Hopp til innhold
Utredning

Kommunal kultursektor i endring

Kulturrådet har fått kulturansvarlige i kommunene til å svare på spørsmål om hvordan norsk kommunal kultursektor endre seg.

Denne rapporten er basert på den nasjonale surveyen i forskningsprosjektet Lokalt kulturliv i endring som ble gjennomført i perioden 2007–2009, finansiert av Norsk kulturråd. Surveyen ble sendt til samtlige norske kommuner i 2008.

I rapporten er hovedvekten lagt på å presentere mest mulig av resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen i analysene, og mange temaer berøres derfor.

Om publikasjonen

Kommunal kultursektor i endring

Kulturrådet

Oddveig Storstad
2010
978-82-7081-149-6