Hopp til innhold
Rapport

Kompetanseutvikling i bibliotek - rammer og prioriteringer

ABM-skrift #56: Kompetanseutvikling i bibliotek. Rammer og prioriteringer

ABM-skrift #56: Kompetanseutvikling i bibliotek. Rammer og prioriteringer

Da ABM-utvikling la fram bibliotekutredningen høsten 2006, var kompetanseutvikling ett av tre store målområder.

Vi håper at dette dokument kan danne en god plattform når bibliotekmeldingen skal følges opp lokalt, regionalt og nasjonalt og det skal opparbeides ny kompetanse i bibliotekene. Et eget innsatsprogram for kompetanseutvikling vil kreve at det utformes konkrete mål og tiltak, og at det stilles ressurser til disposisjon for å gjennomføre programmet. ABM-utvikling vil bidra aktivt til dette, med grunnlag i det rammedokumentet som nå foreligger.

Om publikasjonen

Kompetanseutvikling i bibliotek - rammer og prioriteringer

Kulturrådet

2009