kulturrådets utviklingsprosjekt «Kulturøkonomi», og et innblikk i bakgrunnen for etableringen av prosjektet, valg av arbeidsmetode og utvikling av delprosjektene.

$imageText.getData()

Rapporten er først og fremst et oppslagsverk for de gjennomførte delprosjekter, piloter og andre aktiviteter. Rapporten gir også en oversikt over de viktigste erfaringene og læringspunktene i prosjektet, og avsluttes med noen betraktninger om fremtidige behov.

Kulturøkonomiprosjektet kan på flere vis ansees som nybrottsarbeid for Kulturrådet - først og fremst som arbeidsmetode men også som et verktøy for å belyse flere ulike problemstillinger rundt store og komplekse temaer slik som for eksempel kulturøkonomi. At kunst og kultur fungerer i et større økosystem er ingen nyhet i seg selv, men  verdien i prosjektet og arbeidet som er gjennomført eksisterer i bredden av erfaringer, betraktninger og ikke minst aktørene som har vært involvert gjennom de tre årene prosjektet har vart. Rapporten reflekterer denne bredden, og gir et sammendrag og et innblikk i bakgrunnen for etableringen av prosjektet, valg av arbeidsmetode og utvikling av delprosjektene. Rapporten er et oppslagsverk for de gjennomførte delprosjektene og aktiviteter, men det blir også delt noen refleksjoner og anbefalinger rundt fremtidige behov. 

Tre år med utviklingsarbeid har først og fremst bekreftet prosjektets grunnleggende arbeidstes - at økonomien i den kulturelle og kreative næringen er kompleks og sammensatt, og at det er behov for mer koordinert og samlet innsats for å synliggjøre og utløse mulig verdiskapning. 

Om publikasjonen

Kulturøkonomiprosjektets sluttrapport

2022